kodeks pracy a odprawa

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy a odprawa. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy a odprawa.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Bez dodatkowych pieniędzy nie będzie miejsc dla wszystkich przedszkolaków

  Bez dodatkowych pieniędzy nie będzie miejsc dla wszystkich przedszkolaków

  Od 2017 r. gminy będą musiały zapewnić w przedszkolach miejsca każdemu dziecku. Czy poradzą sobie z nowym obowiązkiem? Zdaniem uczestników debaty DGP mogą mieć z tym problemy. Tym bardziej że nie wszystkie są zainteresowane współpracą z prywatnymi placówkami. Problemem są też środki finansowe

  czytaj więcej

 • Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019 roku

  Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2019 roku

  Za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego, przy rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy, przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny. Do jego wyliczenia brane są pod uwagę stałe oraz zmienne składniki wynagrodzenia (z pewnymi wyłączeniami) oraz tzw. współczynnik urlopowy.

  czytaj więcej

 • Odprawy z PDO to odszkodowania, ale zwolnienia i tak nie ma

  Odprawy z PDO to odszkodowania, ale zwolnienia i tak nie ma

  NSA potwierdził w kolejnych wyrokach, że pieniądze wypłacane w ramach programów dobrowolnych odejść mają charakter odszkodowawczy. Ale nie zmienia to faktu, że trzeba się nimi podzielić z fiskusem.

  czytaj więcej

 • Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

  Zasada niedyskryminacji w zatrudnieniu (będąca nawiązaniem do zakazu dyskryminacji z art. 32 Konstytucji RP) stanowi uzupełnienie zasady równego traktowania pracowników. Jej przestrzeganie to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy, którego naruszenie może powodować istotne konsekwencje finansowe (obowiązek zapłaty odszkodowania), a także skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy o pracę przez pracownika ze względu na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lutego 2009 r. (sygn. akt II PK 149/08), przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, iż strony umowy o pracę nie mogą – nawet w drodze porozumienia – uregulować treści stosunku pracy w sposób naruszający zasadę równego traktowania. Postanowienie takiej treści jest zatem nieważne, co wynika wprost z art. 18 par. 3 k.p. [ramka 1 s. D2]

  czytaj więcej

 • Zwalniający się nauczyciel może stracić odprawę

  Zwalniający się nauczyciel może stracić odprawę

  Pracownica szkoły, która złożyła wniosek o przejście na emeryturę, nie może skutecznie cofnąć tej deklaracji.

  czytaj więcej

 • PIT od odpraw nie narusza konstytucji

  PIT od odpraw nie narusza konstytucji

  Okoliczność, że były pracownik dostał odszkodowanie na podstawie porozumienia zbiorowego, a nie na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, nie oznacza, że nie jest ono opodatkowane – wynika z wyroku WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Odprawa pracownicza. Kiedy i komu przysługuje?

  Odprawa pracownicza. Kiedy i komu przysługuje?

  Pracownikowi przysługuje odprawa przy przechodzeniu na rentę lub emeryturę oraz w sytuacji utraty pracy z powodu zwolnienia grupowego. Ponadto w razie śmierci pracownika rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

  czytaj więcej

 • Wiceszef KAS: Tu nie ma miejsca na nudę [WYWIAD]

  Wiceszef KAS: Tu nie ma miejsca na nudę [WYWIAD]

  -Jeśli ktoś w KAS chce dynamicznej służby, to ją znajdzie. Jeśli jest specjalistą od techniki, to może konstruować dla nas nawet gadżety Bonda. Jeżeli zaś woli pracę za biurkiem i bezpośrednią obsługę podatników, to też w KAS ma do tego pole. Pracownik cywilny, który lubi pracę dynamiczną i pełną adrenaliny może dostać propozycję bycia funkcjonariuszem. Jesteśmy elastyczni - mówi nadinspektor Piotr Walczak, wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Rekompensata po przywróceniu do pracy czasem ze składkami

  Rekompensata po przywróceniu do pracy czasem ze składkami

  Odszkodowanie za okres pozostawania bez pracy, wypłacone przywróconemu na stanowisko pracownikowi, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – potwierdził ZUS.

  czytaj więcej

 • Celnicy walczą w sądach o świadectwa służby

  Celnicy walczą w sądach o świadectwa służby

  Dwa lata po wejściu w życie przepisów o Krajowej Administracji Skarbowej nadal nie jest wyjaśniona sytuacja kilku tysięcy funkcjonariuszy przeniesionych do cywila.

  czytaj więcej

 • Niedużak: Nie będzie sukcesji w spółkach [WYWIAD]

  Niedużak: Nie będzie sukcesji w spółkach [WYWIAD]

  - Pakiet „Przyjazne prawo” to wiele korzystnych dla przedsiębiorców rozwiązań. Dlatego nie warto spierać się o jedno z nich. Wolimy zrezygnować z jednego z uproszczeń w imię tego, by weszło w życie kilkadziesiąt innych - mówi w w wywiadzie dla DGP dr Marek Niedużak, wiceminister przedsiębiorczości i technologii

  czytaj więcej

 • 70-proc. PIT niezależnie od rodzaju umowy menedżera

  70-proc. PIT niezależnie od rodzaju umowy menedżera

  Nie ma znaczenia, czy osoba otrzymująca wysokie odszkodowanie za zakaz konkurencji była wcześniej zatrudniona na kontrakcie czy na etacie – orzekł NSA w precedensowym wyroku.

  czytaj więcej

 • Nowe problemy wynikające z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

  Nowe problemy wynikające z przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce

  Gdy większość osób myśli o skąpanych słońcem plażach i planuje letni wypoczynek, kadrowe pracujące na uczelniach wyższych mają przed oczyma nadchodzący październik, a wraz z nim nowy rok akademicki i nowe problemy wynikające z konieczności opanowania przepisów ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668).

  czytaj więcej

 • Odprawa emerytalna: Komu przysługuje i ile wynosi

  Odprawa emerytalna: Komu przysługuje i ile wynosi

  Zamierzasz przejść na emeryturę? Sprawdź jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać odprawę emerytalną i jaka jest jej wysokość.

  czytaj więcej

 • Rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę za porozumienie stron bez składek

  Rekompensata za rozwiązanie umowy o pracę za porozumienie stron bez składek

  Podstawy wymiaru składek nie stanowi odszkodowanie wypłacone z tytułu rozwiązania stosunku pracy, do którego doszło na mocy porozumienia stron – stwierdził ZUS.

  czytaj więcej

 • Kontrowersje wokół nowelizacji prawa upadłościowego

  Kontrowersje wokół nowelizacji prawa upadłościowego

  Nowelizacja prawa upadłościowego miała rozstrzygnąć doktrynalne spory. Zdaniem prawników jednak kłopoty dopiero się zaczną. I mogą spowodować mniejsze zainteresowanie inwestorów nabywaniem przedsiębiorstw w finansowych tarapatach.

  czytaj więcej

 • Nie widać końca sporów o 70-proc. PIT od menedżerów

  Nie widać końca sporów o 70-proc. PIT od menedżerów

  Uchwalone naprędce przepisy przynoszą spodziewane skutki – niejasności muszą rozstrzygać sądy. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, czyja racja bierze górę – fiskusa czy podatników

  czytaj więcej

 • Rok szkolny 2019/2020: Najważniejsze zmiany dla nauczycieli

  Rok szkolny 2019/2020: Najważniejsze zmiany dla nauczycieli

  Wprowadzenie od września podwyżki wynagrodzeń o 9,6 proc., jednorazowego dodatku dla stażystów i określenie na poziomie 300 zł minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo - to najważniejsze zmiany dotyczące nauczycieli, które wchodzą w życie z nowym rokiem szkolnym 2019/2020.

  czytaj więcej

 • Pracownikowi przechodzącemu na samozatrudnienie czasami trzeba wypłacić odprawę

  Pracownikowi przechodzącemu na samozatrudnienie czasami trzeba wypłacić odprawę

  Pracodawca zaproponował mi przejęcie działu, którym zarządzam jako dyrektor. Miałam wtedy z nim współpracować na mocy umowy cywilnoprawnej w ramach działalności gospodarczej. Kiedy nie zgodziłam się na takie rozwiązanie, pracodawca zagroził, że w takim wypadku rozstaniemy się na dobre. Przystałam więc na jego propozycję. Umowa o pracę została rozwiązana w trybie porozumienia stron. Jednak kiedy współpracowałam ze swoim pracodawcą, byłam cały czas kontrolowana. W końcu umowa została zerwana, a ja zostałam całkowicie bez pracy. Czy mogę domagać się jakiegokolwiek odszkodowania?

  czytaj więcej

 • Pięć osób wystarczy, by zmiana wynagrodzeń wywołała zwolnienia grupowe

  Pięć osób wystarczy, by zmiana wynagrodzeń wywołała zwolnienia grupowe

  Gdy wskutek zmiany przepisów płacowych składane są wypowiedzenia zmieniające, a więcej niż pięciu pracowników rozwiązuje umowy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, osoby, które nie przyjęły wypowiedzeń, mogą być potraktowane tak, jakby objęły ich zwolnienia grupowe – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników