kodeks pracy 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak ominąć opłacanie składek za zatrudnionych sezonowo

  Jak ominąć opłacanie składek za zatrudnionych sezonowo

  Firmy zatrudniające studentów na podstawie umów cywilnoprawnych są zwolnione z obowiązku odprowadzania daniny na rzecz ZUS. Takie preferencyjne zasady obowiązują do czasu ukończenia 26 lat przez zleceniobiorcę.

  czytaj więcej

 • Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek

  Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek

  Niski ZUS można opłacać tylko przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od założenia działalności. Nie ma znaczenia, czy przez ten czas rzeczywiście była ona prowadzona. Przedsiębiorca, który rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej, ma prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki składek ZUS. Może je odprowadzać od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

  czytaj więcej

 • Ubezpieczyciel może żądać regresu od kierującego

  Ubezpieczyciel może żądać regresu od kierującego

  Pan Robert jest przedsiębiorcą i dysponuje autami wykorzystywanymi na potrzeby działalności. – Moi podwładni często jeżdżą służbowymi samochodami. Zastanawiam się, jakie byłoby zachowanie ubezpieczyciela, gdyby któryś z pracowników spowodował wypadek pod wpływem alkoholu. Czy wtedy zostanie wypłacone świadczenie z polisy? A może to ja będę odpowiadał za wyrządzone szkody – niepokoi się pan Robert.

  czytaj więcej

 • Ciąża nie spowoduje bezterminowego zatrudnienia

  Ciąża nie spowoduje bezterminowego zatrudnienia

  Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przewiduje to art. 177 par. 3 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. nr 1502 ze zm.).

  czytaj więcej

 • Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Są granice przy wskazywaniu przyczyn zwolnienia

  Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Są granice przy wskazywaniu przyczyn zwolnienia

  Według SN wystarczy, aby tylko jeden powód rozstania okazał się usprawiedliwiony. Bazując na tym, pracodawcy traktują wypowiedzenie jak pojemny worek na zarzuty – nie zawsze uzasadnione. A to błąd.

  czytaj więcej

 • Jaki urlop dla pracownika, gdy wymiar etatu zmienia się w trakcie roku

  Jaki urlop dla pracownika, gdy wymiar etatu zmienia się w trakcie roku

  Pracownik mający prawo do 26 dni urlopu od stycznia do marca 2016 r. pracował w pełnym wymiarze, a od kwietnia w wymiarze 7/8 etatu. Zatrudnienie ustanie z końcem lipca. Od początku roku wykorzystał zaległy urlop wypoczynkowy w wymiarze 22 dni oraz część urlopu bieżącego. Na urlopie był:

  czytaj więcej

 • Dylemat aptekarza: Etyka albo biznes

  Dylemat aptekarza: Etyka albo biznes

  Odmawiając wykonania narzuconego planu sprzedażowego, ryzykują wyrzucenie z pracy, a jeśli się zgodzą – grozi im postępowanie dyscyplinarne. Przepisy wprost nie dają im ochrony.

  czytaj więcej

 • Jak kolejny pracodawca ma udzielić urlopu proporcjonalnego

  Jak kolejny pracodawca ma udzielić urlopu proporcjonalnego

  Od połowy lipca będziemy zatrudniać osobę, która do końca stycznia pracowała u jednego pracodawcy, a od połowy marca do połowy czerwca u kolejnego. Na razie zawarliśmy umowę na 3 miesiące, ale możliwe, że później podpiszemy następną. Pracownik ma prawo do 26 dni urlopu rocznie. W świadectwie pracy od pierwszego z pracodawców wskazano, że wykorzystał 2 dni (16 godzin) urlopu. W drugim świadectwie widnieje wykorzystanie urlopu w wymiarze 6 dni. Ile urlopu powinniśmy udzielić tej osobie w 2016 r.? Wydaje mi się, że w przedstawionych świadectwach urlop jest zaniżony. Czy w związku z tym może nas obciążać konieczność udzielenia należnego urlopu za wcześniejszy okres?

  czytaj więcej

 • Sztywna procedura uderza wierzycieli po kieszeni

  Sztywna procedura uderza wierzycieli po kieszeni

  Opublikowany właśnie przez resort rozwoju pakiet wierzycielski nie rozwiązuje jednego z najbardziej palących problemów – gdy osoba domagająca się zapłaty nie zna adresu dłużnika.

  czytaj więcej

 • Nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec jest objęty ubezpieczeniem społecznym

  Nielegalnie zatrudniony cudzoziemiec jest objęty ubezpieczeniem społecznym

  Na pytania dotyczące szczegółowych reguł pobierania składek od cudzoziemców odpowiada Łukasz Chruściel radca prawny, partner kierujący biurem Kancelarii Raczkowski Paruch w Katowicach.

  czytaj więcej

 • Po długim zwolnieniu konieczna jest kontrola lekarska

  Po długim zwolnieniu konieczna jest kontrola lekarska

  Jestem zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Ostatnio chorowałem dość poważnie, byłem w szpitalu. Trwało to w sumie ponad dwa miesiące – pisze pan Janusz. – Za kilka dni kończy mi się zwolnienie lekarskie, wracam do pracy. Gdy poinformowałem o tym pracodawcę, ten powiedział, że zanim wrócę na stanowisko, muszę przejść jeszcze badania kontrolne. Nie rozumiem – przecież w szpitalu badano mnie bez przerwy, a skoro lekarz nie przedłuża zwolnienia, to uznał, że mogę pracować. Po co tracić czas na kolejne wizyty u lekarza – zastanawia się czytelnik.

  czytaj więcej

 • Wójt nie musi zarabiać więcej niż inni pracownicy gminy

  Wójt nie musi zarabiać więcej niż inni pracownicy gminy

  Kierownik jednostki samorządowej nie może skarżyć się przed sądem, że jest dyskryminowany z tego tylko powodu, że np. sekretarz czy skarbnik otrzymują wyższe wynagrodzenie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Prawo do oceny pracownika bezdyskusyjne. Trzeba uważać, by nie narazić się na roszczenia

  Prawo do oceny pracownika bezdyskusyjne. Trzeba uważać, by nie narazić się na roszczenia

  Kodeks pracy nie mówi szczegółowo o tym, jak jej dokonać. Ma być po prostu obiektywna i sprawiedliwa. Granice jej przeprowadzania ukształtowała już jednak praktyka.

  czytaj więcej

 • Nauczyciel może wykorzystać wypoczynek po urlopie dla poratowania zdrowia

  Nauczyciel może wykorzystać wypoczynek po urlopie dla poratowania zdrowia

  Nauczyciel, który po urlopie dla poratowania zdrowia nie wykorzystał wypoczynkowego, ma prawo do niego po powrocie do pracy. Tak orzekł wczoraj Sąd Rejonowy we Wrocławiu.

  czytaj więcej

 • Mundur trzeba dostosować do warunków atmosferycznych

  Mundur trzeba dostosować do warunków atmosferycznych

  Czy można narzucić pracownikowi – maszyniście kolejowemu ubranie się w mundur bez względu na panujące warunki atmosferyczne? Czy jeżeli temperatura przekracza 30°C, można nakazać podwładnemu, aby w trakcie pracy miał cały czas na sobie marynarkę? Z kolei czy przy temperaturze minus 30°C mundur maszynisty może obejmować np. lekką jesienną kurtkę zamiast zimowej?

  czytaj więcej

 • Za czas szkolenia bhp mogą powstać nadgodziny

  Za czas szkolenia bhp mogą powstać nadgodziny

  Pracownik służby bhp zatrudniony na część etatu został skierowany na szkolenie okresowe z zakresu bhp. Trwało ono pięć kolejnych pełnych dni roboczych. Pracownik wystąpił więc z wnioskiem o wypłacenie mu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy czas przeznaczony na takie szkolenie należy uznać za czas pracy?

  czytaj więcej

 • Jaki zasiłek dla przedsiębiorcy, który zrezygnował z etatu

  Jaki zasiłek dla przedsiębiorcy, który zrezygnował z etatu

  PROBLEM: Do 30 czerwca 2016 r. byłem zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny, w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym czasie założyłem działalność gospodarczą (10 maja 2016 r.), z tytułu której podlegałem wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu ze względu na zbieg z umową pracowniczą. Po rozwiązaniu umowy o pracę z tytułu działalności zgłosiłem się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych oraz dobrowolnego chorobowego od 1 lipca 2016 r. W tym czasie jednak zachorowałem i od 23 czerwca do 15 lipca byłem na zwolnieniu lekarskim. Za lipiec chcę zapłacić składki społeczne od kwoty 2700 zł, ale ustalonej proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniom w lipcu z racji działającej firmy. Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy za lipiec, a jeśli tak, to od jakiej podstawy wymiaru zostanie obliczony?

  czytaj więcej

 • Czy czynności przygotowawcze należy zaliczać do czasu pracy

  Czy czynności przygotowawcze należy zaliczać do czasu pracy

  Zastanawiam się, jakie przedziały czasu trzeba wliczać do czasu pracy maszynisty kolejowego. Czy należy do niego zaliczyć czas na przebranie się, odbiór i zdanie ubrania roboczego (bądź munduru lub obowiązkowego uniformu), a także na oddanie tej odzieży do pralni? A co z czasem na pobranie narzędzi potrzebnych do pracy? Czy do czasu pracy wlicza się czas nauki do egzaminu wymaganego do pracy na danym stanowisku?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników