kodeks pracy 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Koniec przetargowego paraliżu. Nowelizacja odblokuje zamówienia publiczne

  Koniec przetargowego paraliżu. Nowelizacja odblokuje zamówienia publiczne

  Wchodząca dziś w życie nowelizacja przepisów o zamówieniach publicznych wreszcie je odblokuje. W ostatnich miesiącach odnotowano wyraźny spadek ich liczby

  czytaj więcej

 • Oświadczenia majątkowe: Walka z korupcją czy narzędzie polityczne?

  Oświadczenia majątkowe: Walka z korupcją czy narzędzie polityczne?

  Co roku oświadczenia majątkowe składa kilkaset tysięcy osób pełniących funkcje publiczne. Za zatajenie posiadanego majątku grozi im nawet do 5 lat więzienia. Ale i tak co chwila wybuchają medialne afery.

  czytaj więcej

 • Rekordowa kara dla producentów ciężarówek. Dla nabywców - pora na dochodzenie roszczeń

  Rekordowa kara dla producentów ciężarówek. Dla nabywców - pora na dochodzenie roszczeń

  Prawie 3 mld euro grzywny mają zapłacić czołowi producenci ciężarówek za udział w kartelu ustalającym ceny – zdecydowała kilka dni temu Komisja Europejska. To najwyższa w historii kara za tego typu zmowę. Zdaniem KE, przez kilkanaście lat między styczniem 1997 r. a styczniem 2011 r. producenci porozumiewali się przy ustalaniu cen fabrycznych pojazdów, uzgadniali terminy i wysokość podwyżek, przerzucali na klientów koszty technologii zmniejszających emisję.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych: Trudno o kompromis

  Nowelizacja ustawy o związkach zawodowych: Trudno o kompromis

  Osiągnięcie wspólnego stanowiska partnerów społecznych w sprawie projektu nowelizacji ustawy o związkach zawodowych nie będzie łatwe.

  czytaj więcej

 • Odwołany z wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie odzyska posady

  Odwołany z wyższego stanowiska w służbie cywilnej nie odzyska posady

  Pracownik lub urzędnik ma prawo po urlopie bezpłatnym udzielonym na czas powołania wrócić do urzędu, w którym pracował wcześniej. Ale nie zawsze na to samo miejsce w strukturze.

  czytaj więcej

 • Czy sąd pracy jest uprawniony do samodzielnej oceny stanu zdrowia na podstawie przedłożonej dokumentacji lekarskiej

  Czy sąd pracy jest uprawniony do samodzielnej oceny stanu zdrowia na podstawie przedłożonej dokumentacji lekarskiej

  Sąd oddalił skierowany przeciwko mnie pozew o odszkodowanie za nielegalne rozwiązanie umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Uznał mianowicie, że został on wniesiony po terminie. Były pracownik tłumaczył, że przekroczenie czasu na złożenie odwołania było podyktowane złym stanem jego zdrowia. Mianowicie po otrzymaniu „wilczego biletu” zemdlał, a w szpitalu, gdzie przebywał przez 14 dni (czyli w okresie, w którym należało wystąpić z odwołaniem), rozpoznano u niego schyłkową niewydolność nerek. Na poparcie swojego stanowiska przedłożył dokumentację lekarską. Sąd rejonowy na jej podstawie stwierdził, że omdlenie było skutkiem niewydolności nerek i nie miało żadnego związku z moim oświadczeniem o zakończeniu z nim współpracy w trybie pilnym. Według sądu były podwładny w żaden sposób nie wykazał, że choroba i hospitalizacja wykluczały wniesienie przez niego pozwu we właściwym terminie. Były pracownik złożył apelację, w której zarzucił sądowi, że ten wszedł w rolę biegłego lekarza nefrologa, do czego nie był uprawniony. Czy jego pogląd jest zasadny – pyta pan Lucjan.

  czytaj więcej

 • Uwaga na odpoczynki tygodniowe! Programy kadrowo-płacowe wprowadzają w błąd

  Uwaga na odpoczynki tygodniowe! Programy kadrowo-płacowe wprowadzają w błąd

  Nie warto ślepo ufać systemom rejestracji czasu pracy, które stosuje większość firm, bo jak pokazuje praktyka, często ustalają odpoczynek tygodniowy nie na każde 7 dni, liczone od początku angażu, jak każą przepisy unijne, ale sztywno, na każdy tydzień, liczony od początku okresu rozliczeniowego wspólnego dla wszystkich pracowników. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma wątpliwości: taka praktyka jest nieprawidłowa.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zrobić, by być radcą prawnym

  Co trzeba zrobić, by być radcą prawnym

  Studia prawnicze są przepustką do rozpoczęcia aplikacji ogólnej lub korporacyjnej. Mimo dużej konkurencji na rynku początkujący prawnicy często podejmują wyzwanie i decydują się na osiągnięcie statusu profesjonalnego pełnomocnika. Na sali sądowej reprezentować klientów mogą nie tylko adwokaci, lecz także radcowie prawni. I to właśnie ten ostatni zawód staje się coraz bardziej popularny...

  czytaj więcej

 • Elektroniczna ewidencja czasu pracy: Realna pomoc czy zagrożenie dla firmy?

  Elektroniczna ewidencja czasu pracy: Realna pomoc czy zagrożenie dla firmy?

  Elektroniczna ewidencja wejść i wyjść z pracy może być pożyteczna, ale nie należy przeceniać jej znaczenia. Pracodawcy powinni być też ostrożni, bo nieprawidłowości w jej prowadzeniu mogą być wykorzystane przeciwko nim

  czytaj więcej

 • Wiceszef MS: 25 lat za wyłudzenia VAT powinno wejść w życie pod koniec 2016 roku

  Wiceszef MS: 25 lat za wyłudzenia VAT powinno wejść w życie pod koniec 2016 roku

  Kara ma odstraszać, taki jest jej sens; nie przewidujemy zatem jej łagodzenia - mówi PAP wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, pytany, czy MS pod wpływem konsultacji, może złagodzić propozycję wprowadzenia do Kodeksu karnego 25 lat więzienia za wyłudzenia VAT na wielką skalę.

  czytaj więcej

 • Pracownik musi się wstrzymać od konkurencji z własnym pracodawcą

  Pracownik musi się wstrzymać od konkurencji z własnym pracodawcą

  Jednym z obowiązków pracownika jest dbałość o dobro zakładu pracy. Naruszy ten obowiązek, jeśli podejmie działalność konkurencyjną w stosunku do swojego pracodawcy bez jego zgody. Brak klauzuli o zakazie konkurencji nie uprawnia jeszcze pracownika do podjęcia i prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec aktualnego pracodawcy. Jeśli dochodzi do zawarcia umowy o zakazie konkurencji, to może ona zostać potraktowana jako konkretyzacja ogólnego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy.

  czytaj więcej

 • Uszczelniajmy VAT, ale prawidłowo stosujmy orzecznictwo TSUE

  Uszczelniajmy VAT, ale prawidłowo stosujmy orzecznictwo TSUE

  Ministerstwo Finansów, dążąc do wyeliminowania wyłudzeń VAT, cały czas pracuje nad zmianą przepisów w tym zakresie. We wrześniu Sejm zajmie się kolejnymi legislacyjnymi propozycjami. MF zapowiedziało bowiem nowości w zakresie wyrejestrowania podmiotów prowadzących działalność, zmiany dotyczące odwrotnego obciążenia, likwidację rozliczeń kwartalnych, ograniczenie szybkich (25-dniowych) zwrotów podatku, modyfikację odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy, a także wprowadzenie obowiązku składania deklaracji elektronicznych oraz powrót do sankcji VAT. Cel prawidłowy, ale wraz z jego realizacją warto przeanalizować na nowo dorobek orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie pojęć dobrej wiary i należytej staranności, w szczególności przy transakcjach łańcuchowych. Dlaczego? Otóż w trakcie prowadzonego postępowania organy skarbowe analizując dany stan faktyczny, bardzo często przywołują wyroki TSUE, które w danej sprawie nie powinny mieć zastosowania, ponieważ nie dotyczą transakcji łańcuchowych. Fiskus przywołuje bowiem w decyzjach wyroki TSUE, w których trybunał stwierdza, że dobra wiara podatnika nie może rodzić prawa do odliczenia podatku VAT, jeżeli nie są spełnione przesłanki materialne tego prawa. Tak, ale wyroki te nie powinny być powoływane przy transakcjach łańcuchowych, gdzie legalnie działający podatnik może nie dopełnić materialnej przesłanki, a i tak przy zachowaniu dobrej wiary, spełniając przesłanki należytej staranności, powinien mieć prawo do odliczenia VAT. Tak stwierdza TSUE w wyrokach w sprawach ŁWK – 56 EOOD, sygn. C-643/11; Stroj trans EOOD, sygn. C-642/11 i Teleos plc. C-409/04 oraz rzecznik generalny Maciej Szpunar w opinii przedstawionej 11 września 2014 r. w sprawach połączonych C-131/13, C-163/13 i C-164/13. Na te orzeczenia oraz opinie organ choć powinien, to się nie powołuje. Jest to niewłaściwe, ponieważ legalnie działające podmioty mogły nigdy fizycznie nie być w posiadaniu przedmiotu transakcji, a tym samym mogły w ogóle nie wiedzieć, że uczestniczą w oszustwie podatkowym, przyjmując do rozliczenia i wystawiając faktury nieznajdujące pokrycia w rzeczywistym obrocie gospodarczym. Nie znaczy to jednak, że automatycznie w sposób świadomy brały udział w karuzeli podatkowej. Istotne jest bowiem, by podatnik działał w dobrej wierze, dochowując przesłanek należytej staranności.

  czytaj więcej

 • Wypadek przy pracy: ZUS zapłaci jednorazowe odszkodowanie

  Wypadek przy pracy: ZUS zapłaci jednorazowe odszkodowanie

  Ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje apelacja od wyroku sądu I instancji, nawet jeśli sędziowie częściowo zmienili decyzję ZUS. Nie ma przy tym znaczenia, że sąd w pozostałej części nie oddalił odwołania – uznał Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Nieprzemyślany krok czy celowe działanie: Nowa ustawa kominowa to koniec 70-procentowego podatku

  Nieprzemyślany krok czy celowe działanie: Nowa ustawa kominowa to koniec 70-procentowego podatku

  Mogłyby się wydawać, że będziemy mieć podwójny mechanizm kontroli nad wysokością odpraw i odszkodowań osób zarządzających spółkami Skarbu Państwa. Tak jednak nie będzie

  czytaj więcej

 • Kto nie podlega ubezpieczeniom z tytułu powołania do zarządu spółdzielni

  Kto nie podlega ubezpieczeniom z tytułu powołania do zarządu spółdzielni

  W naszej spółdzielni mieszkaniowej chcemy powołać dodatkowego członka zarządu. Byłby nim pracownik, kierownik jednego z wydziałów, który pracuje w spółdzielni na etacie. Czy powołanie na takie stanowisko wiąże się z koniecznością podpisania odrębnej umowy i odrębnym obowiązkiem składkowym wobec ZUS z tego tytułu? Wiemy, że w spółkach handlowych sam akt powołania bez istnienia umowy umożliwia pominięcie składek ZUS.

  czytaj więcej

 • Pracownik-weteran z uprawnieniami: Dłuższy urlop i pierwszeństwo w zatrudnieniu w ministerstwach

  Pracownik-weteran z uprawnieniami: Dłuższy urlop i pierwszeństwo w zatrudnieniu w ministerstwach

  Osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa mogą zyskać prawo pierwszeństwa w zatrudnieniu w niektórych ministerstwach. Przysługuje im także wyższy wymiar urlopu.

  czytaj więcej

 • Jak zakwalifikować podróże służbowe pracowników zatrudnionych w zadaniowym i ruchomym czasie pracy

  Jak zakwalifikować podróże służbowe pracowników zatrudnionych w zadaniowym i ruchomym czasie pracy

  Akurat w tych systemach problem wliczania delegacji do czasu pracy dodatkowo się komplikuje. W każdym z nich nasuwa się więcej niż jedno rozwiązanie, a przepisy nie dają żadnej podpowiedzi.

  czytaj więcej

 • 15 sierpnia Państwowa Inspekcja Pracy wejdzie z kontrolami do otwartych w tym dniu sklepów

  15 sierpnia Państwowa Inspekcja Pracy wejdzie z kontrolami do otwartych w tym dniu sklepów

  PIP sprawdzi w całym kraju, czy pracodawcy respektują zakaz pracy w święta oraz prawidłowo korzystają z wyjątku od niego. To największa taka akcja od kilku lat.

  czytaj więcej

 • Działacze związkowi obawiają się o status swoich organizacji

  Działacze związkowi obawiają się o status swoich organizacji

  Nieznaczne podwyższenie progów reprezentatywności organizacji zakładowych nie ograniczy w istotny sposób roli mniejszych związków. Działacze obawiają się raczej tego, że zmieni się podstawa, od której ustala się to, czy dana organizacja jest reprezentatywna. Niektóre z nich mogą stracić swój dotychczasowy status.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników