kodeks pracy 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak rozliczyć z fiskusem dochody małoletniego

  Jak rozliczyć z fiskusem dochody małoletniego

  Rodzice powinni co do zasady doliczać zarobki swoich dzieci do własnych i wykazać całość w urzędzie skarbowym. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki.

  czytaj więcej

 • Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Kiedy po rozstaniu z firmą trzeba zwrócić odprawę

  Pan Piotr, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, dostał wypowiedzenie. Przyczyną zwolnienia, jak wynikało z pisma pracodawcy, była likwidacja jego stanowiska pracy. – Wypłacono mi odprawę na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, uważam jednak, że przyczyna wypowiedzenia była nieprawdziwa, i odwołałem się do sądu. Wystąpiłem o uznanie go za bezskuteczne i zasądzenie od pracodawcy stosownego odszkodowania. Czy jeśli sąd przyzna mi rację, będę musiał zwrócić otrzymaną wcześniej odprawę – zastanawia się czytelnik

  czytaj więcej

 • Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  Przez dziurawe przepisy 70-proc. podatek zapłacimy od całości odszkodowania

  PROBLEM: 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1992; dalej: nowelizacja). Wprowadza ona do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: ustawa o PIT) stawkę podatkową 70 proc. dla części odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji oraz części odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia lub rozwiązania umowy przed upływem jej terminu (gdy ich wysokość przekracza normy ustalone w nowelizacji). Podatek ten będzie należny tylko w sytuacji, w której zobowiązana do wypłaty tych świadczeń jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio albo pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, w tym także na podstawie porozumień z innymi podmiotami. Szybkość prac nad ustawą, której celem miała być eliminacja „patologii polegających na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa”, sprawiła, że jej autorzy nie ustrzegli się niedociągnięć, które mogą być źródłem praktycznych problemów.

  czytaj więcej

 • Ofiary afery outsourcingowej odetchną. Na chwilę

  Ofiary afery outsourcingowej odetchną. Na chwilę

  Ministerstwo Finansów zaleciło dyrektorom izb skarbowych, aby czasowo wstrzymać działania egzekucyjne wobec firm, które zaufały nieuczciwym agencjom pracy tymczasowej.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wydłużenie urlopu rodzicielskiego po zmianie przepisów

  Jak ustalić wydłużenie urlopu rodzicielskiego po zmianie przepisów

  Nowelizacja kodeksu pracy pozwala nawet na podwojenie tego urlopu, jeśli zatrudniony będzie łączył opiekę nad dzieckiem z pracą na pół etatu. Reguły obliczania wolnego są jednak bardzo skomplikowane.

  czytaj więcej

 • Szkodliwa płaca minimalna? Firmy stracą miliardy, a pracownicy zatrudnienie

  Szkodliwa płaca minimalna? Firmy stracą miliardy, a pracownicy zatrudnienie

  W ciągu najbliższych 10 lat polscy przedsiębiorcy będą musieli dołożyć z własnej kieszeni 4,9 mld zł. Tyle bowiem będą ich kosztować zmiany proponowane przez rząd.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (cz. 1)

  Ustawa z 18 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.), która uregulowała zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, wysokości składek i zasady ich opłacania po reformie systemu od 1 stycznia 1999 r., wprowadziła również podział wcześniejszych ubezpieczeń społecznych na odrębne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. W ustawie określono podział ubezpieczenia chorobowego na obowiązkowe i dobrowolne oraz wskazano, które grupy ubezpieczonych podlegają tym ubezpieczeniom. Podział ten obowiązuje do tej pory. Dla celów niniejszego opracowania warto przypomnieć, że ubezpieczeniu chorobowemu podlegają:

  czytaj więcej

 • Trzeba pilnować bezgotówkowego rozliczenia z ubezpieczycielem

  Trzeba pilnować bezgotówkowego rozliczenia z ubezpieczycielem

  Auto pani Danuty zostało uszkodzone w wypadku drogowym z winy innego kierowcy. – Postanowiłam oddać samochód do naprawy w autoryzowanym serwisie – mówi czytelniczka. – Ubezpieczyciel sprawcy wypadku dwukrotnie ustalał z serwisem zakres naprawy. Odebrałam auto i myślałam, że wszystko jest załatwione. Do czasu... Serwis żąda ode mnie zapłaty 5 tys. zł. Jest to różnica pomiędzy kalkulacją kosztów naprawy a kwotą otrzymaną od ubezpieczyciela. Nie dość, że zostałam poszkodowana w wypadku, to jeszcze muszę dopłacić sporą sumę. Mało tego, otrzymałam wezwanie do zapłaty od radcy prawnego serwisu. Co robić, aby uniknąć postępowania sądowego – denerwuje się pani Danuta.

  czytaj więcej

 • Nieuzasadnione zajęcie lokalu to naruszenie dobra osobistego właściciela

  Nieuzasadnione zajęcie lokalu to naruszenie dobra osobistego właściciela

  W wyniku oszustwa, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem karnym, bezprawnie wszczęto przeciwko mnie egzekucję z mieszkania. Przez działania komornika straciłem również pracę i znajomych, ponieważ zacząłem być postrzegany jako osoba nieuczciwa. Wszystko to spowodowało u mnie ciężką postać depresji. Czy w opisanej sytuacji mogę wystąpić przeciwko oszustowi – wierzycielowi do sądu o ochronę moich dóbr osobistych i zapłatę zadośćuczynienia – pyta pan Włodzimierz.

  czytaj więcej

 • Oszustwa w VAT. Brak podpisu powodem umorzeń

  Oszustwa w VAT. Brak podpisu powodem umorzeń

  Powrót do obowiązku podpisywania faktur? Tego chce część prokuratorów. Twierdzą, że bez parafy dokument nie może być dowodem popełnienia przestępstwa.

  czytaj więcej

 • Jakie dodatkowe opłaty nałoży bank przy umowie o kredyt

  Jakie dodatkowe opłaty nałoży bank przy umowie o kredyt

  Zamierzam wziąć kredyt na dość wysoką kwotę. Słyszałam jednak, że instytucje finansowe dość często zobowiązują klientów do ponoszenia dodatkowych kosztów i nie zawsze jest to zgodne z prawem. Na co więc powinnam zwrócić uwagę, podpisując umowę? Jakie dodatkowe opłaty może nałożyć na mnie kredytodawca – takie pytania nurtują panią Joannę.

  czytaj więcej

 • Pracodawca może zwolnić pracownika w wieku ochronnym, jeśli pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Pracodawca może zwolnić pracownika w wieku ochronnym, jeśli pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

  Pracodawca może zwolnić pracownika w wieku ochronnym, jeśli ten pobiera rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Taką uchwałę podjął wczoraj Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Cudzoziemca pilnie zatrudnię: Oferty pracy dla miliona przybyszy ze Wschodu

  Cudzoziemca pilnie zatrudnię: Oferty pracy dla miliona przybyszy ze Wschodu

  W tym roku polscy przedsiębiorcy mogą zgłosić oferty pracy nawet dla miliona przybyszy ze Wschodu.

  czytaj więcej

 • Ryczałty za noclegi: Kierowcy chcą ciszy

  Ryczałty za noclegi: Kierowcy chcą ciszy

  Z projektu nowelizacji ustawy o czasie pracy, która miała rozwiązać problem ryczałtów za noclegi, nie są zadowoleni ani związkowcy, ani przedsiębiorcy.

  czytaj więcej

 • Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Łączenie emerytury z pracą. Pytanie o równość wobec prawa

  Strasburski trybunał sprzeciwia się regulacjom, które w sposób dyskryminujący ograniczają możliwość łączenia emerytury z pracą. Obecnie takich przepisów w Polsce nie ma, jednak rząd powinien mieć to stanowisko na uwadze, projektując zmiany w systemie emerytalnym.

  czytaj więcej

 • Zmiany w PIP: Inspektor pracy nie jest policjantem i nie ma jego uprawnień

  Zmiany w PIP: Inspektor pracy nie jest policjantem i nie ma jego uprawnień

  W celu poprawy stanu praworządności w zakresie legalności zatrudnienia niezbędne jest zbudowanie przekonania o nieuchronności kary - tłumaczy Jarosław Leśniewski, dyrektor departamentu legalności zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy.

  czytaj więcej

 • Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Sejm: Ryczałty dla kierowców niezgodne z konstytucją

  Przepisy zobowiązujące firmy transportowe do wypłacania ryczałtów kierowcom śpiącym w ciężarówkach są niezgodne z ustawą zasadniczą. Takie stanowisko zajął Sejm w postępowaniu, które toczy się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

  czytaj więcej

 • Platforma ODR w przygotowaniu, ale link zamieścić trzeba

  Platforma ODR w przygotowaniu, ale link zamieścić trzeba

  Niewiele e-sklepów wypełniło obowiązek poinformowania o stronie internetowej służącej do pozasądowego rozstrzyganiu sporów z konsumentami. Ale też nowa inicjatywa Komisji Europejskiej w pełni ruszy 15 lutego

  czytaj więcej

 • Czy poufność mediacji pozostanie jedynie w teorii

  Czy poufność mediacji pozostanie jedynie w teorii

  Nowe przepisy nakładają na uczestników postępowania obowiązek zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Tyle że nie jest on obwarowany żadną sankcją. A to rodzi ryzyko, że nie będzie przestrzegany.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne