kodeks pracy 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak rozliczyć wydatki na zakup odzieży ochronnej w CIT i VAT

  Jak rozliczyć wydatki na zakup odzieży ochronnej w CIT i VAT

  ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) nabyła 5 września 2016 r. od firmy X odzież roboczą i obuwie robocze na łączną kwotę 6150 zł, w tym VAT 1150 zł. Ogółem zakupiono 20 kompletów odzieży i 20 par obuwia (odzież robocza – wartość jednego zestawu 150 zł, obuwie robocze – wartość jednej pary 100 zł). Odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej zostały nabyte z zamiarem przekazania pracownikom magazynu zgodnie z wymogami prawa pracy. Spółka ABC zajmuje się importem i dystrybucją materiałów budowlanych. Faktura dokumentująca nabycie przedmiotowej odzieży i obuwia roboczego została wystawiona 5 września 2016 r. Spółka ABC odebrała tę fakturę w dniu jej wystawienia łącznie z nabytymi towarami. Zapłaty za fakturę spółka dokonała 19 września 2016 r., w ostatnim dniu umownego terminu płatności. Przewidywany okres używania odzieży i obuwia jest dłuższy niż rok, ale spółka chciałaby te wydatki zaliczyć wprost do kosztów uzyskania przychodów. Jak spółka powinna rozliczyć nabycie tych towarów na gruncie VAT i CIT? Podatek VAT i zaliczki na CIT spółka płaci miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Kiedy urzędnikowi można obniżyć wynagrodzenie

  Kiedy urzędnikowi można obniżyć wynagrodzenie

  Czy urzędnikowi służby cywilnej można zredukować pensję, nie zmieniając przy tym jego stanowiska pracy?

  czytaj więcej

 • Nauka za granicą? Firmy mają problem z wliczeniem tego okresu do stażu urlopowego w Polsce

  Nauka za granicą? Firmy mają problem z wliczeniem tego okresu do stażu urlopowego w Polsce

  Firmy mają problemy z zaliczaniem nauki za granicą do stażu, od którego zależy urlop w Polsce. Przepisy nie uwzględniają też zmian w krajowym systemie edukacji.

  czytaj więcej

 • Ochrona stosunków wodnych ważniejsza niż prawa właściciela

  Ochrona stosunków wodnych ważniejsza niż prawa właściciela

  Wójt może nakazać wykonanie urządzeń regulujących stan wody na danym gruncie. Także gdy działania inwestora, które doprowadziły do naruszenia poziomu wody u sąsiadów, były zgodne z prawem.

  czytaj więcej

 • Poradnia dla służb mundurowych

  Poradnia dla służb mundurowych

  ● Emerytowany policjant bez świadczenia okresowego● Cofnięcie wniosku o zwolnienie ze służby nie zawsze możliwe● Trudne do zdiagnozowania choroby ustali specjalista● Zaskarżenie decyzji o zawieszeniu nie zapobiegnie zwolnieniu ze służby

  czytaj więcej

 • Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się świadczenie przedemerytalne

  Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się świadczenie przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne przysługuje także za pracę u przedsiębiorcy, który zlikwiduje działalność gospodarczą i założy kolejną.

  czytaj więcej

 • Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 sierpnia 2016 r. przyjęło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy (m.in. na zleceniobiorców i samozatrudnionych). Stanowi on modyfikację projektu z 22 marca 2016 r. i wprowadza zmiany mające uwzględniać opinie partnerów społecznych, którzy zwracali uwagę na niedoskonałości pierwotnych propozycji. Kierunek tych zmian należy ocenić pozytywnie, jednak ciągle pewne kwestie wymagają dopracowania.

  czytaj więcej

 • Reprywatyzacyjny bubel prawny. "Mała ustawa" pogrąży uczciwych uprawnionych

  Reprywatyzacyjny bubel prawny. "Mała ustawa" pogrąży uczciwych uprawnionych

  Wchodząca w sobotę nowa ustawa będzie skuteczna tylko wobec słabych. Pozostanie bezużyteczna wobec silnych. Mówiąc wprost: handlarze roszczeniami w ogóle nie odczują nowych restrykcji. Te uderzą jedynie w uczciwych spadkobierców.

  czytaj więcej

 • Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Agencja pracy tymczasowej od ośmiu miesięcy zatrudnia pracownika tymczasowego na podstawie krótkich, z reguły 2-, 3-miesięcznych umów na czas określony. Praca wykonywana jest na rzecz jednego pracodawcy użytkownika w wymiarze 1/8 etatu przez godzinę dziennie. Jaki ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownikowi?

  czytaj więcej

 • Czy po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego małżonek może wykorzystać jego pozostałą część

  Czy po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego małżonek może wykorzystać jego pozostałą część

  Na początku 2016 r. urodziłam dziecko. Teraz przebywam na urlopie rodzicielskim. Pracodawca zasugerował mi ostatnio, że chciałby, abym przerwała urlop i wróciła do pracy. Czy jeżeli to zrobię, pozostałą część urlopu będzie mógł wykorzystać mój mąż?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 15 września 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 15 września 2016

  Jakie składki trzeba odprowadzić od umowy o dzieło i zlecenia zawartych z tą samą osobąJakim ubezpieczeniom na urlopie wychowawczym podlega osoba pobierająca rentę socjalnąKiedy ZUS odblokuje zajęty rachunek bankowy dłużnikaCzy stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej jest oskładkowane

  czytaj więcej

 • Obowiązki z zakresu bhp wobec studenta ma głównie szkoła wyższa

  Obowiązki z zakresu bhp wobec studenta ma głównie szkoła wyższa

  Nasza firma podpisała umowę z jedną z wyższych uczelni, w której zobowiązała się, że będzie przyjmowała studentów na praktyczną naukę zawodu. Czy takie osoby powinny być kierowane na badania profilaktyczne przed dopuszczeniem do odbycia praktyk?

  czytaj więcej

 • Po likwidacji obowiązkowych regulaminów nie powstanie próżnia. Będą inne dokumenty

  Po likwidacji obowiązkowych regulaminów nie powstanie próżnia. Będą inne dokumenty

  Stopień skomplikowania obecnych stosunków pracy jest bardzo wysoki. Z zatrudnianiem pracowników wiąże się wiele obowiązków, często bardzo uciążliwych dla pracodawców. Jako takie postrzegane są m.in. wymogi tworzenia regulaminów: pracy i wynagradzania.

  czytaj więcej

 • Uzasadnienia wypowiedzeń terminowych umów o pracę mogą być konieczne

  Uzasadnienia wypowiedzeń terminowych umów o pracę mogą być konieczne

  Sąd Najwyższy rozważa skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalnego w sprawie uzasadnienia wypowiedzeń umów terminowych.

  czytaj więcej

 • Rząd PiS nie chce zakazu dyskryminacji klientów, którzy są gejami

  Rząd PiS nie chce zakazu dyskryminacji klientów, którzy są gejami

  Rząd Beaty Szydło wycofał poparcie Polski dla dyrektywy w sprawie równego traktowania poza miejscem zatrudnienia. Regulacja, nad którą od kilku lat pracuje Komisja Europejska, ma w założeniu chronić przed dyskryminacją w dostępie do towarów i usług ze względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Chodzi zwłaszcza o równe szanse korzystania ze świadczeń socjalnych, ochrony zdrowia, edukacji i mieszkalnictwa.

  czytaj więcej

 • Zaległy urlop trzeba wykorzystać do końca września

  Zaległy urlop trzeba wykorzystać do końca września

  Mam jeszcze niewykorzystany urlop z ubiegłego roku. Nazbierało mi się sporo dni, bo mieliśmy trudny okres w firmie i moja obecność była niezbędna. Poza tym planuję w lutym odwiedzić rodzinę w Australii i na tę długą i drogą podróż chciałbym mieć więcej czasu. Tymczasem wezwano mnie do kadr i powiedziano, że muszę wykorzystać zeszłoroczny urlop do końca września. Czy pracodawca ma prawo przymusić mnie do tego – zastanawia się pan Andrzej.

  czytaj więcej

 • Bezpieczeństwo pracy zleceniobiorcy trzeba dookreślić w umowie

  Bezpieczeństwo pracy zleceniobiorcy trzeba dookreślić w umowie

  Czy pracownik służby bhp może nakładać kary za nieprzestrzeganie przepisów na terenie danego zakładu przez osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (np. w ramach umowy-zlecenia)?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników