kodeks pracy 2010

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracy 2010. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracy 2010.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Naruszenie prawa konkurencji? To mogą być także działania firm w obszarze HR

  Naruszenie prawa konkurencji? To mogą być także działania firm w obszarze HR

  Niektóre porozumienia firm dotyczące spraw pracowniczych czy choćby tylko wymiana informacji w tym zakresie mogą naruszać reguły konkurencji. W Polsce nie przywykliśmy do patrzenia na te działania jak na potencjalne ograniczenie konkurencji. Jednak w ślad za światowymi trendami również UOKiK może zacząć się nimi interesować.

  czytaj więcej

 • Długi byłego pracownika: Co z niespłaconą pożyczką po zwolnieniu

  Długi byłego pracownika: Co z niespłaconą pożyczką po zwolnieniu

  Mamy nietypowy problem związany z długami byłego pracownika. Mianowicie nie spłacił on pożyczki zaciągniętej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele mieszkaniowe. Miało to miejsce 10 maja 2010 r., a pożyczone mu zostało 20 tys. zł na cztery lata. Do spłaty na dzień dzisiejszy pozostało jeszcze 11 tys. zł z odsetkami. Niestety nie ma możliwości odzyskania od niego tej kwoty. Pożyczka była jednak poręczona przez poręczyciela – będącego również moim pracownikiem (osoba ta nadal jest u mnie zatrudniona). Czy można dochodzić wymienionego długu właśnie od poręczyciela? Czy powinienem obawiać się przedawnienia?

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Czas pracy w 2020: Tak długo pracowaliśmy ostatnio 10 lat temu

  Czas pracy w 2020: Tak długo pracowaliśmy ostatnio 10 lat temu

  To, że czas pracy w nadchodzącym roku będzie najdłuższy od dekady, nie wynika wcale z faktu, że 2020 r. będzie przestępny, ale z układu kalendarza. Najdłużej, bo aż 184 godziny, popracujemy w lipcu. W pozostałych 11 miesiącach wymiary będą się wahały od 160 do 176 godzin – jak widać będą one zrównoważone i nie będzie żadnego krótkiego miesiąca pracy. Aż dwa święta przypadną w sobotę i trzeba będzie wyznaczyć w zamian dodatkowy dzień wolny od pracy.

  czytaj więcej

 • Czy urzędnik ma się zajmować każdym e-mailem? Nowe rozwiązania usprawnią e-administrację

  Czy urzędnik ma się zajmować każdym e-mailem? Nowe rozwiązania usprawnią e-administrację

  Rok 2020 będzie stał pod znakiem ofensywy doręczeń drogą elektroniczną. E-administracja ma służyć zarówno obywatelom, przedsiębiorcom, jak i urzędom. Tym ostatnim do efektywnej realizacji zadań publicznych. Przy czym samo stworzenie określonych rozwiązań cyfrowych nie wystarczy. Trzeba je przygotować tak, by ich wykorzystanie przez publiczne podmioty miało wartość dodaną względem tradycyjnych rozwiązań. W przeciwnym razie pozostają martwe. Tak jak to jest z doręczaniem drogą elektroniczną pism urzędowych. I choć taka możliwość formalnie w wielu sprawach już istnieje, to w praktyce przytłaczająca większość jest przekazywana na papierze. W praktyce, chcąc korzystać z e-administracji, urzędnicy napotykają szereg problemów. Dziś przedstawiamy te, które dzięki legislacji w najbliższym czasie powinny zniknąć. Przynajmniej częściowo.

  czytaj więcej

 • Etyczny weganizm pod ochroną także w Polsce?

  Etyczny weganizm pod ochroną także w Polsce?

  Jest to bowiem określony światopogląd, który po zmianach w kodeksie pracy może być obecnie uznany za kryterium dyskryminujące. By uniknąć konfliktów na gruncie wyznawanych przekonań, warto odpowiednio ukształtować proces rekrutacyjny i wprowadzić np. programy dobrowolnych odejść.

  czytaj więcej

 • Prezydent powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej

  Prezydent powołał nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej

  Prezydent Andrzej Duda powołał w poniedziałek nowy skład Państwowej Komisji Wyborczej. W PKW zasiądzie siedmiu członków wskazanych przez Sejm, a dwóch pochodzących ze wskazania Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

  czytaj więcej

 • O potrzebie segregacji śmieci. Także prawnych [Felieton Kidyby]

  O potrzebie segregacji śmieci. Także prawnych [Felieton Kidyby]

  Powszechna już, miejmy nadzieję, segregacja odpadów powinna dotyczyć także prawa.

  czytaj więcej

 • Reforma komornicza przynosi dobre efekty. Nowe przepisy służą obywatelom [WYWIAD]

  Reforma komornicza przynosi dobre efekty. Nowe przepisy służą obywatelom [WYWIAD]

  -  Reforma przynosi dobre efekty. Statystyki wskazują na bardzo wysoką skuteczność kwotową. Odzyskiwanie długów na poziomie 16,5 proc. daje podstawy do optymizmu - mówi dr Rafał Reiwer, zastępca dyrektora departamentu wykonania orzeczeń i probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Monitoring pracowników. Jak hiszpańska sprawa ma się do niejawnej kontroli w Polsce

  Monitoring pracowników. Jak hiszpańska sprawa ma się do niejawnej kontroli w Polsce

  Rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka sprawa López Ribalda i inni przeciwko Hiszpanii (sygn. 1874/13 i 8567/13) wywołała burzę w kwestii dopuszczalności zastosowania ukrytego monitoringu czy też poprawniej – ukrytej inwigilacji pracowników.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Obliczamy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika samorządowego

  Obliczamy dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. dla pracownika samorządowego

  Pracownicy samorządowi mają prawo do tzw. trzynastej pensji na podstawie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jest to więc rodzaj dodatkowej premii mającej charakter obowiązkowy, niezależny od uznania pracodawcy lub postanowień regulaminowych.

  czytaj więcej

 • Poradnia samorządowa: Gdy brakuje chętnych na przejęcie śmieci, musi się tym zająć samorząd

  Poradnia samorządowa: Gdy brakuje chętnych na przejęcie śmieci, musi się tym zająć samorząd

  Jestem radnym. Nasza gmina odbierała dotychczas odpady z działek rekreacyjnych. Jednak po zmianie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada większością głosów nie objęła uchwałą tych posesji. Mam wątpliwości, czy postąpiła prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Rady gmin rozpoczęły proces dostosowania regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku do nowych regulacji. Mają na to czas do 6 września 2020 r. Tego dnia upływa termin dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja). Przy czym jest to termin wejścia w życie gminnej regulacji, a nie jej przyjęcia. Tymczasem, jak mówi dr inż. Jacek Pietrzyk, ekspert ze spółki Atmoterm SA, zajmujący się m.in. sporządzaniem takich dokumentów, na przygotowanie dobrego, mającego m.in. zoptymalizować koszty gospodarki odpadami regulaminu, potrzeba co najmniej trzech miesięcy. [wywiad s. D6] Nie wszystkie rady biorą to pod uwagę i nie wszystkie radzą sobie z natłokiem przepisów, niekiedy wewnętrznie niespójnych. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Ponadto brak regulaminów powoduje, że regionalne izby obrachunkowe uchylają uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za śmieci, nie mają bowiem podstawy do ustalenia, czy wysokość została przyjęta prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Koronawirus, upadłość konsumencka, JPK_V7. Ważne informacje dla klientów biur rachunkowych

  Koronawirus, upadłość konsumencka, JPK_V7. Ważne informacje dla klientów biur rachunkowych

  Od 8 marca br. obowiązuje specustawa koronowirusowa.Od 24 marca 2020 r. ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma być znacznie łatwiejsze niż obecnie.Wkrótce wejdzie w życie nowy obowiązek w związku z JPK_V7.

  czytaj więcej

 • Co z wyborami prezydenckimi? Rzeczywistość rozstrzygnie wirusowy dylemat [OPINIA]

  Co z wyborami prezydenckimi? Rzeczywistość rozstrzygnie wirusowy dylemat [OPINIA]

  Gdy premier Mateusz Morawiecki po raz kolejny musiał odpowiedzieć na pytanie, co z wyborami zaplanowanymi na 10 maja, przywołał przykład Francji – jako kraju dotkniętego koronawirusem w znacznie większym stopniu niż nasz i w którym mimo to odbyła się I tura wyborów lokalnych.

  czytaj więcej

 • Kryzys impulsem do działania. Urzędy prześcigają się w pomysłach, jak być blisko mieszkańców

  Kryzys impulsem do działania. Urzędy prześcigają się w pomysłach, jak być blisko mieszkańców

  Wynikające z epidemii nowe zadania samorządu, inny podział kompetencji czy konieczność pracy zdalnej cały czas budzą wiele pytań ze strony osób zatrudnionych w JST. Staramy się na nie odpowiadać na bieżąco. Dziś pokazujemy też dobre praktyki, które nie tylko usprawniają pracę urzędników, lecz także pozwalają obywatelom załatwiać szybko swoje sprawy bez ryzyka zakażenia koronawirusem

  czytaj więcej

 • Postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Ewy Wrzosek. Wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii

  Postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Ewy Wrzosek. Wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii

  Prokurator krajowy polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Ewy Wrzosek, która wszczęła śledztwo w sprawie organizacji wyborów prezydenckich w okresie pandemii - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa. - To postępujący zamach na nasze prawa i wolności - w ten sposób decyzję Prokuratury Okręgowej ocenia kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Po 12 latach rząd wrócił do rozwiązania, które proponował w 2007 r. Wtedy do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przyznawał małżonkowi zobowiązanego prawa w egzekucji z ich wspólnego majątku. Projekt ten nie został uchwalony, gdyż odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Do pomysłu powrócono dopiero w komentowanej ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzono specjalny środek prawny w postaci sprzeciwu (tak też się on nazywał w projekcie z 2007 r.).

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z procedurą administracyjną oraz sądową na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników