kodeks pracownika

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks pracownika. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks pracownika.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń dla uczestnika PPK

  Ustalenie kwoty wolnej od potrąceń dla uczestnika PPK

  Przystąpienie pracownika do pracowniczego planu kapitałowego wiąże się z koniecznością odrębnego ustalenia dla niego kwoty wolnej od potrąceń. Czy podstawą obliczenia wpłat do PPK, które należy odliczyć od minimalnego wynagrodzenia za pracę, powinny być rzeczywiste zarobki pracownika czy minimalne wynagrodzenie za pracę?

  czytaj więcej

 • Czy pracownikowi na przełomie roku wypłacić wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy

  Czy pracownikowi na przełomie roku wypłacić wynagrodzenie czy zasiłek chorobowy

  Pracownik ukończył 50 lat w listopadzie 2019 r. W grudniu poszedł do szpitala. Zwolnienie lekarskie obejmuje na razie okres od 10 grudnia do 24 grudnia 2019 r. Jednak będą dalsze zwolnienia, bo pracownik jest po operacji i zanosi się na długotrwałą nieobecność.

  czytaj więcej

 • MRPiPS o dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze stanowiska z 2019 roku

  MRPiPS o dokumentacji pracowniczej. Najważniejsze stanowiska z 2019 roku

  W 2019 r. problematyka dokumentacji pracowniczej budziła najwięcej wątpliwości i doczekała się aż kilkudziesięciu urzędowych stanowisk (w większości wydanych na prośbę DGP), w tym zwłaszcza Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort wyjaśnia w nich zawiłości wynikające z przepisów kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369). Dzisiaj przedstawiamy najważniejsze z nich, dokonując niejako podsumowania minionego roku.

  czytaj więcej

 • Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Premiery prawne 2019 r.: Jak eksperci oceniają regulacje ważne z punktu widzenia pracodawców i pracowników

  Po dwóch latach spadku produkcja prawa w Polsce znowu przyspieszyła. Tylko w trzech kwartałach 2019 r. uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron maszynopisu nowych przepisów. To o 5,9 proc. więcej niż w roku poprzednim – wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Czwarty kwartał przyniósł nowe regulacje, w związku z czym trend wzrostowy został też utrzymany w całym roku. Liczba nowych przepisów to jedno, ale co z ich jakością? Wspólnie z ekspertami przygotowaliśmy więc ocenę tych regulacji z punktu widzenia pracodawców i pracowników. Choć wiele z nich otrzymało pozytywną notę pod kątem idei, to jednak zostały skrytykowane za wykonanie. Przepisy często były przygotowywane na kolanie, co w konsekwencji wymagało szybkiego wprowadzenia ich nowelizacji.

  czytaj więcej

 • Co weźmie pod uwagę inspektor pracy, nakładając grzywnę na pracodawcę

  Co weźmie pod uwagę inspektor pracy, nakładając grzywnę na pracodawcę

  W trakcie kontroli inspekcja pracy nałożyła na spółkę grzywnę w wysokości 3 tys. zł za niewykonanie decyzji nakazujących wypłatę zaległych pensji dwóm pracownikom. Czy inspektor miał do tego prawo? Nie wziął bowiem pod uwagę trudnej sytuacji finansowej spółki oraz tego, że zaczęła ona negocjować z pracownikami spłatę tych zobowiązań w ratach. Czy firma może złożyć skargę do sądu?

  czytaj więcej

 • Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Kiedy prokurent może odpowiadać karnie za nieprawidłowe potrącenie

  Nasza spółka prowadzi inwestycje budowlane. Kierownik budowy opuścił stanowisko pracy, a wskutek jego nieobecności doszło do wadliwego wykonania fragmentu ściany. Zamierzam jako prokurent obciążyć go kwotą 10 tys. zł z tytułu koniecznych poprawek i potrącić ją z pensji. Pracownik zagroził, że to nie legalne, nie zgadza się na potrącenie i skieruje sprawę do sądu karnego. Czy grozi mi odpowiedzialność karna?

  czytaj więcej

 • Posłowie KO: Będzie zawiadomienie do prokuratury w związku z wydatkami PFN

  Posłowie KO: Będzie zawiadomienie do prokuratury w związku z wydatkami PFN

  Posłowie KO zdecydowali, że zawiadomią prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z wydatkami Polskiej Fundacji Narodowej. Zaapelowali też do premiera o likwidację PFN, która ich zdaniem nie realizuje celów, dla których została powołana i niewłaściwie wydaje pieniądze.

  czytaj więcej

 • Bony, talony, karty... Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe

  Bony, talony, karty... Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe

  Świadczenia dodatkowe w przepisach wewnątrzzakładowych Do popularnych świadczeń dodatkowych przyznawanych przez pracodawców należą, oprócz wypłat pieniężnych, benefity pozawynagrodzeniowe. Ich katalog jest w zasadzie nieograniczony. Często są to karty przedpłacone, karty uprawniające do skorzystania z konkretnych usług, a także bony, talony czy kupony. Równie dużym zainteresowaniem cieszą się benefity stanowiące pomoc socjalną, wkłady pracodawców w systemy dobrowolnego oszczędzania (pracownicze programy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe) czy akcje pracownicze. Źródłem ich finansowania są najczęściej środki obrotowe, ale może to też być zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

  czytaj więcej

 • Haker: Czarny, Szary, a może Biały. Co to jest "white hacking" i czy jest legalny?

  Haker: Czarny, Szary, a może Biały. Co to jest "white hacking" i czy jest legalny?

  W powszechnej świadomości społecznej słowo „haker” jest zwykle używane w odniesieniu do cyberprzestępców i zwykle kojarzy się jednoznacznie negatywnie. Jednakże techniczne rzecz ujmując, w niektórych jurysdykcjach hakerem może zostać w zasadzie każdy, bez względu na swoje zamiary i możliwości, kto wykorzystuje wiedzę o oprogramowaniu i sprzęcie, aby unieszkodliwić bądź ominąć środki bezpieczeństwa w danym urządzeniu, programie czy sieci.

  czytaj więcej

 • Kiedy wierzyciel musi udowodnić bankrutowi szkodę

  Kiedy wierzyciel musi udowodnić bankrutowi szkodę

  Jeżeli niewypłacalność firmy nastąpiła przed 2016 r., czyli przed wejściem w życie nowych przepisów prawa restrukturyzacyjnego, wierzyciel musi udowodnić, że poniósł konkretną szkodę, wynikłą z niezłożenia na czas wniosku o upadłość przez zarząd bankruta.

  czytaj więcej

 • Co czeka edukację w najbliższych latach? Piontkowski: Nie da się całkowicie kopiować modeli występujących w innych państwach [WYWIAD]

  Co czeka edukację w najbliższych latach? Piontkowski: Nie da się całkowicie kopiować modeli występujących w innych państwach [WYWIAD]

  - Nowa pragmatyka zawodowa może być gotowa w połowie roku. Nauczyciele nie są przeciwni zmianom. Chcą przecież dobrze zarabiać i spokojnie wykonywać swój zawód - mówi Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej.

  czytaj więcej

 • Ograniczenie ochrony przedemerytalnej wśród postulowanych zmian dla osób 50-55+

  Ograniczenie ochrony przedemerytalnej wśród postulowanych zmian dla osób 50-55+

  Elastyczny kontrakt o pracę i ograniczenie ochrony przedemerytalnej – to przykładowe pomysły na aktywizację osób starszych. Problem w tym, że odrębnie pracują nad nimi Rada Dialogu Społecznego i resort rozwoju.

  czytaj więcej

 • Startupy muszą poczekać. W tym roku jednak bez prostej spółki akcyjnej

  Startupy muszą poczekać. W tym roku jednak bez prostej spółki akcyjnej

  Posłowie w pozaregulaminowym trybie, w 30 minut, zdecydowali, że długo procedowana i uchwalona przez parlament ustawa nie wejdzie w życie za kilka tygodni, lecz najwcześniej w 2021 r.

  czytaj więcej

 • BHP dla zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę

  BHP dla zatrudnionych nie tylko na umowę o pracę

  Czy winny jest nieprecyzyjny zapis obowiązków pracodawcy i ogólnikowość ustawowych sformułowań, czy po prostu niechęć zatrudniających do tych obszarów związanych z zatrudnieniem, które nie przynoszą żadnych zysków? A może po prostu trącący myszką i kojarzący się z dawno minioną epoką język, którym się mówi o tej problematyce? Jedno jest pewne – bezpieczeństwo i higiena pracy to dziedzina, do której pracodawcy podchodzą z wyraźną niechęcią - pisze Oliwia Małecka, szkoleniowiec, ekspert prawa pracy.

  czytaj więcej

 • Procedura cywilna. Oczywiście bezzasadne sprawy nie będą już problemem

  Procedura cywilna. Oczywiście bezzasadne sprawy nie będą już problemem

  W skrajnych przypadkach sąd może uznać, że powództwo ma taki właśnie charakter i – bez przeprowadzania rozprawy – je oddalić. A wówczas pozwany nawet się nie dowie, że ktoś złożył przeciwko niemu pozew.

  czytaj więcej

 • Jak ustalić wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK

  Jak ustalić wynagrodzenie pracownika-uczestnika PPK

  Pracodawca w styczniu 2020 r. podpisze umowę o prowadzenie PPK. Jak rozliczać wynagrodzenia pracowników, którzy nie zrezygnują z wpłat? Proszę pokazać na przykładzie pracownika z wynagrodzeniem 4800 zł. Będziemy dokonywać wpłat podstawowych, wynagrodzenia są płatne na koniec miesiąca.

  czytaj więcej

 • Czy spóźnione płatności do planu kapitałowego trzeba uregulować

  Czy spóźnione płatności do planu kapitałowego trzeba uregulować

  Może się zdarzyć, że na koncie danego uczestnika w PPK powstaną zaległości. I choć ustawa nie wspomina o obowiązku ich pokrycia, to wydaje się, że powinny być one uzupełnione.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 9 stycznia 2020

  Poradnia ubezpieczeniowa z 9 stycznia 2020

  Co nie może być przyczyną odebrania świadczenia rehabilitacyjnegoDlaczego nie można zastąpić wypłaty wynagrodzenia pożyczką z ZFŚSCzy kontrakt na ułożenie kostki brukowej spełnia warunki umowy o dziełoW jakim przypadku skorzystanie z preferencyjnych składek będzie nieopłacalne

  czytaj więcej

 • Kiedy można uznać badania z poprzedniej pracy

  Kiedy można uznać badania z poprzedniej pracy

  Kluczowa jest tu weryfikacja warunków pracy, które wynikają ze skierowania. Pracownika nie trzeba wysyłać do lekarza medycyny pracy, jeżeli ryzyko występujące w starym i nowym miejscu pracy są tożsame.

  czytaj więcej

 • Świadectwo pracy. Kiedy jest wydawane i co zawiera [WZÓR DO POBRANIA]

  Świadectwo pracy. Kiedy jest wydawane i co zawiera [WZÓR DO POBRANIA]

  Świadectwo pracy wydawane jest pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy (rozwiązaniem, wygaśnięciem). Szczegółową treść świadectwa pracy określa rozporządzenie, które zawiera także pomocniczy wzór takiego dokumentu.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników