kodeks postępowania cywilnego

Kodeks postępowania cywilnego – ustawa z 17 listopada 1964 (Dz.U.