kodeks handlowy tekst jednolity

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks handlowy tekst jednolity. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks handlowy tekst jednolity.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • ... z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks spółek handlowych

  czytaj więcej

 • Szybki <strong>kodeks</strong> budowlany może się opóźnić. Architekt zmian podał się do dymisji

  Szybki kodeks budowlany może się opóźnić. Architekt zmian podał się do dymisji

  ... Niewiadomskiego, entuzjasty zmienionego kodeksu. Dokument wyczekiwany przez ... przyspieszenie prac nad kodeksem budowlanym może lec ... i przewodniczący piszącej kodeks komisji profesor Zygmunt ... przewodniczącego komisji kodyfikacyjnej kodeksu budowlanego wpłynął do ... analizę powstałego projektu kodeksu. Uznała, że wymaga ... wejścia w życie kodeksu. To kolejny ... podstawową wersję projektu kodeksu budowlanego. Znaczenie przyjęcia kodeksu budowlanego dla branży ...

  czytaj więcej

 • ... w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.8. ... art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. ... § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ... . w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu SpółkiNadzwyczajne Walne ... następuje:§ 1.[Ustalenie jednolitego tekstu Statutu]Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w ... - 0.Załączniki:statut tekst jednolity.pdfPełna treść raportu ...

  czytaj więcej

 • V NFI VICTORIA SA treść uchwał podjętych na NWZ 12.06.2009 r.

  ... Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.10. Zamknięcie ... art. 448 - 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co ... postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe ... Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Nadzwyczajne ... .[Upoważnienie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu]Upoważnia się ... Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: § 2 ...

  czytaj więcej

 • Nie tylko adwokaci i dziennikarze. Kto jeszcze musi zachować tajemnicę zawodową?

  Nie tylko adwokaci i dziennikarze. Kto jeszcze musi zachować tajemnicę zawodową?

  ... . 10.90.593 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ... .08.189.1159-tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ... .08.7.39 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ... .10.211.1384 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ... . 11.41.213 – tekst jednolity) – art. 37; •tajemnica ... .10.48.28 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) ... .8.60 – tekst jednolity z późniejszymi ...

  czytaj więcej

 • Spółkę założymy bez pomocy notariusza

  Sejm znowelizował kodeks spółek handlowych. Osoby, które chcą zawiązać spółkę z o.o., będą mogły skorzystać z ... i wymaga formy aktu notarialnego. Przy pierwszej zmianie umowy spółki notariusz sporządza jednolity tekst umowy spółki w formie aktu notarialnego. Przed rejestracją spółki założyciele będą mogli ...

  czytaj więcej

 • Spółkę z o.o. założymy w ciągu jednej doby

  ... udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Takie zmiany przewiduje nowelizacja kodeksu spółek handlowych, której pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie. ... . Przy pierwszej modyfikacji notariusz zobowiązany będzie do sporządzenia tekstu jednolitego. Zmiana umowy spółki z o.o. utworzonej przy ... po jej zarejestrowaniu. Pokrycie kapitału Pisma i zamówienia handlowe składane w formie papierowej ...

  czytaj więcej

 • HYGIENIKA SA uchwały podjęte przez NWZ 23 listopada 2009 roku

  ... art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: ... Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -------10. ... art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. ... art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ... Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. "Nadzwyczajne ... Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki." ----Po ...

  czytaj więcej

 • Kto i kiedy musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe

  ... na to zgodę. Kodeks spółek handlowych wyklucza bowiem pisemne ... września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z ... września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z ... zwołanie zgromadzenia wspólników. Kodeks spółek handlowych pozwala, aby zawiadomienie ... być również projekt tekstu jednolitego tego dokumentu, ze ... września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. ...

  czytaj więcej

 • MULTIMEDIA POLSKA SA treść projektów uchwał NWZ na dzień 19 stycznia 2009 roku

  ... art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §19 ust ... . 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. ... art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu ... wart. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy ... i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz§ 13 ... Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki ...

  czytaj więcej

 • Wzorce umowy wypierają akty notarialne przy zakładaniu spółki

  ... przyjętych przez Senat do nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Chodzi o ustawę umożliwiającą zakładanie ... konieczności umieszczenia w protokole notarialnym jednolitego tekstu umowy spółki w razie dokonywania ... zakładała bowiem pierwotna treść nowelizacji kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z senackimi poprawkami minister ... się wpisu do KRS. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła możliwość utworzenia spółki ...

  czytaj więcej

 • Zmusimy oporne spółki do podporządkowania się. Martwe usuniemy

  ... weszły w życie dwie nowelizacje: kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym ... po wprowadzeniu przez internet zmian tekst jednolity umów generował się sam. W ... spółki, przy okazji złoży jej tekst jednolity. Toteż projekt założeń projektu ustawy ... jest jej tajemnicą handlową i dlatego go ... którego powołaniu mówi kodeks cywilny, kiedy to ...

  czytaj więcej

 • Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Zarządy ograniczają uprawnienia spółdzielców

  Ponad miesiąc temu członkowie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jastrzębiu-Zdroju złożyli wniosek, w którym domagali się zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Mimo że pismo zostało poparte wymaganą liczbą podpisów, zarząd spółdzielni nie przystał na żądanie spółdzielców. - Zgodnie z przepisami pomysł zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi poprzeć co najmniej 10 proc. członków. ...

  czytaj więcej

 • Papierowe Dzienniki Ustaw to przeżytek. Bez programu prawnicy nie wiedzą co robić

  ... . Jeśli dla przykładu kodeks postępowania cywilnego był ... jak najczęściej wydawać teksty jednolite aktów prawnych. To ... obywatela o prawie. Tekst jednolity ma moc oficjalnego ... ważną zmianę – publikację tekstów jednolitych nie rzadziej niż ... modelem byłoby ogłaszanie tekstu jednolitego po każdej zmianie. ... będzie ujednolicał teksty aktów prawnych. Trzeba odróżnić teksty jednolite od tekstów ujednoliconych. Tylko te ...

  czytaj więcej

 • MCI MANAGEMENT SA zwołanie NWZA

  ... podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ... .Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 20.Podjęcie uchwały ... upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 21.Zakończenie obrad. ... z art. 402³§1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi, opinie Zarządu Spółki lub ...

  czytaj więcej

 • CYFROWY POLSAT SA zwołanie ZWZA

  ... towarów;21.działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), ... towarów;21.działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), ... koncesji.18.Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego ... towarów;21.działalność handlowa (hurtowa i detaliczna), ... towarów;21.działalność handlowa (hurtowa i ... koncesji.18.Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego ... art. 402(2) kodeksu spółek handlowych.2.Projekty uchwał, ...

  czytaj więcej

 • Nie tylko adwokat będzie mógł występować w sądzie

  Nie tylko adwokat będzie mógł występować w sądzie

  Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który trafił do laski marszałkowskiej, likwiduje obowiązek przynależności do korporacji adwokackiej lub radcowskiej. Zgodnie z jego ...

  czytaj więcej

 • Jak obniżyć kapitał w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  ... uiszczenia opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynoszącej 250 zł; tekst jednolity umowy spółki. Wzór uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Warszawa, dnia ................. r. UCHWAŁA ... już posiadanych, odpowiednio obniżonych. Podstawa prawna Ustawa z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ...

  czytaj więcej

 • Notariusze nie chcą prowadzić aplikacji w obecnej postaci

  Notariusze nie chcą prowadzić aplikacji w obecnej postaci

  ... raz w tygodniu. Tak naprawdę jednak z niczego to nie wynika. Być może potrzebne jest spotkanie przedstawicieli izb z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości w celu wypracowania jednolitego rozwiązania. Nasz samorząd jest w tej sprawie bezradny. Co zrobi notariat, jeśli w przyszłym roku sytuacja powtórzy się? Powiem wprost, nie będziemy mieli szans, ...

  czytaj więcej

 • T-mobile ściąga źle naliczone premie

  ... potwierdza, że zgodnie z art. 409 kodeksu cywilnego obowiązek wydania korzyści lub zwrotu ... wrzucić w koszty? Z powodu tajemnicy handlowej nie mogę powiedzieć jaka konkretnie kwota ... , a nie na piśmie jak wymaga Kodeks pracy. Pojawiają się ... pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (jednolity tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne