kodeks handlowy

Kodeks handlowy – akt prawny regulujący całość polskiego prawa handlowego, rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej wydane 27 czerwca 1934 r.