kodeks hammurabiego

Kodeks Hammurabiego − czwarty w kolejności ze znanych nam mezopotamskich zbiorów praw (poprzedzają go zbiory praw Ur-Nammu i Lipit-Isztara oraz zbiory praw z Esznunny), a zarazem najstarszy zachowany niemal w całości.