kodeks drogowy 2009

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks drogowy 2009. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks drogowy 2009.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku

  Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku

  Adam Wiśniewski jest zatrudniony od 1 października 2012 r. na stanowisku konstruktora na podstawie umowy o pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ABRA, zajmującej się produkcją elementów infrastruktury drogowej. Na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy o pracę od 1 kwietnia 2013 r. zakresem jego obowiązków objęte zostały także prace nad nowymi rozwiązaniami oraz ulepszeniami rozwiązań już istniejących i oferowanych przez spółkę na rynku – od tego też dnia został oddelegowany do specjalnego zespołu konstruktorów.

  czytaj więcej

 • Zadośćuczynienie za zerwane więzi

  Zadośćuczynienie za zerwane więzi

  Wartością, która w ostatnich latach coraz mocniej ugruntowuje swoją pozycję jako podlegające ochronie cywilnoprawnej dobro osobiste, jest prawo do życia rodzinnego.

  czytaj więcej

 • Martwe płody szokują w Chojnicach. Usunięcie bulwersującego billboardu nie jest łatwe

  Martwe płody szokują w Chojnicach. Usunięcie bulwersującego billboardu nie jest łatwe

  PROBLEM: Wkrótce Chojnice mogą kojarzyć się wszystkim z krucjatą antyaborcyjną. A to za sprawą kontrowersyjnych billboardów z martwymi płodami tuż przy ruchliwej trasie wojewódzkiej. Ustawione są jednak na prywatnej działce, poza pasem drogowym. Zdaniem włodarzy miasta i powiatu to wiąże ręce samorządowi. I choć reklamy są w odbiorze drastyczne dla mieszkańców i rozpraszają kierowców, to nie ma podstaw prawnych do ich usunięcia. Prawnicy twierdzą, że zadanie faktycznie jest trudne, ale posłużyć się można różnymi przepisami – poczynając od prawa budowlanego, przez ustawę o drogach publicznych, po zgłoszenie do prokuratury i... regulacje o immisjach. Kłopotów przysporzyć może natomiast próba skorzystania z ustawy krajobrazowej. Opisywana przez nas sytuacja to tylko punkt wyjścia do rozważań na temat tego, jak samorządy mogą walczyć z banerami o kontrowersyjnych treściach oraz reklamą audiowizualną, która umieszczona przy drogach często rozprasza kierowców animacją świetlną.

  czytaj więcej

 • Masz pracę? Siedź cicho. Wciąż boimy się podpaść szefowi choćby pytając o podwyżkę

  Masz pracę? Siedź cicho. Wciąż boimy się podpaść szefowi choćby pytając o podwyżkę

  - W Polsce wciąż ma się poczucie, że jeśli masz pracę, to lepiej szefowi nie podpadać, bo można ją łatwo stracić. A w tym przekonaniu mieści się strach, że szefowi można podpaść rozmową o podwyżce - mówi w wywiadzie dla DGP dr hab. Joanna Tyrowicz, ekonomistka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i ośrodka badawczego GRAPE.

  czytaj więcej

 • Skok cen materiałów może spowolnić budowę dróg

  Skok cen materiałów może spowolnić budowę dróg

  Firmy narzekają na szybki wzrost cen materiałów oraz robocizny i żądają wprowadzenia realnej waloryzacji kontraktów.

  czytaj więcej

 • Czym jest podmiot i organ publiczny do celów RODO

  Czym jest podmiot i organ publiczny do celów RODO

  RODO przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych (IOD) zawsze, gdy dane przetwarza organ lub podmiot publiczny. W praktyce jednak mogą pojawić się problemy z ustaleniem, kiedy mamy do czynienia z podmiotem publicznym.

  czytaj więcej

 • Branża budowlana znalazła się pod ścianą. Przedsiębiorcy proszą o pomoc, by uniknąć bankructwa

  Branża budowlana znalazła się pod ścianą. Przedsiębiorcy proszą o pomoc, by uniknąć bankructwa

  Przedsiębiorcy proszą rząd o pomoc w waloryzacji kontraktów budowlanych i postulują zmiany w prawie, które pozwoliłyby uniknąć fali bankructw.

  czytaj więcej

 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak można uzyskać?

  Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Jak można uzyskać?

  Transport drogowy w krajach UE objęty jest przepisami unijnego rozporządzenia nr 1071/2009. By wykonywać zawód przewoźnika przedsiębiorca musi cieszyć się dobrą reputacją, posiadać odpowiednią zdolność finansową oraz wymagane kompetencje zawodowe. Konieczne jest uprzednie uzyskanie zezwolenia. Wniosek składa się we właściwym miejscowo starostwie.

  czytaj więcej

 • OC: Kiedy postój może oznaczać ruch [ANALIZA]

  OC: Kiedy postój może oznaczać ruch [ANALIZA]

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje swym zakresem szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, w granicach odpowiedzialności jego posiadacza lub kierującego. Pojęcie ruchu pojazdu, nawiązujące do określenia użytego w art. 436 par. 1 kodeksu cywilnego, zwyczajowo jest rozumiane bardzo szeroko. W dodatku jest ono rozszerzane na gruncie ustawy regulującej ubezpieczenia obowiązkowe. Ma to swoje istotne reperkusje, co niedawno potwierdził Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Poradnia rachunkowa: Jaka klasyfikacja przy wypłacie odszkodowań?

  Poradnia rachunkowa: Jaka klasyfikacja przy wypłacie odszkodowań?

  Kto podpisuje sprawozdania budżetowe jednostek obsługiwanych? Jaka klasyfikacja przy wypłacie odszkodowań? Czy urząd może dokonywać zmian na kontach, które nie zostały wskazane w polityce rachunkowości jednostki?

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • Pracownik nie chce zgłaszać wypadku? Dla firmy to bez znaczenia

  Pracownik nie chce zgłaszać wypadku? Dla firmy to bez znaczenia

  W trakcie wykonywania obowiązków służbowych pracownik spadł z drabiny i doznał urazu nogi. Z uwagi na to, że do zdarzenia doszło pod koniec zmiany roboczej, nie zwolnił się z pracy i do lekarza poszedł dopiero wieczorem. Prześwietlenie RTG wykazało skręcenie nogi, jednakże poszkodowany nie przyjął zwolnienia lekarskiego, twierdząc, że może dalej pracować i nie chce zgłaszać wypadku. Czy w takim przypadku praco dawca może odstąpić od sporządzenia dokumentacji powypadkowej?

  czytaj więcej

 • Nowelizacja z tysiąca i jednej nocy [POLEMIKA]

  Nowelizacja z tysiąca i jednej nocy [POLEMIKA]

  Tomasz Szafrański z Prokuratury Krajowej skrytykował opinię Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego (KIPK), wydaną w związku z pracami parlamentarnymi nad obszerną nowelą kodeksu karnego („O krakowskiej sztuce sofistyki”, DGP z 18 czerwca 2019 r.). W ramach debaty nad fundamentalnymi problemami niekonstytucyjności ustawy autor posługuje się aluzjami, insynuacjami, niewyszukaną ironią i atakami ad personam, co najlepiej obrazuje jego stosunek do obywateli i tworzonego w Polsce prawa.

  czytaj więcej

 • Jak firma transportowa może się bronić przed utratą dobrej reputacji i zawieszeniem zezwolenia na wykonywanie przewozów?

  Jak firma transportowa może się bronić przed utratą dobrej reputacji i zawieszeniem zezwolenia na wykonywanie przewozów?

  Zanim organ licencyjny, np. starosta, który prowadzi postępowanie administracyjne w tej sprawie, wyda decyzję, dokonuje oceny. Bierze pod uwagę m.in. liczbę naruszeń, możliwość poprawy sytuacji, interes społeczny, a nawet opinię organizacji branżowej.

  czytaj więcej

 • Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 7) [KOMENTARZ]

  W siódmym odcinku komentarza do ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: u.z.s.p.o.f.) kontynuujemy omawianie rozdziału 12 „Zmiany w przepisach”. Ustanowienie w porządku prawnym nowych instytucji i podmiotów, w tym przedsiębiorstwa w spadku czy zarządcy sukcesyjnego, wymagało bowiem wprowadzenia zmian w innych aktach prawnych (łącznie w ok. 40).

  czytaj więcej

 • Sprawdź, jak się bronić przed karami w transporcie drogowym

  Sprawdź, jak się bronić przed karami w transporcie drogowym

  Działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego jest ściśle regulowana przez przepisy unijne i krajowe. Za ich naruszenie przedsiębiorcom grożą surowe kary pieniężne. Taryfikator sankcji zawarto w załącznikach nr 1–3 do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (dalej: u.t.d.).

  czytaj więcej

 • Ryczałt nie tłumaczy przerzucania całego ryzyka na firmę

  Ryczałt nie tłumaczy przerzucania całego ryzyka na firmę

  Inwestor zapewniał, że na czas budowy będzie można zamknąć drogę dla ruchu? Jeśli okazuje się, że jest to niemożliwe i trzeba zapewnić alternatywną komunikację, to wykonawcy należy się dodatkowe wynagrodzenie. I bez znaczenia jest to, że umowa miała charakter ryczałtowy – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Naruszenie prawa konkurencji? To mogą być także działania firm w obszarze HR

  Naruszenie prawa konkurencji? To mogą być także działania firm w obszarze HR

  Niektóre porozumienia firm dotyczące spraw pracowniczych czy choćby tylko wymiana informacji w tym zakresie mogą naruszać reguły konkurencji. W Polsce nie przywykliśmy do patrzenia na te działania jak na potencjalne ograniczenie konkurencji. Jednak w ślad za światowymi trendami również UOKiK może zacząć się nimi interesować.

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników