kodeks cywilny umowy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks cywilny umowy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks cywilny umowy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 50 najbardziej wpływowych prawników 2019 [RANKING DGP]

  50 najbardziej wpływowych prawników 2019 [RANKING DGP]

  - Prawnicy potrafią – jeśli w ich ocenie trzeba lub warto – rozluźnić zawodowy gorset, podjąć największe nawet ryzyko i wykrzesać rewolucyjny zapał. Ci, których ujęliśmy w naszym subiektywnym rankingu, tacy właśnie są: skorzy do działania, nierzadko spektakularnego – w dobrej i złej sprawie - pisze redaktor naczelny Dziennika Gazety Prawnej, Krzysztof Jedlak. Cały tekst wprowadzenia do rankingu >>>

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorca jak konsument, czyli kłopot e-sklepów

  Przedsiębiorca jak konsument, czyli kłopot e-sklepów

  Sprzedawcy internetowi muszą wymyślić sposób, jak odróżniać, które zakupy mają charakter zawodowy. Od tego będą zależeć uprawnienia nabywcy.

  czytaj więcej

 • Wzrosły koszty procesu w sprawach pracowniczych

  Wzrosły koszty procesu w sprawach pracowniczych

  Istotne zmiany w tym zakresie towarzyszyły nowelizacji k.p.c. z zeszłego roku. Efekt jest taki, że opłaty sądowe wynoszą obecnie nawet 200 tys. zł. Ale za to w sprawach o wartości nieprzekraczającej 50 tys. zł pracownik realnie nie zapłaci do kasy sądu nawet złotówki.

  czytaj więcej

 • Automatyczne odsetki nie poprawią terminowości wypłacania pensji

  Automatyczne odsetki nie poprawią terminowości wypłacania pensji

  Pracodawcy wciąż dopuszczają się naruszeń w zakresie wypłaty świadczeń ze stosunku pracy. Jak zrobić z tym porządek? Zdaniem związkowców – wprowadzić kary w postaci wysokich należności ubocznych płatnych bez wniosku pracownika. Ale eksperci mówią: nie tędy droga

  czytaj więcej

 • Dlaczego bierna postawa dłużnika nie pozwoli na umorzenie zaległości składkowych [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Dlaczego bierna postawa dłużnika nie pozwoli na umorzenie zaległości składkowych [PORADNIA UBEZPIECZENIOWA]

  Czy ZUS może wydać decyzję o odpowiedzialności wspólnika spółki jawnej przed zakończeniem egzekucji z majątku spółki Kiedy powiązania rodzinne z pracodawcą wykluczają istnienie tytułu ubezpieczeniowego? Czy ZUS ma prawo kwestionować podstawę sprzedaży udziałów w spółce z o.o.?

  czytaj więcej

 • Zaliczenie pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego w praktyce. Jakie są zasady, wyjątki oraz problemy

  Zaliczenie pracy w rolnictwie do stażu pracowniczego w praktyce. Jakie są zasady, wyjątki oraz problemy

  Przepisy nakazujące uwzględnianie na potrzeby zatrudnienia odpowiednich okresów pracy na roli mają już długą historię, lecz wciąż wywołują w praktyce wiele wątpliwości. Często jest to wynikiem ich lakoniczności i braku wyraźnego odwołania się do innych regulacji. Kłopoty sprawia m.in. występowanie różnych definicji pojęć – w zależności od tego, w jakiej cezurze czasowej się obracamy.

  czytaj więcej

 • Pracodawca nie musi ustalać adresu sądu pracy i informować o nim pracownika

  Pracodawca nie musi ustalać adresu sądu pracy i informować o nim pracownika

  Danej tej od września 2019 r. nie trzeba już podawać w pouczeniu pod świadectwem pracy. A także – jak wskazuje nam resort pracy – można ją usunąć z wypowiedzeń. Do jej wskazania obecnie nie obliguje bowiem żaden przepis.

  czytaj więcej

 • "Kupię zadłużoną spółkę". Fiskus i tak wyegzekwuje zaległe podatki od prezesów

  "Kupię zadłużoną spółkę". Fiskus i tak wyegzekwuje zaległe podatki od prezesów

  W internecie są ogłoszenia o sprzedaży pustych faktur i zakupie zadłużonych spółek. Fiskus walczy z pierwszymi. Z drugimi nie musi, bo i tak wyegzekwuje zaległe podatki od naiwnych prezesów.

  czytaj więcej

 • Postępowanie cywilne: Co dalej z praktyką rozdrabniania roszczeń?

  Postępowanie cywilne: Co dalej z praktyką rozdrabniania roszczeń?

  Jeśli ktoś chciałby rozstrzygnąć, czy w polskim procesie cywilnym dopuszczalne są pozwy częściowe wyłącznie na podstawie obserwacji praktyki, to odpowiedź byłaby łatwa. Postępowania o część wymagalnego świadczenia bądź o jedno z wymagalnych świadczeń okresowych są masowo wszczynane.

  czytaj więcej

 • W outsourcingu nie ma nic złego. SN: Nie można zakładać pozorności umowy

  W outsourcingu nie ma nic złego. SN: Nie można zakładać pozorności umowy

  Przedsiębiorca ma prawo optymalizować koszty. A ZUS i sądy nie powinny z góry zakładać, że działania mają charakter pozorny – stwierdził Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Poradnia kadrowa. Co robić, gdy pracownik nadużywa służbowego auta?

  Poradnia kadrowa. Co robić, gdy pracownik nadużywa służbowego auta?

  Na jakich zasadach kierowca odpowiada za samowolne wykorzystywanie samochodu służbowego? Czym skutkuje w praktyce wniosek o obniżenie etatu zamiast urlopu wychowawczego? Dlaczego premię należy wypłacić, choć nie określono jej wysokości? Jakie przerwy przysługują pracującym w systemie równoważnym?

  czytaj więcej

 • Spłacenie kredytu przez frankowicza nie wyłącza ochrony praw konsumenta i kontroli abuzywności umowy z bankiem

  Spłacenie kredytu przez frankowicza nie wyłącza ochrony praw konsumenta i kontroli abuzywności umowy z bankiem

  Sąd uznał, że ze względu na abuzywne klauzule nie uzgodniono świadczenia kredytobiorcy i może on domagać się kwoty przewyższającej otrzymany od banku kapitał. Przykładowo, jeśli pożyczył 400 tys. zł, a ze względu na klauzule indeksacyjne musiał realnie spłacić 800 tys. zł i zrobił to, może domagać się zwrotu nadwyżki - mówi dr Anna Dombrowska, adwokat prowadząca indywidualną kancelarię

  czytaj więcej

 • Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Spółka z o.o. PROMESA z okazji 25-lecia istnienia firmy zafundowała pracownikom z 15-letnim stażem pracy zagraniczną wycieczkę o wartości 2000 zł. Dodatkowo firma w ramach nagród za dobre wyniki w pracy ufundowała załodze bilety do teatru. Upominki przekazane pracownikom zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki. Czy wycieczka oraz bilety są dla pracowników darowizną czy przychodem z nieodpłatnych świadczeń ze stosunku pracy?

  czytaj więcej

 • Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Sam fakt bycia wpisanym do ewidencji przedsiębiorców nie oznacza jeszcze, że w rzeczywistości prowadzi się działalność. A jeśli nie, to nie trzeba płacić na ubezpieczenia społeczne.

  czytaj więcej

 • Podwykonawca chroniony tylko wtedy, gdy aneks też na piśmie

  Podwykonawca chroniony tylko wtedy, gdy aneks też na piśmie

  Nie tylko sama umowa z podwykonawcą, ale również aneks do niej muszą być sporządzone w formie pisemnej. Bez tego inwestor nie ponosi odpowiedzialności względem podwykonawcy – stwierdził olsztyński sąd.

  czytaj więcej

 • Jak polubownie rozwiązywać spory na rynkach regulowanych

  Jak polubownie rozwiązywać spory na rynkach regulowanych

  Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku odwołań do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możliwe jest zawarcie ugody co do sposobu załatwienia sprawy przez prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego czy dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • Interpretacja nie może być warunkowa

  Interpretacja nie może być warunkowa

  Jeżeli odpowiedź na pytanie podatnika zależy od przeprowadzenia postępowania dowodowego i analizy prawa cywilnego, to fiskus nie wyda interpretacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.) – cz. 4 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników