kodeks cywilny tekst jednolity

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks cywilny tekst jednolity. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks cywilny tekst jednolity.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak przepisać nieruchomość na dziecko?

  Jak przepisać nieruchomość na dziecko?

  Przepisanie domu, mieszkania, działki lub innej nieruchomości na dziecko może mieć różną formę. Do wyboru są trzy podstawowe warianty: umowa darowizny, umowa dożywocia lub testament (pisemny lub ustny przy świadkach). Każda opcja ma nieco inną naturę i konsekwencje prawne.

  czytaj więcej

 • Oświadczenia majątkowe: Walka z korupcją czy narzędzie polityczne?

  Oświadczenia majątkowe: Walka z korupcją czy narzędzie polityczne?

  Co roku oświadczenia majątkowe składa kilkaset tysięcy osób pełniących funkcje publiczne. Za zatajenie posiadanego majątku grozi im nawet do 5 lat więzienia. Ale i tak co chwila wybuchają medialne afery.

  czytaj więcej

 • Jak zostać radcą prawnym

  Jak zostać radcą prawnym

  Studia prawnicze są przepustką do rozpoczęcia aplikacji ogólnej lub korporacyjnej. Mimo dużej konkurencji na rynku początkujący prawnicy często podejmują wyzwanie i decydują się na osiągnięcie statusu profesjonalnego pełnomocnika. Na sali sądowej reprezentować klientów mogą nie tylko adwokaci, lecz także radcowie prawni. I to właśnie ten ostatni zawód staje się coraz bardziej popularny...

  czytaj więcej

 • Cyfryzacja po polsku: Mniej przeszkód w elektronicznym urzędzie

  Cyfryzacja po polsku: Mniej przeszkód w elektronicznym urzędzie

  Czy unijne rozporządzenie eIDAS i wdrażająca je do polskiego prawa ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej przeniesie polską administrację do sieci? Pewnie nie tak szybko, jak byśmy chcieli, ale nowe przepisy to krok właśnie w tę stronę.

  czytaj więcej

 • Ważność umów sprzedaży z pominięciem prawa pierwokupu może budzić wątpliwości

  Ważność umów sprzedaży z pominięciem prawa pierwokupu może budzić wątpliwości

  Choć oczywiste jest, że prawo odrębnej własności lokalu nie jest użytkowaniem wieczystym, to w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego pierwokup może przysługiwać – takiej odpowiedzi należy udzielić na pytanie rejenta Krzysztofa Łaskiego postawione w polemice opublikowanej w Dzienniku Gazecie Prawnej 26 października 2016 r. pt. „Czy prawo użytkowania wieczystego jest lokalem?”.

  czytaj więcej

 • Czy można samodzielnie uchylać regulaminy pracy? Zdania są podzielone

  Czy można samodzielnie uchylać regulaminy pracy? Zdania są podzielone

  Gdy zatrudnienie u pracodawcy spadnie poniżej 50 pracowników, może on zlikwidować akty prawa wewnątrzfirmowego dotyczące wynagrodzeń i pracy. Ale niekoniecznie samodzielnie. Będzie musiał współdziałać ze związkami zawodowymi. Co ma zrobić, gdy się nie zgodzą?

  czytaj więcej

 • Jak się bronić przed uchwałą o pozbawieniu prawa reprezentacji spółki partnerskiej

  Jak się bronić przed uchwałą o pozbawieniu prawa reprezentacji spółki partnerskiej

  Jestem jednym z czterech wspólników spółki partnerskiej. Z dwojgiem z nich jestem skonfliktowana. Trzeci zachowuje neutralność w sporze. Partnerzy, którzy są skłóceni ze mną, twierdzą, że swoim zachowaniem względem nich i ciągłym podważaniem ich decyzji rzekomo paraliżuję prawidłowe funkcjonowanie spółki, co godzi w jej renomę. Grożą mi podjęciem uchwały w sprawie pozbawienia mnie prawa reprezentowania podmiotu. Powołują się na zapis umowy, w świetle którego do powzięcia przedmiotowej uchwały wystarczające są tylko ich głosy. Czy rzeczywiście mogą podjąć taką uchwałę bez zgody mojej i trzeciego partnera?

  czytaj więcej

 • Prawo autorskie: Dobra wiadomość z Luksemburga

  Prawo autorskie: Dobra wiadomość z Luksemburga

  TSUE jednoznacznie odrzucił argumenty, które od wielu lat wykorzystywano do zwalczania roszczenia twórcy o wielokrotność stosownego wynagrodzenia z tytułu naruszenia jego autorskich praw majątkowych.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Poronienie i martwe urodzenie. Jakie uprawnienia dla rodziców

  Poronienie i martwe urodzenie. Jakie uprawnienia dla rodziców

  W przypadku poronienia lub martwego urodzenia, przepisy prawa gwarantują rodzicom różne możliwości. Decyzja o tym, z których chcą skorzystać, należy wyłącznie do nich. Personel szpitala nie może zmusić rodziców do podjęcia jakichkolwiek działań, jak również nie może stanąć na drodze do realizacji tych praw.

  czytaj więcej

 • Zrozumiałe pouczenia ustawowo gwarantowane

  Zrozumiałe pouczenia ustawowo gwarantowane

   Ministerstwo Sprawiedliwości z pomocą językoznawców ma opracować jednolite pouczenia, które będą przystępne dla osób niezwiązanych zawodowo z wymiarem sprawiedliwości. To jedna z nowości, jakie pojawiły się w najnowszej, już trzeciej wersji dużego projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego.

  czytaj więcej

 • Sprawa łódzkiego drukarza: A może uregulować zasady wykładni prawa?

  Sprawa łódzkiego drukarza: A może uregulować zasady wykładni prawa?

  Przy okazji sprawy łódzkiego drukarza warto przemyśleć, czy organom stosującym prawo nie przydałby się jakiś akt normatywny, który obligowałby je do jednolitego przyjmowania kolejności dyrektyw interpretacyjnych.

  czytaj więcej

 • 100 lat polskiego prawa: Siła kobiecego lobby, czyli pośliny w Sejmie

  100 lat polskiego prawa: Siła kobiecego lobby, czyli pośliny w Sejmie

  Do 1996 r. wykaz prac, do których zgodnie z prawem nie można było najmować kobiet, liczył przeszło 90 pozycji.

  czytaj więcej

 • Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych

  Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (ma być opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada). Jednym z problemów, z którymi wkrótce będą mierzyli się pracodawcy, jest kwestia liczenia terminów na zawieranie umów tworzących PPK. Zagadnienie to poruszył mec. Łukasz Kuczkowski w tekście pt. „PPK: zamieszanie z terminami przyprawi o ból głowy” (KiP z 15 listopada 2018 r., nr 222). Nie ze wszystkim tezami autora mogę się zgodzić.

  czytaj więcej

 • Polskie franki przed europejskim trybunałem

  Polskie franki przed europejskim trybunałem

  Państwo polskie murem stoi za frankowiczami chcącymi rozwiązać swoje, zawierające klauzule abuzywne, umowy z bankami - wynika z dokumentu, do którego dotarł DGP. Jeśli TSUE podzieli opinię Rzeczypospolitej, osoby mające kłopot ze spłatą indeksowanych w walucie szwajcarskiej kredytów mogą się ich pozbyć. Kłopot natomiast będą miały banki z dużymi portfelami takich kredytów.

  czytaj więcej

 • Mobbing czy molestowanie w firmie sporo kosztują. Zaczęliśmy się domagać godności w pracy [WYWIAD]

  Mobbing czy molestowanie w firmie sporo kosztują. Zaczęliśmy się domagać godności w pracy [WYWIAD]

  - Prywatnego pracodawcę mobbing czy molestowanie w firmie sporo kosztują. Być może dlatego mówi się, że skala zjawiska jest o wiele większa w sektorze publicznym - mówi Magdalena Kuba dla DGP.

  czytaj więcej

 • Rozporządzenie wciąż wymaga od urzędników państwowych przestrzegania zasad praworządności socjalistycznej

  Rozporządzenie wciąż wymaga od urzędników państwowych przestrzegania zasad praworządności socjalistycznej

  Trzy dekady po upadku PRL wciąż obowiązuje w Polsce prawo nakazujące uwzględnianie przy ocenie urzędników państwowych przestrzegania zasad praworządności socjalistycznej.

  czytaj więcej

 • Żurek o zmianach w sądownictwie: neoKRS, TK-wydmuszka i sędziowie składający hołdy lenne politykom [POLEMIKA]

  Żurek o zmianach w sądownictwie: neoKRS, TK-wydmuszka i sędziowie składający hołdy lenne politykom [POLEMIKA]

  Nawet jeżeli odziedziczyliśmy stuletni dom, który nie jest domem naszych marzeń, ale nie mamy innej możliwości zamieszkania, to sukcesywnie i planowo go remontujemy i unowocześniamy zamiast podkładać ładunki wybuchowe pod fundamenty.

  czytaj więcej

 • Testament ustny: Kiedy można go sporządzić

  Testament ustny: Kiedy można go sporządzić

  Testament najczęściej kojarzy nam się z dokumentem sporządzonym własnoręcznie przez spadkodawcę lub przed notariuszem. Prawo dopuszcza jednak również w szczególnych sytuacjach inne jego formy. Jedną z nich jest testament ustny. Kiedy można go sporządzić?

  czytaj więcej

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyciąg z przepisów dla samorządów, cz. 2 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyciąg z przepisów dla samorządów, cz. 2 [KOMENTARZ]

  W drugiej część komentarza do ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) kontynuujemy analizę przepisów działu I ustawy mającego charakter ogólny. Omawiamy rozdział 5 „Zasady gospodarowania środkami publicznymi” oraz początkowe artykuły rozdziału 6 dotyczącego kontroli zarządczej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników