kodeks cywilny lex

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks cywilny lex. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks cywilny lex.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Lex Trynkiewicz znów rodzi pytania

  Lex Trynkiewicz znów rodzi pytania

  Czy jeden sędzia powinien sam decydować o wysłaniu niebezpiecznego przestępcy do ośrodka w Gostyninie? Ma to rozstrzygnąć Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Pani w pocztowym oknie ważniejsza niż notariusz

  Pani w pocztowym oknie ważniejsza niż notariusz

  Pełnomocnictwo notarialne nie uprawnia do odbioru przesyłki sądowej – twierdzi Poczta Polska. Choć prawnicy nie są jednomyślni, obywatele odbijają się od ściany. To się jednak może zmienić.

  czytaj więcej

 • Kolejna luka w lex Trynkiewicz - wątpliwy środek tymczasowy

  Kolejna luka w lex Trynkiewicz - wątpliwy środek tymczasowy

  Przestępcy kwalifikowani do kategorii szczególnie niebezpiecznych lądują w Gostyninie przed prawomocną decyzją sądu . Skutki tej sytuacji rodzą coraz więcej wątpliwości

  czytaj więcej

 • Po wyroku w sprawie dwóch matek potrzebna interwencja ustawodawcy

  Po wyroku w sprawie dwóch matek potrzebna interwencja ustawodawcy

  Od kilku dni sporą część opinii publicznej żywo interesuje wyrok, jaki 10 października br. zapadł przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (sygn. akt II OSK 2552/16). I trudno się temu dziwić, gdyż sprawa dotyczy przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu urodzenia małoletniego dziecka, w którym jako rodzice wpisane są dwie kobiety.

  czytaj więcej

 • Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych

  Nie ustają problemy z liczeniem terminów w pracowniczych planach kapitałowych

  Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. (ma być opublikowana w Dzienniku Ustaw do 30 listopada). Jednym z problemów, z którymi wkrótce będą mierzyli się pracodawcy, jest kwestia liczenia terminów na zawieranie umów tworzących PPK. Zagadnienie to poruszył mec. Łukasz Kuczkowski w tekście pt. „PPK: zamieszanie z terminami przyprawi o ból głowy” (KiP z 15 listopada 2018 r., nr 222). Nie ze wszystkim tezami autora mogę się zgodzić.

  czytaj więcej

 • Komu, co i w jakich sytuacjach może zlecić wójt

  Komu, co i w jakich sytuacjach może zlecić wójt

  Włodarz, zwłaszcza większej gminy, nie jest w stanie podpisywać kilkudziesięciu decyzji wydanych w urzędzie każdego miesiąca. Kompetencję tę może przenieść na osoby wskazane w art. 39 ust. 2 u.s.g. Taki mechanizm zapewnia także sprawne działanie samorządu, gdy wójt z różnych powodów nie jest obecny w pracy. Niestety przepisy dotyczące wydawania upoważnień przez wójta nadal nastręczają wiele problemów, na co wskazują rozstrzygnięcia nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych oraz bogate orzecznictwo sądów administracyjnych. Zacznijmy jednak od początku.

  czytaj więcej

 • 10 najważniejszych wyroków SN w sprawach pracowniczych w 2018 roku

  10 najważniejszych wyroków SN w sprawach pracowniczych w 2018 roku

  Praca na podstawie umowy cywilnoprawnej, rozwiązywanie umów o pracę i przywracanie zwolnionego pracownika - to tylko kilka obszarów, którymi zajmował się Trybunał Konstytucyjny w 2018 roku.

  czytaj więcej

 • Dziurawe Lex Trynkiewicz. Luka właśnie została potwierdzona przez SN

  Dziurawe Lex Trynkiewicz. Luka właśnie została potwierdzona przez SN

  Sąd nie może tymczasowo umieścić niebezpiecznego przestępcy w ośrodku w Gostyninie przed wydaniem w jego sprawie prawomocnego orzeczenia.

  czytaj więcej

 • Jak uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku

  Jak uniknąć podatku przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w spadku

  Istnieje kilka możliwości uchronienia spadkobierców przed zapłatą podatku od dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania przeprowadzonej przed 1 stycznia 2019 r.

  czytaj więcej

 • Zwierzyński: Proces szybszy, ale czy sprawiedliwy

  Zwierzyński: Proces szybszy, ale czy sprawiedliwy

  Kodeks postępowania cywilnego z 1964 r., najobszerniejszy i najczęściej zmieniany polski akt prawny, czeka na największą od uchwalenia nowelizację (a było ich już ponad 270). Rządowy projekt jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. To ostatni moment na głosy krytyczne i dyskusję nad rozwiązaniami wzbudzającymi największe wątpliwości, zanim staną się prawem.

  czytaj więcej

 • Opłatę za odpady można rozłożyć także na inne osoby wytwarzające śmieci

  Opłatę za odpady można rozłożyć także na inne osoby wytwarzające śmieci

  W uchwale chcemy zawrzeć zapis, zgodnie z którym opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą mogli zostać obciążeni nie tylko właściciele nieruchomości, lecz także inne osoby wytwarzające śmieci – np. osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu? Czy rada gminy, przygotowując taki dokument, będzie działała zgodnie z prawem?

  czytaj więcej

 • Soboń: Naruszyliśmy pewne interesy

  Soboń: Naruszyliśmy pewne interesy

  Artur Soboń odpowiada samorządowcom krytykującym lex deweloper: - Szukają paliwa politycznego i stają w obronie swoich interesów. A zwłaszcza wydawanych w zaciszu gabinetów wuzetek

  czytaj więcej

 • Jawność wynagrodzenia w ofertach pracy. Czy Sejm zdąży uchwalić ustawę?

  Jawność wynagrodzenia w ofertach pracy. Czy Sejm zdąży uchwalić ustawę?

  Wszystko wskazuje na to, że Sejm nie zdąży już uchwalić m.in. ustawy zobowiązującej firmy do przedstawiania wynagrodzenia w ofertach o pracę. Podobny los spotka też inne projekty.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja kodeksu postępowania karnego: Uzasadnienia orzeczeń mają być krótsze i przystępniejsze

  Nowelizacja kodeksu postępowania karnego: Uzasadnienia orzeczeń mają być krótsze i przystępniejsze

  Według nowelizacji kodeksu postępowania karnego uzasadnienia orzeczeń w sprawach karnych mają być krótsze, przystępniejsze i ujednolicone. Od dawna mówiło się o tym w środowisku.

  czytaj więcej

 • Jakie są konsekwencje, gdy konsument zrzecze się przedawnienia

  Jakie są konsekwencje, gdy konsument zrzecze się przedawnienia

  Nasza spółka prowadzi działalność finansową, w tym udziela pożyczek dla konsumentów na niewielkie kwoty. Niektórzy klienci zalegają przez nasze przeoczenie z ratami pożyczek wymagalnych w lipcu 2014 r. i maju 2015 r. Czy po zmianie przepisów dotyczących przedawnień można jeszcze skierować sprawy do sądu? Mamy też ich pisemne oświadczenia o zrzeczeniu się przedawnienia, ale sporządzone w tym roku.

  czytaj więcej

 • Kątnik-Mania: Stowarzyszenie nie ma być konkurencją dla NRA [WYWIAD]

  Kątnik-Mania: Stowarzyszenie nie ma być konkurencją dla NRA [WYWIAD]

  - Powołane przez nas stowarzyszenie nie ma być konkurencją dla Naczelnej Rady Adwokackiej. Chcemy wspierać, rozwijać i integrować nasze środowisko zawodowe - mówi w rozmowie z DGP Anna Kątnik-Mania, adwokat, wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”.

  czytaj więcej

 • Czy sporami o przyłączenie do sieci nie powinny się zająć Wody Polskie?

  Czy sporami o przyłączenie do sieci nie powinny się zająć Wody Polskie?

  Skoro strzegą wysokości stawek wodociągowo-kanalizacyjnych, powinny też wnikliwie analizować sytuacje konfliktowe, jakie mają miejsce przy występowaniu o dostęp do sieci. Co na to regulator? Nie we wszystkich kwestiach mamy prawo rozstrzygać – tłumaczy w stanowisku wysłanym DGP.

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Czy od wykonawców można ściągać kary umowne za to, że nie płacą na czas podwykonawcom

  Czy od wykonawców można ściągać kary umowne za to, że nie płacą na czas podwykonawcom

  Sąd Najwyższy rozstrzygnie, czy od wykonawców można ściągać kary umowne za to, że nie płacą na czas podwykonawcom. Przepisy wymagają, by umowa przewidywała takie kary.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników