kodeks cywilny 2010

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks cywilny 2010. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks cywilny 2010.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Black friday po polsku: Firma sprzedawała smartfony o kilkaset złotych taniej. Zdaniem prawników nie może anulowac transakcji

  Black friday po polsku: Firma sprzedawała smartfony o kilkaset złotych taniej. Zdaniem prawników nie może anulowac transakcji

  Znana spółka giełdowa sprzedawała smartfony o kilkaset złotych taniej, niż wynosi cena regularna. Teraz anuluje transakcje, powołując się na błąd. Zdaniem prawników – nie ma racji.

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Raiffeisen wie, ile zażąda od frankowiczów za korzystanie z kapitału

  Raiffeisen wie, ile zażąda od frankowiczów za korzystanie z kapitału

  Polski oddział Raiffeisen Bank International jako pierwszy sprecyzował warunki, na jakich będzie się domagał tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w przypadku unieważnienia umów o kredyty walutowe.

  czytaj więcej

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz .1]

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz .1]

  Dziś pierwsza część komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.) po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579).

  czytaj więcej

 • Etyczny weganizm pod ochroną także w Polsce?

  Etyczny weganizm pod ochroną także w Polsce?

  Jest to bowiem określony światopogląd, który po zmianach w kodeksie pracy może być obecnie uznany za kryterium dyskryminujące. By uniknąć konfliktów na gruncie wyznawanych przekonań, warto odpowiednio ukształtować proces rekrutacyjny i wprowadzić np. programy dobrowolnych odejść.

  czytaj więcej

 • O potrzebie segregacji śmieci. Także prawnych [Felieton Kidyby]

  O potrzebie segregacji śmieci. Także prawnych [Felieton Kidyby]

  Powszechna już, miejmy nadzieję, segregacja odpadów powinna dotyczyć także prawa.

  czytaj więcej

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz. 2]

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz. 2]

  Na początku drugiej części komentarza do ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.), po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), omówimy przepisy zawarte w końcowej części ust. 2 art. 3.

  czytaj więcej

 • Reforma komornicza przynosi dobre efekty. Nowe przepisy służą obywatelom [WYWIAD]

  Reforma komornicza przynosi dobre efekty. Nowe przepisy służą obywatelom [WYWIAD]

  -  Reforma przynosi dobre efekty. Statystyki wskazują na bardzo wysoką skuteczność kwotową. Odzyskiwanie długów na poziomie 16,5 proc. daje podstawy do optymizmu - mówi dr Rafał Reiwer, zastępca dyrektora departamentu wykonania orzeczeń i probacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Monitoring pracowników. Jak hiszpańska sprawa ma się do niejawnej kontroli w Polsce

  Monitoring pracowników. Jak hiszpańska sprawa ma się do niejawnej kontroli w Polsce

  Rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka sprawa López Ribalda i inni przeciwko Hiszpanii (sygn. 1874/13 i 8567/13) wywołała burzę w kwestii dopuszczalności zastosowania ukrytego monitoringu czy też poprawniej – ukrytej inwigilacji pracowników.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  W kolejnej części komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontynuujmy analizę regulacji zawartych w artykule 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.).

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa 24 lutego 2020

  Poradnia podatkowa 24 lutego 2020

  Na jakich fakturach musi się znaleźć adnotacja „mechanizm podzielonej płatności”? Czy przychody z wynajmu mieszkania mogą być opodatkowane tylko u jednego współwłaściciela?0 W którym miesiącu należy rozliczyć faktury korygujące? Czy można skorzystać z usługi Twój e-PIT, jeśli składa się PIT-28?

  czytaj więcej

 • Poradnia samorządowa: Gdy brakuje chętnych na przejęcie śmieci, musi się tym zająć samorząd

  Poradnia samorządowa: Gdy brakuje chętnych na przejęcie śmieci, musi się tym zająć samorząd

  Jestem radnym. Nasza gmina odbierała dotychczas odpady z działek rekreacyjnych. Jednak po zmianie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada większością głosów nie objęła uchwałą tych posesji. Mam wątpliwości, czy postąpiła prawidłowo.

  czytaj więcej

 • Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Regulaminy czystości i porządku w gminach: Z opracowaniem nie warto czekać do września

  Rady gmin rozpoczęły proces dostosowania regulaminów o utrzymaniu czystości i porządku do nowych regulacji. Mają na to czas do 6 września 2020 r. Tego dnia upływa termin dostosowania prawa miejscowego do przepisów ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1579; dalej: nowelizacja). Przy czym jest to termin wejścia w życie gminnej regulacji, a nie jej przyjęcia. Tymczasem, jak mówi dr inż. Jacek Pietrzyk, ekspert ze spółki Atmoterm SA, zajmujący się m.in. sporządzaniem takich dokumentów, na przygotowanie dobrego, mającego m.in. zoptymalizować koszty gospodarki odpadami regulaminu, potrzeba co najmniej trzech miesięcy. [wywiad s. D6] Nie wszystkie rady biorą to pod uwagę i nie wszystkie radzą sobie z natłokiem przepisów, niekiedy wewnętrznie niespójnych. Świadczą o tym liczne orzeczenia sądów i rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów. Ponadto brak regulaminów powoduje, że regionalne izby obrachunkowe uchylają uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za śmieci, nie mają bowiem podstawy do ustalenia, czy wysokość została przyjęta prawidłowo.

  czytaj więcej

 • SN: Jeśli dłużnik wekslowy uznał dług, skutki dotyczą też poręczyciela

  SN: Jeśli dłużnik wekslowy uznał dług, skutki dotyczą też poręczyciela

  Uznanie roszczenia zabezpieczonego wekslem przez dłużnika głównego – wystawcę weksla − powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczeń także w stosunku do poręczyciela wekslowego, który sam się na temat długu nie wypowiedział. Tak uznał Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ]

  Problemy dotyczące funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym rosnące lawinowo koszty ponoszone przez mieszkańców, stały się w ostatnich kilku tygodniach jednym z głównych tematów debaty publicznej.

  czytaj więcej

 • Milion zł odszkodowania dla ofiary księdza pedofila. SN utrzymał wyrok

  Milion zł odszkodowania dla ofiary księdza pedofila. SN utrzymał wyrok

  Ostateczny jest wyrok zasądzający milion złotych odszkodowania i dożywotnią rentę od Towarzystwa Chrystusowego na rzecz kobiety gwałconej w dzieciństwie przez księdza, który był członkiem tego zgromadzenia - orzekł we wtorek Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Grillowanie na balkonie: Czy to zgodne z prawem?

  Grillowanie na balkonie: Czy to zgodne z prawem?

  Pandemia koronawirusa spowodowała, że zdecydowanie więcej czasu spędzamy w domach. Nie każdy jednak chce rezygnować ze wszystkich dotychczasowych przyjemności, w tym kulinarnych. Czy w świetle prawa możemy rozpalić grill na balkonie? Czy grozi nam za to jakaś kara? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (wyciąg) – cz. 3 [KOMENTARZ]

  Po 12 latach rząd wrócił do rozwiązania, które proponował w 2007 r. Wtedy do Sejmu wpłynął projekt ustawy, który przyznawał małżonkowi zobowiązanego prawa w egzekucji z ich wspólnego majątku. Projekt ten nie został uchwalony, gdyż odbyły się przedterminowe wybory parlamentarne. Do pomysłu powrócono dopiero w komentowanej ustawie z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070; dalej: ustawa zmieniająca). Wprowadzono specjalny środek prawny w postaci sprzeciwu (tak też się on nazywał w projekcie z 2007 r.).

  czytaj więcej

 • Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Tarcza antykryzysowa 3.0: Procedura administracyjna oraz sądowa

  Odpowiadamy na najważniejsze pytania związane z procedurą administracyjną oraz sądową na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników