kodeks cywilne

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeks cywilne. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeks cywilne.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Spłacenie kredytu przez frankowicza nie wyłącza ochrony praw konsumenta i kontroli abuzywności umowy z bankiem

  Spłacenie kredytu przez frankowicza nie wyłącza ochrony praw konsumenta i kontroli abuzywności umowy z bankiem

  Sąd uznał, że ze względu na abuzywne klauzule nie uzgodniono świadczenia kredytobiorcy i może on domagać się kwoty przewyższającej otrzymany od banku kapitał. Przykładowo, jeśli pożyczył 400 tys. zł, a ze względu na klauzule indeksacyjne musiał realnie spłacić 800 tys. zł i zrobił to, może domagać się zwrotu nadwyżki - mówi dr Anna Dombrowska, adwokat prowadząca indywidualną kancelarię

  czytaj więcej

 • Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Kiedy upominek od firmy jest darowizną dla pracownika

  Spółka z o.o. PROMESA z okazji 25-lecia istnienia firmy zafundowała pracownikom z 15-letnim stażem pracy zagraniczną wycieczkę o wartości 2000 zł. Dodatkowo firma w ramach nagród za dobre wyniki w pracy ufundowała załodze bilety do teatru. Upominki przekazane pracownikom zostały sfinansowane ze środków obrotowych spółki. Czy wycieczka oraz bilety są dla pracowników darowizną czy przychodem z nieodpłatnych świadczeń ze stosunku pracy?

  czytaj więcej

 • Mały dług? Komornik nie będzie mógł licytować mieszkania

  Mały dług? Komornik nie będzie mógł licytować mieszkania

  Zakaz egzekucji z nieruchomości, ograniczenia w sprzedawaniu długów i lepsza kontrola komornicza. Takie pomysły ma pełnomocnik rządu ds. praw człowieka na polepszenie sytuacji osób, które wpadły w finansowe tarapaty.

  czytaj więcej

 • Nazwa podmiotu musi się odróżniać od innych z danej branży

  Nazwa podmiotu musi się odróżniać od innych z danej branży

  Zgodnie z kodeksem cywilnym przedsiębiorca działa „pod firmą”. Jest to – mówiąc najogólniej – nazwa, którą musi mieć podmiot gospodarczy. Jak właściwie wybrać tę nazwę, aby uniknąć ewentualnych roszczeń związanym z naruszeniem cudzych praw?

  czytaj więcej

 • Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Wpis do ewidencji przedsiębiorców: Składki tylko od realnej działalności

  Sam fakt bycia wpisanym do ewidencji przedsiębiorców nie oznacza jeszcze, że w rzeczywistości prowadzi się działalność. A jeśli nie, to nie trzeba płacić na ubezpieczenia społeczne.

  czytaj więcej

 • Ślad węglowy nowej procedury cywilnej [OPINIA]

  Ślad węglowy nowej procedury cywilnej [OPINIA]

  Otrzymałem właśnie od listonosza (jako pełnomocnik procesowy kilku powodów w sprawie przeciwko kilku pozwanym wszczętej po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada 2019 r.) poleconą przesyłkę sądową zawierającą pismo od sądu informujące mnie o wydaniu zarządzenia o doręczeniu odpisów złożonego przeze mnie pozwu pozwanym.

  czytaj więcej

 • Podwykonawca chroniony tylko wtedy, gdy aneks też na piśmie

  Podwykonawca chroniony tylko wtedy, gdy aneks też na piśmie

  Nie tylko sama umowa z podwykonawcą, ale również aneks do niej muszą być sporządzone w formie pisemnej. Bez tego inwestor nie ponosi odpowiedzialności względem podwykonawcy – stwierdził olsztyński sąd.

  czytaj więcej

 • Odszkodowania za szkody kartelowe: Jak mogą o nie walczyć samorządy?

  Odszkodowania za szkody kartelowe: Jak mogą o nie walczyć samorządy?

  Austriackie samorządy walczą o odszkodowania za szkody wyrządzone działalnością kartelu windowego. W Polsce takich żądań jeszcze nie ma, lecz istnieją przepisy, które mogą ułatwić ich dochodzenie

  czytaj więcej

 • Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

  Przedawniona wierzytelność nie jest przychodem

  Dług, który się przedawnił, nie jest przysporzeniem dłużnika, skoro wierzyciel nie stwierdził, że nie przyjmie spłaty po przedawnieniu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Jak polubownie rozwiązywać spory na rynkach regulowanych

  Jak polubownie rozwiązywać spory na rynkach regulowanych

  Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku odwołań do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów możliwe jest zawarcie ugody co do sposobu załatwienia sprawy przez prezesów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego czy dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Nowelizacja o sądach ochrony własności intelektualnej trafi do prezydenta

  Nowelizacja o sądach ochrony własności intelektualnej trafi do prezydenta

  Sejm przyjął w czwartek ponad 20 poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która zakłada, że sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej będą zajmować się wyspecjalizowane sądy. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta.

  czytaj więcej

 • Niegodność dziedziczenia: Kiedy zachodzi, kto może żądać

  Niegodność dziedziczenia: Kiedy zachodzi, kto może żądać

  Ustawodawca przewidział możliwość wyeliminowania sytuacji, w których dziedziczenie przez określonego spadkobiercę po spadkodawcy byłoby w powszechnym odczuciu niesprawiedliwe czy wręcz niemoralne. Będzie tak np. kiedy dopuści się on wobec niego umyślnie ciężkiego przestępstwa. Należy pamiętać jednak, że niegodność dziedziczenia nie następuje z mocy prawa i do jej stwierdzenia będzie konieczne wystąpienie do sądu.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż udziałów lub akcji spółek po przekształceniu. NSA po stronie podatników

  Sprzedaż udziałów lub akcji spółek po przekształceniu. NSA po stronie podatników

  Zapadł kolejny korzystny dla podatników wyrok w sprawie kosztów przy sprzedaży udziałów lub akcji spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia spółek osobowych.

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • Interpretacja nie może być warunkowa

  Interpretacja nie może być warunkowa

  Jeżeli odpowiedź na pytanie podatnika zależy od przeprowadzenia postępowania dowodowego i analizy prawa cywilnego, to fiskus nie wyda interpretacji – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

  czytaj więcej

 • Górnik przez wypadek został inwalidą. SN: Należy mu się wyższa renta cywilna

  Górnik przez wypadek został inwalidą. SN: Należy mu się wyższa renta cywilna

  Sprawa dotyczyła renty wyrównawczej, którą zasądził sąd na rzecz Jerzego S. od spółki będącej właścicielem jednej z lubelskich kopalń. Mężczyzna był zatrudniony jako górnik, na koncie miał dwa poważne wypadki przy pracy. Po ostatnim stał się inwalidą, uzyskał orzeczenie o niezdolności do pracy i rentę z ubezpieczenia wypadkowego.

  czytaj więcej

 • Przełomowy wyrok SN w sprawie ustalania lub zaprzeczania ojcostwa

  Przełomowy wyrok SN w sprawie ustalania lub zaprzeczania ojcostwa

  Prokuratorowi przysługuje uprawnienie do wytoczenia powództwa o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz ustalenie bezskuteczności jego uznania, jeżeli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu społecznego – orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Prosta spółka akcyjna. Komentarz do wyciągu z przepisów [CZĘŚĆ 4]

  Wyciąg z przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej (w wersji obowiązującej od 1 marca 2020 r.) – cz. 4 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1798)

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników