kodeka pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodeka pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodeka pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Mobbing i molestowanie seksualne w TVN zbada prokuratura

  Mobbing i molestowanie seksualne w TVN zbada prokuratura

  Warszawska prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie naruszenia wolności seksualnej w stacji telewizyjnej TVN. To skutek raportu komisji antymobbingowej, która została powołana, by wykryć domniemane przypadki mobbingu i molestowania seksualnego w redakcji programu "Fakty TVN".

  czytaj więcej

 • Było źle, jest gorzej. Zlecenia i umowy o dzieło nadal zabierają etaty

  Było źle, jest gorzej. Zlecenia i umowy o dzieło nadal zabierają etaty

  Państwowa Inspekcja Pracy alarmuje: firmy zamiast podpisywać umowy o pracę, zawierają z pracownikami kontrakty cywilnoprawne. Nie boją się procesów ani wysokich kar

  czytaj więcej

 • Jakie prace są wzbronione dla kobiet w ciąży

  Jakie prace są wzbronione dla kobiet w ciąży

  Ciężarna nie może wykonywać określonych przepisami prac szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych. Jest to zakaz bezwzględny. Pracodawca, naruszając go, popełnia wykroczenie zagrożone grzywną.

  czytaj więcej

 • Nie każda umowa o pracę stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

  Nie każda umowa o pracę stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

  ZUS zakwestionuje kontrakt, jeśli został zawarty dla pozoru tylko dla uzyskania zasiłków. Pracownik może jednak udowodnić, że nie fikcyjnie, ale faktycznie wykonywał obowiązki

  czytaj więcej

 • Internetowi naciągacze czyli jak nas okradają "darmowe" i "tanie" pirackie serwisy

  Internetowi naciągacze czyli jak nas okradają "darmowe" i "tanie" pirackie serwisy

  Jednym z podstawowych kuszących mitów związanych z piractwem internetowym jest kwestia darmowego dostępu do filmów, muzyki czy książek. W rzeczywistości internauci zostawiają u nielegalnych pośredników setki tysięcy złotych. Często wpadając w pułapki zastawione na nich przez internetowych naciągaczy.

  czytaj więcej

 • Tylko zwolniony urzędnik może żądać odszkodowania za nadgodziny

  Tylko zwolniony urzędnik może żądać odszkodowania za nadgodziny

  Czy członek korpusu służby cywilnej, który nie wykorzystał czasu wolnego za przepracowane nadgodziny, ma prawo po ustaniu stosunku pracy domagać się rekompensaty pieniężnej?

  czytaj więcej

 • Trudno ustalić odpowiedzialność pracodawcy użytkownika

  Trudno ustalić odpowiedzialność pracodawcy użytkownika

  W numerze 141 Kadr i Płac opublikowaliśmy artykuł „Agencja pracy tymczasowej nie odpowie za dyskryminację” omawiający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2015 r. (sygn. akt VII Pa 383/14). Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej za dyskryminację, której de facto dopuścił się pracodawca użytkownik, nie akceptując zaproponowanej mu kandydatki z powodu jej wieku. Do zawarcia umowy o pracę z agencją w związku z tym nie doszło. Niedoszła pracownica pozwała więc agencję, mając na uwadze zasadę wynikającą z art. 16 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 ze zm.), zgodnie z którą za dyskryminację w zatrudnieniu, której dopuścił się pracodawca użytkownik, odpowiada agencja. Sąd uznał jednak, że skoro w tej sytuacji umowa nie została zawarta, nie można mówić o naruszeniu zasad równości w zatrudnieniu, a tym samym o odpowiedzialności agencji. Sąd, oddalając powództwo przeciw agencji, zasugerował jednak, że w niniejszej sprawie powinno ono zostać skierowane bezpośrednio przeciwko pracodawcy. Nie wiadomo jednak, na jakiej podstawie powinno zostać oparte. Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, czy niedoszły pracownik nie został w ogóle pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw.

  czytaj więcej

 • Rewolucja w umowach terminowych

  Rewolucja w umowach terminowych

  Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają zawarcie pomiędzy stronami maksymalnie dwóch następujących po sobie umów o pracę na czas określony. Kolejna umowa powinna zostać zawarta na czas nieokreślony, a zawarcie trzeciej umowy terminowej jest równoznaczne w skutkach z zawarciem umowy na stałe (art. 251 par. 1 k.p.). 

  czytaj więcej

 • Kiedy umowa zlecenie nie jest zleceniem

  Kiedy umowa zlecenie nie jest zleceniem

  Pani Kamila pracuje na podstawie umowy-zlecenia. – Zastanawiam się jednak, czy nie powinnam być zatrudniona na etacie. Co miesiąc podpisuję kolejną umowę na wykonanie takich samych obowiązków. Większość kolegów również pracuje na podstawie umowy-zlecenia. Wolę nie wchodzić na wojenną ścieżkę z pracodawcą, ale zastanawiam się, czy mogę coś z tym zrobić, gdzie sprawdzić, czy mam rację. Bo może jednak umowa-zlecenie jest w tym wypadku odpowiednia? Nie bardzo wiem, czy jest sens się kłócić, bo przecież pracodawca i tak płaci mi składki – pyta czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Kolejna komisja kodyfikacyjna rozwiązana

  Kolejna komisja kodyfikacyjna rozwiązana

  Dziś Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa wręczył wypowiedzenia członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.  Komisja została powołana w połowie 2012 roku. Jej celem było stworzenie projektu kodeku budowlanego, który miał kompleksowo unormować podstawy realizacji zamierzeń budowlanych i usystematyzować przepisy zawarte w odrębnych ustawach m.in. w prawie budowlanym, czy ustawie o wyrobach budowlanych.

  czytaj więcej

 • Nowelizacja kodeksu postępowania karnego: KRS zaniepokojone trybem prac

  Nowelizacja kodeksu postępowania karnego: KRS zaniepokojone trybem prac

  Krajowa Rada Sądownictwa ma poważne zastrzeżenia do rządowej nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Chodzi o projekt, którego celem jest odwrócenie większości zmian – w tym tej najważniejszej: kontradyktoryjności – wprowadzonych w lipcu ubiegłego roku.

  czytaj więcej

 • Pracodawcy: Minimalna stawka 12 zł za godz. zwiększy szarą strefę

  Pracodawcy: Minimalna stawka 12 zł za godz. zwiększy szarą strefę

  Wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę w wys. 12 zł pogorszy sytuację na rynku pracy, zwiększy szarą strefę; stanowi też nadmierną ingerencję w swobodę zawierania umów - uważają Business Centre Club oraz Związek Pracodawców RP.

  czytaj więcej

 • Reforma KPC: Prokuratoria ważna, a nie obywatel

  Reforma KPC: Prokuratoria ważna, a nie obywatel

  Reforma KPC miała umożliwić ludziom pozywanie Skarbu Państwa do sądu w ich okręgu, co byłoby szybsze i tańsze. Korzystny dla nich przepis jednak wykreślono.

  czytaj więcej

 • Zastępca prokuratora generalnego oskarża SN: Sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa

  Zastępca prokuratora generalnego oskarża SN: Sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa

  Sąd Najwyższy wydając postanowienie zawierające pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawieszając stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN dopuścił się szeregu naruszeń prawa - napisał w piątkowym oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.

  czytaj więcej

 • Spółki bardziej przyjazne wspólnikom. Ułatwienia w prawie korporacyjnyn, podatkowym oraz prawie pracy

  Spółki bardziej przyjazne wspólnikom. Ułatwienia w prawie korporacyjnyn, podatkowym oraz prawie pracy

  Liczba obostrzeń jedynie pozornie zapewniających bezpieczeństwo obrotu przy zarządzaniu spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbyt duża. A co za tym idzie wiele osób boi się prowadzić działalność w formie spółek kapitałowych. Rząd właśnie postanowił to zmienić.

  czytaj więcej

 • Luka w Twój e-PIT istnieje. Ministerstwo podjęło działania, UODO żąda wyjaśnień

  Luka w Twój e-PIT istnieje. Ministerstwo podjęło działania, UODO żąda wyjaśnień

  Furtka, która pozwala logować się na konta innych podatników i oglądać ich PIT-37, faktycznie działa – informują nas czytelnicy po naszym wczorajszym artykule

  czytaj więcej

 • Płaca pracowników sądów zależna od wynagrodzenia w gospodarce

  Płaca pracowników sądów zależna od wynagrodzenia w gospodarce

  Będzie zupełnie nowa ustawa, która określi status pracowników sądów i prokuratur oraz uprości i uporządkuje regulacje prawne odnoszące się do tych grup zawodowych. Tak wynika z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

  czytaj więcej

 • RODO: PIT-y za 2019 rok będą wysłane zatrudnionym na różne adresy

  RODO: PIT-y za 2019 rok będą wysłane zatrudnionym na różne adresy

  W przypadku osób zatrudnionych po 3 maja 2019 r. korespondencja z informacją podatkową powinna co do zasady trafić do ich miejsca zamieszkania. Natomiast tym, których angaż rozpoczął się już wcześniej, dokument niezbędny do rozliczenia rocznego można nadać na adres do korespondencji.

  czytaj więcej

 • Koronawirus: Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z Covid-19 [PODCAST]

  Koronawirus: Prawa i obowiązki pracodawcy w związku z Covid-19 [PODCAST]

  Czy mam prawo badać temperaturę pracowników? Co mam zrobić, gdy w firmie pojawi się osoba z objawami choroby? Jak chronić załogę i jednocześnie kontynuować działalność? Takie pytania zadają sobie pracodawcy w związku z rozpowszechnianiem się koronawirusa.

  czytaj więcej

 • Tarcza 2.0. umożliwi 24-godzinne dyżury, a nawet skoszarowanie pracowników

  Tarcza 2.0. umożliwi 24-godzinne dyżury, a nawet skoszarowanie pracowników

  Nielimitowane nadgodziny, zamrożenie urlopów i odwoływanie z udzielonego wypoczynku – na to pozwala pierwsza tarcza antykryzysowa. A druga ma iść jeszcze dalej i umożliwiać 24-godzinne dyżury, a nawet skoszarowanie pracowników.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników