kodek cywilny

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kodek cywilny. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kodek cywilny.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Dwa lata więzienia za kolędę w reklamie

  Dwa lata więzienia za kolędę w reklamie

  Przedsiębiorcy, którzy przed Bożym Narodzeniem wykorzystują kolędy w kampaniach reklamowych, mogą na tym więcej stracić, niż zarobić.

  czytaj więcej

 • Mobbing i dyskryminacja

  Mobbing i dyskryminacja

  Pracownicy, którzy zostali poszkodowani w skutek mobbingu lub dyskrymi­nacji, mogą dochodzić od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych. W szcze­gólności mogą się domagać finansowego zadośćuczynienia lub odszkodowa­nia w razie rozwiązania z tego powodu umowy o pracę. Mogą również żądać naprawienia szkody powstałej wskutek mobbingu na mocy przepisów Kodek­su cywilnegoStan prawny: luty 2012

  czytaj więcej

 • Więcej urzędników otrzyma trzynastki za 2012 rok

  Więcej urzędników otrzyma trzynastki za 2012 rok

  Dla urzędników brak półrocznego stażu nie będzie już przeszkodą do uzyskania dodatkowej nagrody rocznej tzw. trzynastki. Wystarczy, że pracownik skorzysta z choćby jednego dnia opieki nad dzieckiem.

  czytaj więcej

 • Opieszałość w uzasadnianiu wyroków to powszechna praktyka w polskim sądownictwie

  Opieszałość w uzasadnianiu wyroków to powszechna praktyka w polskim sądownictwie

  Kilkumiesięczne czekanie na uzasadnienie wyroku już nie dziwi. Prawnicy mówią, że to praktyka, która wrosła w krajobraz sądownictwa.

  czytaj więcej

 • Mężczyźni w urzędach zarabiają więcej niż kobiety. Jawność wynagrodzeń zlikwiduje dyskryminację?

  Mężczyźni w urzędach zarabiają więcej niż kobiety. Jawność wynagrodzeń zlikwiduje dyskryminację?

  Podstawowa pensja urzędników-mężczyzn jest blisko o 11 proc. wyższa od tej uzyskiwanej przez kobiety zatrudnione na tych samych stanowiskach. Dysproporcja płacowa występuje aż w 80 proc. przypadków.

  czytaj więcej

 • Roszczenie o dyskryminację nie tylko z przepisów prawa pracy

  Roszczenie o dyskryminację nie tylko z przepisów prawa pracy

  Firma, która wypłaca podwładnemu zaniżone wynagrodzenie, powinna się liczyć z tym, że może się on domagać pensji nawet po 10 latach od ustania stosunku pracy. Okoliczności sprawy mogą jednak sprawić, że zastosowanie będzie miał trzyletni okres przedawnienia wynikający z kodeksu pracy. Tak orzekł wczoraj Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Kiedy trzeba ponownie zatrudnić zwolnionego pracownika

  Kiedy trzeba ponownie zatrudnić zwolnionego pracownika

  Czasami pracownik może liczyć na powtórne przyjęcie do pracy. Jest tak po zwolnieniu grupowym lub z powodu długiej nieobecności wynikającej z choroby. Muszą być jednak spełnione określone przepisami warunki.

  czytaj więcej

 • Ustawa śmieciowa zmieniona, a nadal nie wiadomo, kto płaci

  Ustawa śmieciowa zmieniona, a nadal nie wiadomo, kto płaci

  Kto jest mieszkańcem? Co oznacza użyte w przepisach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określenie „zamieszkiwanie”? Znowu jednoznacznej odpowiedzi tam nie ma, a samorządy różnie to interpretują

  czytaj więcej

 • Nie każda umowa o pracę stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

  Nie każda umowa o pracę stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych

  ZUS zakwestionuje kontrakt, jeśli został zawarty dla pozoru tylko dla uzyskania zasiłków. Pracownik może jednak udowodnić, że nie fikcyjnie, ale faktycznie wykonywał obowiązki

  czytaj więcej

 • Za zachowanie owadów odpowiada ich właściciel

  Za zachowanie owadów odpowiada ich właściciel

  Mieszkam w domu jednorodzinnym stojącym na niewielkiej działce – opowiada pan Konrad. – Najbliższy sąsiad w małej odległości od wspólnej granicy postawił ule. Pszczoły latają tam, gdzie im się podoba. Zakłócają nam spokój, a przede wszystkim boimy się, że użądlą dzieci. Na moje prośby o przestawienie uli w drugi koniec działki sąsiad w ogóle nie zareagował. Mam zatem pytanie, w jakiej odległości od granicy posesji powinny stać ule i w jaki sposób przymusić sąsiada do likwidacji pasieki lub przeniesienia jej w inne miejsce – pyta czytelnik

  czytaj więcej

 • Tylko zwolniony urzędnik może żądać odszkodowania za nadgodziny

  Tylko zwolniony urzędnik może żądać odszkodowania za nadgodziny

  Czy członek korpusu służby cywilnej, który nie wykorzystał czasu wolnego za przepracowane nadgodziny, ma prawo po ustaniu stosunku pracy domagać się rekompensaty pieniężnej?

  czytaj więcej

 • Trudno ustalić odpowiedzialność pracodawcy użytkownika

  Trudno ustalić odpowiedzialność pracodawcy użytkownika

  W numerze 141 Kadr i Płac opublikowaliśmy artykuł „Agencja pracy tymczasowej nie odpowie za dyskryminację” omawiający wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 23 kwietnia 2015 r. (sygn. akt VII Pa 383/14). Przypomnijmy, że sprawa dotyczyła odpowiedzialności agencji pracy tymczasowej za dyskryminację, której de facto dopuścił się pracodawca użytkownik, nie akceptując zaproponowanej mu kandydatki z powodu jej wieku. Do zawarcia umowy o pracę z agencją w związku z tym nie doszło. Niedoszła pracownica pozwała więc agencję, mając na uwadze zasadę wynikającą z art. 16 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 ze zm.), zgodnie z którą za dyskryminację w zatrudnieniu, której dopuścił się pracodawca użytkownik, odpowiada agencja. Sąd uznał jednak, że skoro w tej sytuacji umowa nie została zawarta, nie można mówić o naruszeniu zasad równości w zatrudnieniu, a tym samym o odpowiedzialności agencji. Sąd, oddalając powództwo przeciw agencji, zasugerował jednak, że w niniejszej sprawie powinno ono zostać skierowane bezpośrednio przeciwko pracodawcy. Nie wiadomo jednak, na jakiej podstawie powinno zostać oparte. Pojawiły się w związku z tym wątpliwości, czy niedoszły pracownik nie został w ogóle pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw.

  czytaj więcej

 • Zbigniew Ziobro nowym ministrem sprawiedliwości. Jakie zadania przed nim stoją?

  Zbigniew Ziobro nowym ministrem sprawiedliwości. Jakie zadania przed nim stoją?

  Nowy minister sprawiedliwości powinien reformować, ale nie wprowadzać rewolucji . Tak nominację Zbigniewa Ziobro na funkcję szefa resortu sprawiedliwości komentuje karnista, profesor UKSW Jarosław Majewski. Z kolei Zdaniem konstytucjonalisty Jarosława Matwiejuka Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości z dużym doświadczeniem i może je wykorzystać w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości.

  czytaj więcej

 • Kolejna komisja kodyfikacyjna rozwiązana

  Kolejna komisja kodyfikacyjna rozwiązana

  Dziś Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury i Budownictwa wręczył wypowiedzenia członkom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego.  Komisja została powołana w połowie 2012 roku. Jej celem było stworzenie projektu kodeku budowlanego, który miał kompleksowo unormować podstawy realizacji zamierzeń budowlanych i usystematyzować przepisy zawarte w odrębnych ustawach m.in. w prawie budowlanym, czy ustawie o wyrobach budowlanych.

  czytaj więcej

 • Pracodawcy: Minimalna stawka 12 zł za godz. zwiększy szarą strefę

  Pracodawcy: Minimalna stawka 12 zł za godz. zwiększy szarą strefę

  Wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę w wys. 12 zł pogorszy sytuację na rynku pracy, zwiększy szarą strefę; stanowi też nadmierną ingerencję w swobodę zawierania umów - uważają Business Centre Club oraz Związek Pracodawców RP.

  czytaj więcej

 • Pszczelarz odpowiada za szkody wyrządzone przez jego owady

  Pszczelarz odpowiada za szkody wyrządzone przez jego owady

  W moim mieście, w samym centrum, stoją ule. Co prawda hodowcy (organizacja pozarządowa) umieścili informację o ustawieniu pasieki wraz z zakazem wstępu na jej teren, ale w jaki sposób utrzymać pszczołę, by nie latała zbyt daleko? Ponieważ mam alergiczne dziecko, zaczęłam unikać tej okolicy. Zastanawiam się jednak, czy dobrym pomysłem jest coraz częstsze stawianie uli w dużych miastach – pisze pani Barbara i pyta, co mówią na ten temat przepisy

  czytaj więcej

 • Operator musi zapłacić za błąd pracownika

  Operator musi zapłacić za błąd pracownika

  W trakcie przyjmowania telefonu do naprawy osoba zatrudniona w salonie powinna rzetelnie opisać sprzęt. Jeśli tego nie zrobi, za wszelkie uszkodzenia stwierdzone po tym czasie odpowiada telekom.

  czytaj więcej

 • Reforma KPC: Prokuratoria ważna, a nie obywatel

  Reforma KPC: Prokuratoria ważna, a nie obywatel

  Reforma KPC miała umożliwić ludziom pozywanie Skarbu Państwa do sądu w ich okręgu, co byłoby szybsze i tańsze. Korzystny dla nich przepis jednak wykreślono.

  czytaj więcej

 • Zastępca prokuratora generalnego oskarża SN: Sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa

  Zastępca prokuratora generalnego oskarża SN: Sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa

  Sąd Najwyższy wydając postanowienie zawierające pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawieszając stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN dopuścił się szeregu naruszeń prawa - napisał w piątkowym oświadczeniu zastępca prokuratora generalnego Robert Hernand.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników