kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu w danym roku

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu w danym roku. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu w danym roku.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Pracownik odchodzi z firmy: Zobacz 8 obowiązków, jakie ma wtedy pracodawca

  Pracownik odchodzi z firmy: Zobacz 8 obowiązków, jakie ma wtedy pracodawca

  Zakończenie zatrudnienia wymaga spełnienia wielu obowiązków dokumentacyjnych, w tym wydania świadectwa pracy czy wystawienia zaświadczenia o zarobkach. Rozwiązanie umowy wiąże się też z wypłatą świadczeń pieniężnych, w tym odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

  czytaj więcej

 • Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie-zlecenie

  Zobacz, jakie prawa ma pracownik na umowie-zlecenie

  Zleceniobiorca nie ma ustawowego prawa do urlopu wypoczynkowego czy okresu wypowiedzenia. Odpowiednie zapisy muszą znaleźć się w umowie zlecenie.

  czytaj więcej

 • Zobacz, kiedy wymiar urlopu wypoczynkowego może zostać zmniejszony

  Zobacz, kiedy wymiar urlopu wypoczynkowego może zostać zmniejszony

  Jeśli pracownik zmienia wymiar etatu lub korzysta z urlopu wychowawczego, przysługująca mu liczba dni wolnych w ramach urlopu wypoczynkowego może ulec obniżeniu.

  czytaj więcej

 • Być pięknym i bogatym, czyli uwagi do kodeksu pracy [OPINIA]

  Być pięknym i bogatym, czyli uwagi do kodeksu pracy [OPINIA]

  Wytwarzanie dóbr oraz ich konsumpcja to mechanizm złożony. Wszystko jest od siebie zależne, a przy brakach po którejkolwiek stronie ten delikatny układ ulega zaburzeniu i przeradza się w cykle koniunkturalne. Mądra interwencja administracji zapobiega drastycznym wahaniom koniunktury. Co mają wspólnego cykle koniunkturalne z kodeksem pracy? Wszystko. Bez pracowników przedsiębiorstwa nie istnieją, bez przedsiębiorstw ludzie nie mają gdzie pracować i za co żyć. W latach tłustych rynek należy do pracowników, w chudych – do pracodawców. Kodeks pracy, narzucony przez państwo, ma ten rynek uspokajać, zapewniać równowagę, zapobiegać patologiom.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 26 kwietnia 2018 roku

  W przypadku skorzystania przez osobę pobierającą rentę rodzinną z urlopu dziekańskiego, niezależnie z jakiego powodu, wypłata renty rodzinnej będzie przez ZUS kontynuowana, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia.

  czytaj więcej

 • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2018 roku

  Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2018 roku

  Termin i liczba wolnych dni przysługujących nauczycielowi w ramach urlopu wypoczynkowego zależy od placówki, w jakiej zatrudniony jest pedagog.

  czytaj więcej

 • Jaki zasiłek dla chorowitego zleceniobiorcy, który poza stawką godzinową dostaje też premię kwartalną

  Jaki zasiłek dla chorowitego zleceniobiorcy, który poza stawką godzinową dostaje też premię kwartalną

  Od 16 stycznia 2018 r. zatrudniamy zleceniobiorcę, który wynagradzany jest stawką godzinową 18 zł/h. Ponadto otrzymuje on premię kwartalną, która wynosi 10 proc. wypracowanych zysków (zazwyczaj jest to kwota od 700 zł do 1200 zł). W okresie od lutego do lipca otrzymał premie za I i II kwartał. Zleceniobiorca od razu, czyli od 16 stycznia, przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W marcu chorował, przez co jego wynagrodzenie było niższe, z tym że nie uzyskał zasiłku z powodu trwania okresu wyczekiwania. W sierpniu przedłożył nam kolejne zwolnienie lekarskie z powodu pobytu w szpitalu trwającego łącznie 10 dni. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za ten okres? Czy marzec należy przyjąć do obliczeń?

  czytaj więcej

 • Zmiany od 1 października 2018: Nie będzie wysokich sankcji za nieprawidłowo obliczone ulgi we wpłatach na PFRON

  Zmiany od 1 października 2018: Nie będzie wysokich sankcji za nieprawidłowo obliczone ulgi we wpłatach na PFRON

  Pojawią się nowe dokumenty, a kwota obniżenia obliczona przez sprzedającego ulegnie redukcji o minimum 50 proc. Nieprawidłowości nie będą zaś karane horrendalnymi sankcjami.

  czytaj więcej

 • Czy etat odbiera niezależność? Zdania adwokatów są podzielone

  Czy etat odbiera niezależność? Zdania adwokatów są podzielone

  O zasadności zakazu zatrudniania adwokatów na umowę o pracę rozmawia się od wielu lat. Ostatnio dyskusja rozgorzała na nowo w związku z anonimową petycją złożoną w Sejmie.

  czytaj więcej

 • Święto 12 listopada to wyższy ekwiwalent i nowy współczynnik urlopowy

  Święto 12 listopada to wyższy ekwiwalent i nowy współczynnik urlopowy

  Zyskają tylko ci, których stosunek pracy ustał od 8 listopada, czyli od wejścia w życie ustawy. U innych, którzy stracili pracę wcześniej, ekwiwalent urlopowy nie wzrośnie. Tu w rachunkach nic się nie zmienia.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa: Jaka stawka VAT jest właściwa dla usług rezerwacji taxi?

  Poradnia podatkowa: Jaka stawka VAT jest właściwa dla usług rezerwacji taxi?

  Czy świadczenie usług rozliczania zaliczek od dochodów z wynajmu trzeba ewidencjonować za pomocą kasy rejestrującej? Dlaczego wartości artykułów spożywczych udostępnionych pracownikom do ogólnej konsumpcji nie należy doliczać do ich przychodów? Jaka stawka VAT jest właściwa dla usług rezerwacji taxi? Kiedy podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki cypryjskiej nie jest opodatkowane PCC?

  czytaj więcej

 • Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

  czytaj więcej

 • Cztery dni pracy, sześciogodzinna dniówka, kilka miesięcy urlopu? Obecny model pracy się nie sprawdza

  Cztery dni pracy, sześciogodzinna dniówka, kilka miesięcy urlopu? Obecny model pracy się nie sprawdza

  Kiedy w 1914 r. Henry Ford wprowadzał w swoich fabrykach wyższe wynagrodzenia (5 dol. za dobę) i 8-godzinny dzień pracy, spodziewał się, że wzrośnie nie tylko efektywność zakładów, lecz także liczba klientów jego firmy. Wychodził z założenia, że jeśli jego pracownicy mają więcej wolnego czasu, to sami ustawią się w kolejce po zakup auta. 100 lat później wyjście z firmy po ośmiu godzinach często nie oznacza końca dniówki. Służbowe auta, laptopy i smartfony umożliwiają wykonywanie obowiązków z dowolnego miejsca i o dowolnej porze, a pracodawcy chętnie to wykorzystują.

  czytaj więcej

 • Ile urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym?

  Ile urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym?

  Po urlopie wychowawczym pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym. Co to oznacza? Szczegóły wyjaśniamy w naszym urlopowym poradniku.

  czytaj więcej

 • Kiedy przysługuje prawo do trzynastki? Może o tym zdecydować nawet jeden przepracowany dzień

  Kiedy przysługuje prawo do trzynastki? Może o tym zdecydować nawet jeden przepracowany dzień

  Pracuję w sferze budżetowej. Od początku 2018 r. w związku z ciążą byłam na ciągłym zwolnieniu lekarskim, a gdy urodziłam dziecko, do końca roku korzystałam z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca odmawia mi wypłaty trzynastej pensji za 2018 r., twierdząc, że nie przepracowałam w tym roku ani jednego dnia. Czy jest to prawidłowe w sytuacji, w której cały czas byłam pracownikiem, a poza tym korzystałam z przysługującego mi prawa od urlopów w zawiązku z urodzeniem dziecka?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka

  Jak rozliczyć organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka

  Spółka X z o.o. (podatnik VAT czynny) zajmuje się wyłącznie sprzedażą opodatkowaną VAT (usługi informatyczne). Z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca 2019 r. zorganizowała imprezę integracyjną dla pracowników i ich rodzin. Została ona w całości sfinansowana ze środków obrotowych spółki. Celem spotkania była integracja pracowników i w efekcie podwyższenie efektywności pracy.

  czytaj więcej

 • Lokalni włodarze mają obowiązek chodzić na urlop

  Lokalni włodarze mają obowiązek chodzić na urlop

  Nowy wójt pracuje w samorządzie od ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Czy może już skorzystać z urlopu i kto o tym decyduje?

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe po urlopach związanych z rodzicielstwem

  Pracownica zakończyła urlop rodzicielski 30 grudnia 2018 r. Po nim skorzystała z urlopu wypoczynkowego (do końca stycznia) i wróciła do pracy. Otrzymuje wynagrodzenie miesięczne 3150 zł, zmienną premię regulaminową liczoną od wynagrodzenia za czas faktycznie przepracowany oraz niekiedy wynagrodzenie za godziny nadliczbowe. Ponadto jest jeszcze dodatkowe wynagrodzenie roczne.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników