kancelaria prezesa

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) - aparat pomocniczy Prezesa Rady Ministrów.