jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyciąg dla samorządów, cz. 1 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyciąg dla samorządów, cz. 1 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej u.f.p.) jest jednym z najważniejszych aktów prawnych dla funkcjonowania państwa w ogóle. Dotyczy wszystkich, jak to sama nazywa, jednostek sektora finansów publicznych. Więcej – ma zastosowanie także do innych podmiotów, jeżeli tylko korzystają ze środków publicznych.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyciąg z przepisów dla samorządów, cz. 2 [KOMENTARZ]

  Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wyciąg z przepisów dla samorządów, cz. 2 [KOMENTARZ]

  W drugiej część komentarza do ustawy o finansach publicznych (dalej: u.f.p.) kontynuujemy analizę przepisów działu I ustawy mającego charakter ogólny. Omawiamy rozdział 5 „Zasady gospodarowania środkami publicznymi” oraz początkowe artykuły rozdziału 6 dotyczącego kontroli zarządczej.

  czytaj więcej

 • Przed zmianą prognozy musi być umowa z bankiem

  Przed zmianą prognozy musi być umowa z bankiem

  Jestem pracownikiem wydziału księgowego urzędu miasta. Przygotowuję m.in. sprawy związane ze zmianami wieloletniej prognozy finansowej (wpf). Pojawiła się wątpliwość, czy zasadne będzie wcześniejsze podjęcie uchwały o zmianie wpf (zmniejszenie rozchodów) w związku ze złożonym w banku wnioskiem o przesunięcie na przyszły rok terminu spłaty kredytu na kwotę 100 tys. zł? Dopiero po przyjęciu uchwały chcemy podpisać umowę z bankiem.

  czytaj więcej

 • Zapowiedzi coraz wyższej pensji minimalnej to kolejny cios w finanse samorządów

  Zapowiedzi coraz wyższej pensji minimalnej to kolejny cios w finanse samorządów

  Niektóre JST już zaczęły szacować, ile na tym stracą. Z ich analiz wynika, że pierwszej podwyżki w zasadzie nie odczują. Ale kolejne już tak, bo stopniowe podwyższanie uposażeń najsłabiej zarabiającym spowoduje zmianę całej siatki płac w urzędach.

  czytaj więcej

 • Jak poprawić błąd na poleceniu wyjazdu służbowego? [PORADNIA RACHUNKOWA]

  Jak poprawić błąd na poleceniu wyjazdu służbowego? [PORADNIA RACHUNKOWA]

  Jak poprawić błąd na poleceniu wyjazdu służbowego? W jaki sposób uregulować zasady korzystania z kart służbowych przez pracowników urzędu? Czy do zobowiązań finansowych z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe potrzebna jest analityka?

  czytaj więcej

 • Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Ustawa o finansach publicznych. Wyciąg z przepisów dla samorządów [KOMENTARZ]

  Głównym tematem ostatniej, piątej części komentarza do ustawy o finansach publicznych (u.f.p.) jest wykonywanie budżetu. Poprzednie rozdziały samorządowego działu V u.f.p. dotyczyły planowania finansowego, zarówno w perspektywie rocznej – mającej w polskim systemie finansów publicznych charakter podstawowy – jak i wieloletniej. Ostatni rozdział skupia się na regulacjach dotyczących realnej gospodarki finansowej JST, chociaż ujętej od strony związków z planowaniem – jako realizacja budżetów i planów finansowych.

  czytaj więcej

 • Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gmina nie zawsze pokryje szkody wyrządzone przez jej jednostki

  Gdy spadnie śnieg lub marznąca mżawka, o nieszczęście nietrudno. Za szkody związane ze złamaną nogą na nieodśnieżonej drodze zapłaci gmina. I to nawet wtedy, gdy za nieusunięcie śniegu z ciągów komunikacyjnych czy nieposypanie piaskiem odpowiedzialna jest komunalna spółka.

  czytaj więcej

 • Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz .1]

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [KOMENTARZ cz .1]

  Dziś pierwsza część komentarza do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2020; dalej: u.c.p.g.) po zmianach wprowadzonych nowelizacją z 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579).

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Ile kosztuje podniesienie płacy minimalnej w 2020 r.? Rząd liczy inaczej niż samorządowcy

  Ile kosztuje podniesienie płacy minimalnej w 2020 r.? Rząd liczy inaczej niż samorządowcy

  Zdaniem ustawodawcy podniesienie najniższej płacy do 2600 zł kosztować będzie samorządy w tym roku ok. 430 mln zł. Lokalne władze wyliczyły, że 16 mld zł. Kto jest bliżej prawdy?

  czytaj więcej

 • Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Reforma szkolnictwa branżowego. Komentarz do nowelizacji [CZĘŚĆ 1]

  Ustawa z 14 grudnia 2016 r. − Prawo oświatowe (wyciąg) (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2198) – cz. 1. Po nie do końca udanej reformie szkolnictwa zawodowego ustawą z 2011 r. przyszła kolejna próba uzdrowienia kształcenia branżowego.

  czytaj więcej

 • Finansowanie straży pożarnej samorząd musi uwzględnić w budżecie

  Finansowanie straży pożarnej samorząd musi uwzględnić w budżecie

  Zamierzamy wzmocnić finansowanie straży pożarnych – zarówno jednostki państwowej, jak i ochotniczych działających na naszym terenie. Wójt przygotował już projekty odrębnych uchwał w tych sprawach. Dla państwowej straży ma to być dotacja na zakup specjalistycznego pojazdu za 150 tys. zł, a dla ochotniczej straży dotacja na zakup kombinezonów ochronnych za ok. 20 tys. zł. Czy podjęcie tych uchwał przez radę gminy to prawidłowe działanie?

  czytaj więcej

 • Podatek rolny 2020: Stawki, ulgi i zwolnienia

  Podatek rolny 2020: Stawki, ulgi i zwolnienia

  Od użytków rolnych zajętych na działalność rolniczą należy uiszczać kwartalnie podatek rolny. Stawka zależy od średniej ceny skupu żyta, ogłaszanej co roku przez GUS, choć gminy mogą ją obniżać. W 2020 podatek ten wynosi: dla gruntów gospodarstw rolnych - 146,15 zł od 1 ha przeliczeniowego, a dla pozostałych gruntów rolnych - 292,30 zł od 1 ha fizycznego. Podatnikom przysługuje jednocześnie szereg zwolnień i ulg.

  czytaj więcej

 • Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Prowadzenie księgi podatkowej. Komentarz do rozporządzenia

  Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. poz. 2544)

  czytaj więcej

 • 1% podatku na radę sołecką lub osiedlową. Taki pomysł ma Kosiniak-Kamysz

  1% podatku na radę sołecką lub osiedlową. Taki pomysł ma Kosiniak-Kamysz

  Zgłoszenie projektu ustawy dot. podmiotowości rad sołeckich i rad osiedlowych jako najniższego szczebla samorządu terytorialnego - zapowiedział w piątek kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaproponował, by mogły też one otrzymywać 1 proc. podatku dochodowego.

  czytaj więcej

 • Specustawa o koronawirusie. Jak mają pracować urzędy miast i gmin

  Specustawa o koronawirusie. Jak mają pracować urzędy miast i gmin

  Budynek jednostki samorządu terytorialnego może zostać zamknięty. To jednak ostateczność. Gdyby jednak do tego doszło, wojewoda musi podjąć działania, które zabezpieczą interesy mieszkańców.

  czytaj więcej

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do wybranych przepisów

  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz do wybranych przepisów

  Poniższy komentarz dotyczy wybranych regulacji PSWiN – przede wszystkim kwestii związanych z regulaminami: pracy oraz wynagradzania. Traktuje on o możliwych kłopotach interpretacyjnych związanych z ww. zmianami oraz o ich potencjalnych, proponowanych do rozważenia, rozwiązaniach

  czytaj więcej

 • Fundusz sołecki na kolejne lata można podwyższyć, ale nie zarządzeniem wójta

  Fundusz sołecki na kolejne lata można podwyższyć, ale nie zarządzeniem wójta

  Nasza gmina chce zrekompensować swoim jednostkom pomocniczym trudną sytuację spowodowaną chorobą COVID-19 i to, że dziś nie może zrealizować zadań z funduszu sołeckiego. Proponuje więc zwiększenie tego funduszu w kolejnych latach o ok. 30 proc. Czy może to zrobić w ramach wykonywania budżetu wójt? Może tarcza antykryzysowa daje tu jakieś możliwości?

  czytaj więcej

 • Optymalizacja zatrudnienia w urzędach. Z jakich rozwiązań warto skorzystać

  Optymalizacja zatrudnienia w urzędach. Z jakich rozwiązań warto skorzystać

  Pracownikom samorządowym można czasowo zmienić charakter pracy, zmniejszyć jej wymiar i obniżyć pensję. Wykonywanie obowiązków na innej podstawie niż umowa o pracę co do zasady jest niemożliwe.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników