handel ludźmi

Handel ludźmi to nazwa przestępczego procederu, będącego współczesną formą quasi-niewolnictwa.