handel

Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze.