fundusz emerytalny

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE) – w Polsce: osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych ( (tekst jednolity)). Osoby należące do OFE posiadają jednostki uczestnictwa dające im tytuł do części jego majątku.