emerytury pomostowe wykaz zawodów

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu emerytury pomostowe wykaz zawodów. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące emerytury pomostowe wykaz zawodów.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Emerytury pomostowe: PIP sprawdzi stanowisko pracy

  Emerytury pomostowe: PIP sprawdzi stanowisko pracy

  Pracujący w szkodliwych warunkach wciąż nie wiedzą, czy dostaną wcześniejszą emeryturę. Pracodawcy nie chcą płacić dodatkowych składek na emerytury pomostowe, dlatego PIP będzie mogła nakazać badanie konkretnego stanowiska pracy.

  czytaj więcej

 • Emerytury pomostowe dla 325 tys. osób

  Emerytury pomostowe dla 325 tys. osób

  Ponad 8,5 tys. pracodawców płaci składki na specjalny Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Tak wynika z danych ZUS, który pierwszy raz to policzył. Pieniądze są wpłacane za 324,3 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Okazuje się, że w ubiegłym roku firmy zgłosiły do ZUS 107,5 tys. stanowisk, na których praca uprawnia do emerytury pomostowej.

  czytaj więcej

 • Zmiana zawodu blokuje emeryturę

  Zmiana zawodu blokuje emeryturę

  Pracownikom trudno udowodnić staż uprawniający do wcześniejszej emerytury. Tymczasem zdaniem prawników różne zasady sumowania prac powinien zbadać TK. Związki zawodowe przekonują, że złe prawo odbiera młodym pracownikom prawo do pomostówek.

  czytaj więcej

 • 100 procent chorobowego tylko dla nielicznych. Rząd zarobi na służbach mundurowych

  100 procent chorobowego tylko dla nielicznych. Rząd zarobi na służbach mundurowych

  Tylko policjanci i żołnierze zawodowi, którym uda się przekonać resortowe komisje lekarskie o związku choroby ze służbą,dostaną pełne uposażenie za czas absencji. Pozostali stracą jedną piątą wypłaty.

  czytaj więcej

 • Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

  Kto ma prawo do emerytury pomostowej?

  Prawo do przejścia na emeryturę pomostową od 1 stycznia 2009 roku mają osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Innymi słowy chodzi o osoby wykonujące prace, która naraża je na uszczerbek na zdrowiu, lub której wykonywanie w określonym wieku byłoby niebezpieczne dla osoby pracującej i dla osób trzecich.

  czytaj więcej

 • Emerytury pomostowe: dla kogo i na jakich zasadach

  Emerytury pomostowe: dla kogo i na jakich zasadach

  Warunki nabywania prawa do emerytury pomostowej określa ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych ( Dz. U. Nr 237, poz. 1656 z późn. zm.). Komu przysługuje takie świadczenie?

  czytaj więcej

 • Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników według DGP

  Ranking 50 najbardziej wpływowych prawników według DGP

  Numerem 1 czwartej edycji naszego rankingu został przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak, na drugim miejscu uplasował się szef gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej Piotr Serafin, podium zamyka wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina

  czytaj więcej

 • Jakie są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, gdy pracownik oprócz etatu ma także zlecenie

  Jakie są składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, gdy pracownik oprócz etatu ma także zlecenie

  Od niedawna prowadzę działalność polegającą m.in. na obróbce drewna i ścince drzew. Zatrudniam pracowników oraz zleceniobiorców. Na jakich zasadach i za kogo muszę opłacać składki na FEP? Czy jeżeli pracownik przez część swojego wymiaru wykonuje prace w szczególnych warunkach, a przez pozostałą inne prace, to istnieje obowiązek opłacania za niego tych składek? Jak ustalić, czy należna jest składka w sytuacji, gdy z pracownikiem wykonującym pracę w szczególnych warunkach podpiszę dodatkowo umowę-zlecenie na zwykłe prace? Czy składki trzeba płacić od początku zatrudnienia?

  czytaj więcej

 • 500 zł za utracone prawo do wcześniejszej emerytury

  500 zł za utracone prawo do wcześniejszej emerytury

  Taką kwotę dodatkowo mogą dostać osoby, które planują zakończenie aktywności zawodowej. Warunkiem jest dostarczenie do ZUS dokumentów potwierdzających pracę w szkodliwych warunkach.

  czytaj więcej

 • Czy za pracę w smogu nalezy się urlop?

  Czy za pracę w smogu nalezy się urlop?

  NSZZ Policjantów domaga się dodatkowych dni urlopu dla funkcjonariuszy za pracę w smogu, a także wprowadzenia obowiązku stosowania masek ochronnych podczas służby. 10 stycznia podjął uchwałę dotyczącą wystąpienia w tej kwestii do ministra spraw wewnętrznych i administracji, a 27 lutego 2019 r. sprawą zajął się zespół problemowy Rady Dialogu Społecznego. Komenda Główna Policji zastrzega, że być może wymagałoby to zmian w prawie. Mimo że przepisy dotyczące policjantów przewidują już w niektórych przypadkach możliwość udzielania dodatkowych dni urlopu tym, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, to mogą one nie być wystarczające, aby objąć swym zastosowaniem również narażonych na smog. A przecież policjanci to niejedyna grupa zawodowa pracująca w smogu. Powstaje więc pytanie, czy należałoby wprowadzić odpowiednie regulacje (w tym np. urlopowe) w związku z zagrożeniami, jakie stwarza on także dla innych zatrudnionych? A jeśli tak, to kogo i w jaki sposób powinny objąć?

  czytaj więcej

 • Będzie poszerzenie listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych?

  Będzie poszerzenie listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych?

  Związkowcy i pracodawcy chcą obniżki o 1,5 proc. daniny na Fundusz Pracy oraz poszerzenia listy zawodów uprawnionych do emerytur pomostowych.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników