elektroniczna księga wieczysta hipoteka

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu elektroniczna księga wieczysta hipoteka. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące elektroniczna księga wieczysta hipoteka.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Księgi wieczyste w internecie: czy można bezkarnie inwigilować sąsiada?

  Księgi wieczyste w internecie: czy można bezkarnie inwigilować sąsiada?

  Księgi wieczyste w internecie są dostępne dla każdego. Dysponując numerem dokumentu, który bez problemu można kupić w odpowiednim serwisie internetowych, dotrzemy do informacji praktycznie o każdym. Co z ochroną danych osobowych?

  czytaj więcej

 • Urzędników zabawy z informatyzacją

  Urzędników zabawy z informatyzacją

  Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach – ten cytat z „Misia” najlepiej obrazuje sposób, w jaki buduje się e-administrację

  czytaj więcej

 • Lista lektur dla sędziów będzie uzupełniona. O ile sądy za to zapłacą

  Lista lektur dla sędziów będzie uzupełniona. O ile sądy za to zapłacą

  Lista publikacji książkowych, do której dostęp w formie elektronicznej będą miały sądy w 2015 r., jest daleko niewystarczająca. Tak pisze w liście do dyrektora centrum zakupów dla sądownictwa Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

  czytaj więcej

 • Zanim kupisz działkę, zajrzyj do księgi

  Zanim kupisz działkę, zajrzyj do księgi

  Chcę kupić działkę, która przylega do mojej nieruchomości. Nie mam jednak zaufania do sąsiada, który twierdzi, że jest spadkobiercą poprzedniego właściciela, ale wciąż nie przedstawił dowodów na to, że zakończył procedury spadkowe i tylko on odziedziczył działkę. Znajoma poradziła, abym zapoznała się z księgą wieczystą prowadzoną dla tej nieruchomości, bo dowiem się z niej, kto jest obecnie właścicielem, czy nie jest zadłużona i jakie jeszcze inne obowiązki lub obciążenia oraz służebności na niej ciążą. Czy rzeczywiście tak jest – pyta pani Weronika.

  czytaj więcej

 • Sąd nie uwzględni wydruku z elektronicznej księgi

  Sąd nie uwzględni wydruku z elektronicznej księgi

  TEZA: Podstawą uwzględnienia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko następcy prawnemu osoby wymienionej w tytule egzekucyjnym jest wykazanie następstwa prawnego za pomocą dokumentu urzędowego bądź też dokumentu prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym.

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej

  Jak uzyskać dostęp do księgi wieczystej

  Księgi wieczyste w internecie są dostępne dla każdego. Dysponując numerem dokumentu, który bez problemu można kupić w odpowiednim serwisie internetowych, dotrzemy do potrzebnych nam informacji.

  czytaj więcej

 • Odpis z e-księgi z mocą sądowego dokumentu

  Odpis z e-księgi z mocą sądowego dokumentu

  Nie ma podstaw, by notariusze oraz inne podmioty i instytucje odmawiały honorowania odpisów ksiąg wieczystych uzyskanych z systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych. Takie stanowisko przedstawił Jerzy Kozdroń, wiceminister sprawiedliwości, w odpowiedzi na interpelację poselską Jana Burego.

  czytaj więcej

 • E-księgi wieczyste bez podstawy prawnej

  E-księgi wieczyste bez podstawy prawnej

  Flagowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości nie trzyma konstytucyjnych standardów – przestrzega Rządowe Centrum Legislacji.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • Hipoteka przymusowa. Jak ją ustanowić?

  Hipoteka przymusowa. Jak ją ustanowić?

  Hipoteka przymusowa to narzędzie na odzyskanie długu od opornego dłużnika. Wierzyciel, który posiada tytuł wykonawczy może w łatwy sposób obciążyć hipoteką nieruchomość swojego dłużnika bez jego zgody, a nawet wbrew niej.

  czytaj więcej

 • Wpis i wykreślenie z księgi wieczystej. Krok po kroku

  Wpis i wykreślenie z księgi wieczystej. Krok po kroku

  O wpis lub wykreślenie z księgi wieczystej należy wnioskować na formularzu KW-WPIS, który składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego. Opłata wynosi 200 zł za wpis i 100 zł za wykreślenie

  czytaj więcej

 • E-rewolucja zbiera żniwo wśród notariuszy

  E-rewolucja zbiera żniwo wśród notariuszy

  Zastępcy notarialni nie mają uprawnień do przesyłania elektronicznych wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Dlaczego? Bo nie zostali uwzględnieni w ustawie.

  czytaj więcej

 • Nie każdy wniosek notariusza może być złożony elektronicznie

  Nie każdy wniosek notariusza może być złożony elektronicznie

  17 czerwca br. Krajowa Rada Notarialna wydała uchwałę zmieniającą Regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej. Został do niego dodany par. 9a. Stanowi on, że niezwłocznie po dokonaniu czynności uzasadniającej złożenie wniosku o wpis do ksiąg wieczystych notariusz za pośrednictwem sieci teleinformatycznej ma złożyć wymagany wniosek. A jeżeli wniosek wynika z innej czynności niż dokonywana w akcie notarialnym, rejent żądanie złożenia wniosku dokumentuje dodatkowo protokołem.

  czytaj więcej

 • Zakup mieszkania bez księgi wieczystej. Co trzeba wiedzieć?

  Zakup mieszkania bez księgi wieczystej. Co trzeba wiedzieć?

  Największe ryzyko zakupu nieruchomośc (np. mieszkania) bez księgi wieczystej wiąże się z pozbawieniem nabywcę ochrony związanej z rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych. Istnieją jednak inne dokumenty, które mogą potwierdzić własność nieruchomości. Należą do nich miedzy innymi: akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu potwierdzające nabycie spadku, decyzja administracyjna przyznająca prawo użytkowania wieczystego czy aktualny wypis z ewidencji gruntów.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 11)

  Komentarz do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (cz. 11)

  W jedenastej części komentarza omawiamy środki egzekucyjne najbardziej dolegliwe dla zobowiązanego. Egzekucja z rzeczy polega na zajęciu przedmiotów, które służą w życiu codziennym i często mają duże znaczenie dla danej osoby.

  czytaj więcej

 • 9 maja zbierze się Senat; zajmie się przepisami dot. upaństwowienia ratownictwa

  9 maja zbierze się Senat; zajmie się przepisami dot. upaństwowienia ratownictwa

  Senat, który w środę zbiera się na trzydniowe posiedzenie zajmie się przepisami dotyczącymi Państwowego Ratownictwa Medycznego, które zakładają jego upaństwowienie.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (cz. 1) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629) weszła w życie 25 listopada 2018 r. Ten długo oczekiwany przez przedsiębiorców akt prawny reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz kontynuowania działalności z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

  czytaj więcej

 • Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Zgromadzenie wspólników: Nad wszystkimi uchwałami będzie można głosować pisemnie

  Każdy, kto zdecydował się na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wie, jak ważny jest właściwy tryb podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania i odbywania ich zgromadzeń. Zgromadzenia wspólników to jednak nie tylko nużący obowiązek, ale i świetna okazja do weryfikacji działań zarządu i doskonałe narzędzie kontroli. To także potężny oręż w ręku wspólników, którzy mają odrębne zdanie od pozostałych odnośnie do tego, jak spółka ma funkcjonować. Warto go sobie przypomnieć, a także zapoznać się nowymi informacjami na ten temat, bo za niespełna miesiąc wchodzą znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), który reguluje działanie m.in. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników