e-marketing

Marketing internetowy to forma marketingu, używająca jako medium Internetu i strony WWW (World Wide Web).