druki zus zua

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu druki zus zua. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące druki zus zua.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Student zleceniobiorca nie zawsze zwolniony ze składek

  Student zleceniobiorca nie zawsze zwolniony ze składek

  Zatrudniamy studenta w wieku 22 lat na umowę-zlecenie. Od 18 maja nawiązaliśmy z nim dodatkowo umowę o pracę na 1/2 etatu, z wynagrodzeniem 900 zł. Umowa-zlecenie trwa, a stawka miesięczna wynosi 1200 zł. Wynagrodzenie za prace zlecone w kwietniu wypłaciliśmy 11 maja, a za maj wynagrodzenie będzie wypłacone 10 czerwca. Jak rozliczyć składki za maj i czerwiec, jeżeli pierwsze wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, tj. za maj, wypłacimy 29 maja, a kolejne pod koniec czerwca?

  czytaj więcej

 • Ojciec przedsiębiorca także może otrzymać zasiłek macierzyński

  Ojciec przedsiębiorca także może otrzymać zasiłek macierzyński

  Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu. Od 1 lipca 2015 r. przebywam na urlopie macierzyńskim, a mój zasiłek wynosi 1000 zł brutto. Mój mąż prowadzi działalność gospodarczą i opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, ale nie opłaca składki chorobowej. Czy istnieje możliwość, aby to mąż przejął mój zasiłek, a ja wrócę do pracy? Od jakiej podstawy ZUS naliczałby wówczas ten zasiłek? Czy będzie go otrzymywał w tej samej wysokości, co ja w tej chwili?

  czytaj więcej

 • ZUS: Żeby zrobić korektę, trzeba zrozumieć podstawy ubezpieczeń

  ZUS: Żeby zrobić korektę, trzeba zrozumieć podstawy ubezpieczeń

  Nie kto inny jak zleceniodawca musi rozstrzygnąć, jakie składki płaci zleceniobiorca. Ten pierwszy jest bowiem płatnikiem i to on musi dokonać prawidłowego zgłoszenia do ZUS.

  czytaj więcej

 • Rozliczenie zleceniobiorcy za ubiegły rok nie zawsze na starych zasadach

  Rozliczenie zleceniobiorcy za ubiegły rok nie zawsze na starych zasadach

  Nowe przepisy o oskładkowaniu zleceń czasami nie będą miały zastosowania do wynagrodzeń wypłaconych już w 2016 r. Wszystko zależy od tego, czy umowa nadal trwa i jest obowiązkowym tytułem do ubezpieczeń

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Jak obliczyć zasiłek, gdy składnik wynagrodzenia był wypłacany z przerwami

  Poradnia ubezpieczeniowa: Jak obliczyć zasiłek, gdy składnik wynagrodzenia był wypłacany z przerwami

  Pracownikowi przysługiwała premia od stycznia do marca 2015 r., zgodnie z umową o pracę. W kwietniu 2015 r. zmieniono mu umowę i premia już nie przysługiwała. Od października 2015 r. nastąpiła kolejna zmiana umowy o pracę, na mocy której przywrócono prawo do premii.

  czytaj więcej

 • Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Błędy w składkach od zleceń są nie do uniknięcia. W jaki sposób płatnik powinien je skorygować

  Zleceniobiorca wykonuje dwie umowy. Pierwsza zawarta z płatnikiem A na okres od 1 stycznia do 31 marca z wynagrodzeniem miesięcznym 2000 zł i terminem wypłaty 10. dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Druga umowa została zawarta z płatnikiem B na okres od 15 stycznia do 30 kwietnia z wynagrodzeniem 1000 zł miesięcznie i terminem wypłaty ostatniego dnia miesiąca. Zleceniobiorca złożył płatnikowi B oświadczenie, z którego wynika, że podlega on obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu umowy wykonywanej na rzecz płatnika A, a podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia jest wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zatem płatnik B zgłosił zleceniobiorcę tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem ubezpieczenia 04 11 XX i datą powstania obowiązku ubezpieczeń 15 stycznia.

  czytaj więcej

 • Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Krok po kroku

  Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy? Krok po kroku

  Liczba Ukraińców pracujących w Polsce stale rośnie. Są potrzebni polskiej gospodarce i cenieni m.in. za pracowitość. Z ich zatrudnieniem wiąże się kilka dodatkowych obowiązków.

  czytaj więcej

 • Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek

  Zawieszenie firmy nie wydłuży prawa przedsiębiorcy do preferencyjnych składek

  Niski ZUS można opłacać tylko przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe od założenia działalności. Nie ma znaczenia, czy przez ten czas rzeczywiście była ona prowadzona. Przedsiębiorca, który rozpoczyna wykonywanie działalności gospodarczej, ma prawo do skorzystania z preferencyjnej stawki składek ZUS. Może je odprowadzać od podstawy wymiaru wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Uprawnienie to przysługuje w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.

  czytaj więcej

 • Jaki jest limit składki chorobowej, gdy zleceniobiorca otrzymał kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu

  Jaki jest limit składki chorobowej, gdy zleceniobiorca otrzymał kilka wynagrodzeń w jednym miesiącu

  Zatrudniamy zleceniobiorcę, który podlega ubezpieczeniom społecznym, w tym dobrowolnie chorobowemu. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 8500 zł i jest wypłacane ostatniego dnia miesiąca. Na początku sierpnia wykonawca otrzymał wynagrodzenie za lipiec, a na koniec sierpnia otrzyma bieżące za sierpień. W sierpniu łącznie otrzyma więc 17 000 zł. Musimy naliczyć składki od całego przychodu, ale jak zastosować limit podstawy składki chorobowej? Czy w sierpniu można przyjąć podwójny limit w związku z wypłatą za dwa miesiące i czy nie dojdzie do przekroczenia, a może nadal będzie to jedna kwota ograniczenia i wtedy trzeba będzie naliczyć składkę tylko od 10 137,50 zł?

  czytaj więcej

 • Problemy z ukraińskim pracownikiem zaczynają się po pół roku

  Problemy z ukraińskim pracownikiem zaczynają się po pół roku

  Zatrudnienie pracownika z Ukrainy na okres 180 dni nie stanowi dużego kłopotu. Wystarczy złożyć odpowiednie oświadczenie w urzędzie pracy i podpisać umowę z wybranym kandydatem. Problem zaczyna się, gdy pierwsze sześć miesięcy dobiega końca i trzeba uzyskać zezwolenie: jednolite na pobyt czasowy i pracę lub tylko na pracę. Tymczasem wydziały spraw cudzoziemców urzędów wojewódzkich zajmujące się wydawaniem takich pozwoleń procedują wnioski bardzo wolno. Rodzi to poważne kłopoty po stronie pracodawców.

  czytaj więcej

 • Jakie druki trzeba złożyć za chorego byłego pracownika

  Jakie druki trzeba złożyć za chorego byłego pracownika

  Jeden z pracowników naszej firmy przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym. ZUS przyznał mu to świadczenie na rok. Jednak po trzech miesiącach rozwiązaliśmy umowę o pracę z tym pracownikiem. Czy jako płatnik mamy obowiązek poinformować o tym ZUS, czy pracownik sam powinien się zgłosić do ZUS w celu dalszego wypłacania zasiłku? Jakie ewentualne druki należy przesłać do organu rentowego?

  czytaj więcej

 • Od 20 maja przedsiębiorca łatwiej zgłosi się do ubezpieczeń

  Od 20 maja przedsiębiorca łatwiej zgłosi się do ubezpieczeń

  Rozpoczęcie działalności nie będzie już wymagało wizyty w urzędzie gminy i ZUS. Dokumenty rejestrujące i zgłoszeniowe będzie można złożyć w jednym miejscu.

  czytaj więcej

 • 5 zasad rozliczeń z ZUS-em, które początkujący przedsiębiorca znać powinien

  5 zasad rozliczeń z ZUS-em, które początkujący przedsiębiorca znać powinien

  Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, musi pamiętać nie tylko o regularnym płaceniu podatków, ale także o terminowym odprowadzaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Unikanie lub zaniedbywanie tego obowiązku, tak jak w przypadku nierozliczenia się z fiskusem, może skutkować przykrymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Można ich uniknąć, jeżeli już na etapie zakładania własnej firmy poznamy zasady regulowania płatności dla ZUS-u.

  czytaj więcej

 • O czym musi pamiętać rolnik, gdy zatrudnia pracownika

  O czym musi pamiętać rolnik, gdy zatrudnia pracownika

  Zatrudnienie pracownika w gospodarstwie rolnym wymaga dopełnienia szeregu obowiązków wynikających m.in. z kodeksu pracy. Rolnik-pracodawca podlegający ubezpieczeniu w KRUS musi zatrudnioną osobę zgłosić do ZUS-u i tam odprowadzać comiesięczną e-składkę.

  czytaj więcej

 • Zmieniasz mały ZUS na duży? Zobacz, jakich musisz dopełnić formalności

  Zmieniasz mały ZUS na duży? Zobacz, jakich musisz dopełnić formalności

  Przedsiębiorca, który po dwóch latach zaczyna opłacać składki do ZUS w pełnej wysokości, musi pamiętać o dopełnieniu formalności w Zakładzie.

  czytaj więcej

 • Nie tylko opłacanie składek. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS

  Nie tylko opłacanie składek. Jakie obowiązki ma pracodawca wobec ZUS

  Pracodawca ma obowiązek terminowego zgłaszania pracowników do ubezpieczenia (oraz ich wyrejestrowania), powinien także regularnie odprowadzać składki do ZUS.

  czytaj więcej

 • KRUS. Mija termin złożenia oświadczenia o rocznym podatku

  KRUS. Mija termin złożenia oświadczenia o rocznym podatku

  Jestem rolnikiem i od roku prowadzę dodatkowo własną działalność gospodarczą. Jeszcze nie składałem oświadczenia w KRUS o wysokości rocznego podatku z firmy. Do kiedy ostatecznie muszę to zrobić i ile wynosi kwota graniczna podatku za 2018 r.? Co wtedy, gdy limit podatku zostanie przekroczony?

  czytaj więcej

 • Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - wszystko co warto wiedzieć

  Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy - wszystko co warto wiedzieć

  Prowadzisz własny biznes i rozważasz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne? To nieobowiązkowe dla przedsiębiorców składki, których opłacanie może okazać się dobrą inwestycją.

  czytaj więcej

 • Resort pracy i UODO tłumaczą, kiedy pozyskiwać adresy: zamieszkania, zameldowania i do korespondencji

  Resort pracy i UODO tłumaczą, kiedy pozyskiwać adresy: zamieszkania, zameldowania i do korespondencji

  Ale, niestety, urzędy nie ułatwiają pracy kadrowym. Zresztą tak samo, jak prawo. Nie wszystkiego zawsze można wymagać i nie o wszystko pytać w kwestionariuszu osobowym. Na dodatek uzyskane informacje trzeba przechowywać w różnych miejscach.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników