deklaracja vat 23

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu deklaracja vat 23. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące deklaracja vat 23.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Podzielona płatność wciąż budzi wątpliwości. Jak zmniejszyć negatywne skutki split payment?

  Podzielona płatność wciąż budzi wątpliwości. Jak zmniejszyć negatywne skutki split payment?

  „Istnieje grupa podatników, którym split payment w pewnym zakresie pogorszy płynność finansową” – przyznaje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską. Szybszy zwrot VAT i inne „rabaty” do państwa w zamian za podział płatności mają w ocenie resortu zmniejszyć negatywne skutki wprowadzenia tego mechanizmu.

  czytaj więcej

 • To nie koniec reform podatkowych. Sprawdź, co zmieni się jeszcze w 2018 roku

  To nie koniec reform podatkowych. Sprawdź, co zmieni się jeszcze w 2018 roku

  Pierwsza połowa roku upłynęła pod znakiem uszczelniania podatków i nowych obowiązków dla firm. Na tym nie kończą się jednak zmiany. Już od lipca przedsiębiorcy zmierzą się m.in. z jednolitym plikiem kontrolnym na żądanie czy mechanizmem podzielonej płatności.

  czytaj więcej

 • Za tydzień rusza split payment. Co trzeba o nim wiedzieć?

  Za tydzień rusza split payment. Co trzeba o nim wiedzieć?

  Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, dostał od swojego banku informację o założonych rachunkach VAT. Czytelnicy DGP pytają, co teraz mają zrobić. To efekt split paymentu, który wchodzi w życie 1 lipca 2018 r. Sam posiadacz rachunku VAT nie musi niczego robić. To rozwiązanie dla kupujących - jeśli wybiorą metodę podzielonej płatności, to kwotę netto będą przelewać na zwykły rachunek sprzedawcy, a równowartość podatku od towarów i usług - na specjalne konto (rachunek VAT). Będzie to możliwe tylko przy płatności w złotych.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 25 czerwca 2018 roku

  Poradnia podatkowa z 25 czerwca 2018 roku

  Czy spółka może odliczyć VAT z tytułu zakupu mieszkania służbowego dla pracowników. Jak należy dokumentować rozliczenia z tytułu napraw towarów dokonanych przez nabywców w porozumieniu ze sprzedawcami. Czy sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju należy ewidencjonować na kasie rejestrującej. Kiedy można odliczyć VAT z faktury zaliczkowej wystawionej przed jej opłaceniem.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż wynajmowanego przez firmę mieszkania

  Jak rozliczyć sprzedaż wynajmowanego przez firmę mieszkania

   Y sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zajmuje się m.in. wynajmem nieruchomości, w tym mieszkań. Spółka prowadzi działalność od 1995 r. i nie ma statusu małego podatnika ani CIT, ani VAT. Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i podatnikiem VAT czynnym. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, VAT i zaliczki na CIT opłaca za okresy miesięczne. W maju 2005 r. spółka nabyła od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lokal mieszkalny (odrębna własności lokalu wraz z przypadającym na ten lokal udziałem w gruncie) położony w Krakowie za 120 000 zł. 

  czytaj więcej

 • Efekt JPK: Prawie 160 tysięcy firm wykreślonych z rejestru VAT

  Efekt JPK: Prawie 160 tysięcy firm wykreślonych z rejestru VAT

  Już prawie 160 tys. firm zostało wykreślonych przez urzędy skarbowe. I to w niespełna półtora roku. Tylko 12,7 tys. odzyskało swój podatkowy status.

  czytaj więcej

 • Split payment: MF odpowiada na pytania w sprawie podzielonej płatności

  Split payment: MF odpowiada na pytania w sprawie podzielonej płatności

  Podzielona płatność dotyczy przelewów w banku lub SKOK (komunikat przelewu). W efekcie zapłata gotówką wyklucza możliwość zastosowania nowego systemu.

  czytaj więcej

 • Jak płacić na rachunek VAT i z niego? Wyjaśniamy kolejne wątpliwości

  Jak płacić na rachunek VAT i z niego? Wyjaśniamy kolejne wątpliwości

  Odpowiadamy na kolejnepytania Czytelników nadesłane na adres e-mailowy: splitpayment@infor.pl. Wczoraj pisaliśmy m.in. o rozliczeniu w systemie podzielonej płatności faktur wystawionych przed 1 lipca, a otrzymanych po tej dacie. Wyjaśnialiśmy też, czy już w deklaracji za lipiec można wystąpić o zwrot VAT w terminie 25 dni, a także, jak postępować, gdy firma ma kilka rachunków VAT w różnych bankach („Split payment w pytaniach Czytelników DGP”, DGP nr 132/2018).

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa: Czy po śmierci podatnika można skorygować złożone przez niego deklaracje podatkowe

  Poradnia podatkowa: Czy po śmierci podatnika można skorygować złożone przez niego deklaracje podatkowe

  Czy po śmierci podatnika można skorygować złożone przez niego deklaracje podatkowe? Czy sprzedaż wysyłkowa telefonów komórkowych pozbawia prawa do zwolnienia podmiotowego? Jak opodatkować usługi transportu towarów świadczone na terytoriach innych państw UE?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

  Jak rozliczyć sprzedaż oraz zakup usług ochrony i dozoru mienia?

  Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) jest agencją ochrony działającą od 2007 r. Firma nie posiada statusu małego podatnika VAT i CIT, a VAT i zaliczki na CIT rozlicza za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym agencji jest okres od 1 września do 31 sierpnia. Agencja 17 lipca 2018 r. podpisze z przedsiębiorcą umowę o świadczenie usług ochrony i dozoru mienia dotyczącą zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy znajdującego się w województwie śląskim. Kontrahent, który jest osobą fizyczną (podatnik VAT czynny), zajmuje się produkcją naczyń z plastiku (talerze, kubki, sztućce). Podatek dochodowy rozlicza na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. VAT i zaliczki na PIT rozlicza za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Interpretacje podatkowe: Będzie znacznie trudniej złożyć skargę kasacyjną od wyroku I instancji

  Interpretacje podatkowe: Będzie znacznie trudniej złożyć skargę kasacyjną od wyroku I instancji

  Niezadowolony z wyroku sądu wojewódzkiego nie będzie mógł już tak łatwo poskarżyć się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to niezależnie od tego, czy będzie nim podatnik, czy fiskus.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

  Jak rozliczyć wykonywanie prac remontowych

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny) zawarł z firmą A. (podatnik VAT czynny) umowę o roboty budowlane dotyczące budynku biurowego. Na podstawie tej umowy przedsiębiorca zobowiązał się wykonać prace remontowe w kilku pomieszczeniach budynku, w którym znajduje się siedziba firmy A. Remontowane pomieszczenia są własnością firmy A., która wykorzystuje je na własne potrzeby (biuro). Zgodnie z kontraktem za wykonane roboty budowlane przedsiębiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100 000 zł netto plus VAT według właściwej stawki. Roboty budowlane zostały wykonane i zgłoszone do odbioru 30 lipca 2018 r., a ich odbiór protokołem zdawczo-odbiorczym nastąpił 2 sierpnia 2018 r. Przedsiębiorca 3 sierpnia 2018 r. wystawił fakturę na kwotę 100 000 zł netto plus 23 000 zł VAT. Prace remontowe trwały od 28 maja do 30 lipca 2018 r., a umowa nie przewidywała okresów rozliczeniowych ani częściowych odbiorów. Przedsiębiorca nie otrzymał zaliczki na poczet wykonanych robót, a zgodnie z umową faktura ma być płatna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Czy prawidłowo przedsiębiorca wystawił fakturę z VAT, a nie w mechanizmie odwróconego obciążenia, i jak powinien rozliczyć VAT i PIT z tytułu wykonanych na rzecz firmy A. robót budowalnych? Przedsiębiorca VAT rozlicza na zasadach ogólnych, a podatek dochodowy na zasadach podatku liniowego. VAT i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć zakup malin od rolnika ryczałtowego i ich sprzedaż do Niemiec

  Jak rozliczyć zakup malin od rolnika ryczałtowego i ich sprzedaż do Niemiec

  Przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) zajmuje się skupem i sprzedażą płodów rolnych. W okresie od maja do września prowadzi m.in. skup owoców. Przedsiębiorca nie zawiera umów kontraktacji. 2 sierpnia 2018 r. nabył od rolników ryczałtowych maliny z przeznaczeniem ich odsprzedaży kontrahentowi niemieckiemu.

  czytaj więcej

 • MF: Dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych

  MF: Dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych

  Dzięki JPK wzrosła efektywność kontroli skarbowych; ciężar walki z wyłudzeniami VAT przeniósł się na etap analizy danych - tłumaczy w rozmowie z PAP dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w Ministerstwie Finansów Przemysław Krawczyk.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 20 sierpnia 2018

  Poradnia podatkowa z 20 sierpnia 2018

  Jak rozliczyć import usług pośrednictwa w rezerwacji noclegów u podatnika niezarejestrowanego? Jaką stawkę VAT zastosować do opłat pobieranych od uczestników maratonów rowerowych? Czy do paragonu zawierającego numer NIP nabywcy do wartości 450 zł wystawiamy fakturę na żądanie nabywcy? W jaki sposób odliczyć VAT od wydatków na quada? Do której grupy podatkowej zalicza się osobę dziedziczącą po zmarłym wnuczku siostry mamy?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć świadczenie usługi przez firmę spedycyjną

  Jak rozliczyć świadczenie usługi przez firmę spedycyjną

   Organy podatkowe przyjmują, że w przypadku usługi spedycyjnej za moment jej wykonania należy uważać moment wykonania ostatniej czynności wchodzącej w skład usługi spedycyjnej. 

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć wynajem pojemników od spółki z Unii Europejskiej

  Jak rozliczyć wynajem pojemników od spółki z Unii Europejskiej

  Y spółka z o.o. (polski podatnik VAT czynny i VAT UE) od 1 sierpnia 2018 r. wynajmuje pojemniki (m.in. pojemniki plastikowe, palety drewniane, metalowe i plastikowe, dekle plastikowe oraz przekładki z pianki) od spółki X GmbH z siedzibą w Niemczech (niemiecki podatnik VAT i VAT UE).

  czytaj więcej

 • Wpływy ZSRR, międzywojenne inspiracje Francją czy regulacje unijne. Polskie prawo to hybryda, która działa

  Wpływy ZSRR, międzywojenne inspiracje Francją czy regulacje unijne. Polskie prawo to hybryda, która działa

  Obraz polskiego prawa? Przepisy unijne funkcjonujące obok oryginalnych krajowych, oparte na wpływach ZSRR regulacje komunistyczne czy też te międzywojenne inspirowane Francją.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa z 8 października 2018: Kiedy można odliczyć VAT z wystawionej przez hotel faktury

  Poradnia podatkowa z 8 października 2018: Kiedy można odliczyć VAT z wystawionej przez hotel faktury

  Jak rozliczyć wynajem apartamentu za granicą Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być rolnikiem ryczałtowym Kiedy można odliczyć VAT z wystawionej przez hotel faktury W jakiej wysokości należy pobrać podatek z tytułu wypłat dokonywanych sędziom sportowym

  czytaj więcej

 • Różnicę VAT z paragonu też można odzyskać

  Różnicę VAT z paragonu też można odzyskać

  Podatnik, który zaniży stawkę VAT na paragonie, musi dopłacić różnicę. Analogicznie więc w sytuacji odwrotnej ma prawo odzyskać nadpłatę – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników