decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT) – decyzja ustalająca warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych.


 • Co dalej z kodeksem urbanistyczno-budowlanym?

  Co dalej z kodeksem urbanistyczno-budowlanym?

  Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego nie trafi już do Sejmu w 2018 r. Po wielu latach prac, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju porzuciło skomplikowany projekt, na rzecz innych rozwiązań. Priorytetem okazała się specustawa mieszkaniowa, którą niedawno uchwalił sejm i którą z radością przyjęli deweloperzy, choć nie tak entuzjastycznie jak samorządowcy. Są jednak inne założenia; to nie koniec zmian. Warto jednak przypomnieć z jakich rozwiązań zrezygnowano.

  czytaj więcej

 • Jeśli nie kodeks urbanistyczno-budowlany, to co? Będzie inna reforma

  Jeśli nie kodeks urbanistyczno-budowlany, to co? Będzie inna reforma

  Jak twierdzi biuro komunikacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, choć porzuciło prace nad domknięciem założeń kodeksu urbanistycznego, to reformę prawa budowlanego oddało w ręce specjalnie powołanego zespołu. Specjaliści z różnych dziedzin urbanistyki mają wykorzystać dotychczasowe rozwiązania kodeksowe, ale stawiają przede wszystkim na uproszenia. Wszystko to w ramach nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

  czytaj więcej

 • Zamiast kodeksu urbanistyczno-budowlanego, kodeks budowlany w grudniu

  Zamiast kodeksu urbanistyczno-budowlanego, kodeks budowlany w grudniu

  W wywiadzie udzielonym dla DGP, Artur Soboń sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju zapewnił, że już w grudniu resort zaprezentuje rozwiązania systemowe, które rozwiążą odwieczne problemy planowania przestrzennego. W pocie czoła pracuje już nad tym zespół 19 ekspertów m.in. z dziedzin urbanistyki i architektury. Ma w końcu poprawić planowanie przestrzenne.

  czytaj więcej

 • Specustawa mieszkaniowa: Siedem problemów, o których teraz się mówi

  Specustawa mieszkaniowa: Siedem problemów, o których teraz się mówi

  Specustawa mieszkaniowa umożliwia realizację inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji im towarzyszących nawet wbrew ustaleniom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jednak nie czyni tego bezwarunkowo.

  czytaj więcej

 • Całkowita likwidacja użytkowania wieczystego przed nami. A obecną utrudnią części wspólne

  Całkowita likwidacja użytkowania wieczystego przed nami. A obecną utrudnią części wspólne

  Choć mówi się o powszechnej likwidacji użytkowania wieczystego w Polsce, to jednak o pełnym wyrugowaniu tej formy władania nad nieruchomością na razie możemy zapomnieć. Powód? Problemy z zakwalifikowaniem tego, co może stać się czyjąś własnością, a co nie.

  czytaj więcej

 • Kowalczyk o budowie w Puszczy Noteckiej: Inwestor nas oszukał

  Kowalczyk o budowie w Puszczy Noteckiej: Inwestor nas oszukał

  Inwestor świadomie wprowadził w błąd Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, stąd jest podstawa do wznowienia postępowania ws. inwestycji w Puszczy Noteckiej - poinformował w środę szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk.

  czytaj więcej

 • Specustawa mieszkaniowa: Przed presją inwestora można się bronić

  Specustawa mieszkaniowa: Przed presją inwestora można się bronić

  Jeśli inwestor spełni wymagania z ustawy, rada gminy, w przypadku odrzucenia wniosku, może się spodziewać uchylenia tej decyzji przez organ nadzorczy. Albo zaskarżenia jej do sądu. Czy można zawczasu zebrać argumenty, by w razie procesu nie stać na przegranej pozycji? Przedstawiamy trzy warianty obrony.

  czytaj więcej

 • Teatr WARSawy zapowiada nowy sezon, a raczej pół. Kłopoty lokalowe coraz większe

  Teatr WARSawy zapowiada nowy sezon, a raczej pół. Kłopoty lokalowe coraz większe

  - Od 5 lat, odkąd znajdujemy się w budynku na Rynku Nowego Miasta, nic w sprawie zamiany i odzyskania budynku dla teatru nie drgnęło. Na razie dobre relacje z właścicielem budynku pozwalają nam na to, żeby spróbować zaplanować najbliższe pół roku - mówił o planach repertuarowych Teatru WARSawy jego dyrektor Adam Sajnuk. Wśród propozycji także prapremiera sztuki Davida Eldridge’a w reżyserii Adama Sajnuka „Beginning”, w której zagrają Maria Seweryn i Tomasz Kot.

  czytaj więcej

 • Jaki podczas konwencji PiS: Będziemy chcieli odbudować Pałac Saski. Dość ścigania starszych osób, które sprzedają truskawki

  Jaki podczas konwencji PiS: Będziemy chcieli odbudować Pałac Saski. Dość ścigania starszych osób, które sprzedają truskawki

  Jeśli Warszawa ma przeżyć przełom, nowy początek dobrych czasów, to jej prezydentem musi zostać Patryk Jaki - oświadczył lider PiS Jarosław Kaczyński. Zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego Jaki jest "charakternym, pracowitym i zdolnym człowiekiem z wizją", który walczy o uczciwą Warszawę.

  czytaj więcej

 • Uchwałami w lex deweloper. Gminy ograniczają już ustawowe standardy

  Uchwałami w lex deweloper. Gminy ograniczają już ustawowe standardy

  Samorządy zaczynają obronę przed specustawą mieszkaniową. Robią to przede wszystkim w obawie przed deweloperami, którzy do sądów będą skarżyć niekorzystne dla nich uchwały rad gmin o lokalizacji inwestycji. Najszybciej uchwałę o ustaleniu lokalnych standardów urbanistycznych podjęła Warszawa, ale jeszcze przed końcem września mają szansę uporać się z tymi regulacjami Poznań i Gdańsk.

  czytaj więcej

 • Po 63 dniach samotnego boju powstanie warszawskie upadło. Straty były ogromne

  Po 63 dniach samotnego boju powstanie warszawskie upadło. Straty były ogromne

  2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej walki, przedstawiciele KG AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki "Jarecki" i ppłk Zygmunt Dobrowolski "Zyndram" podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von dem Bacha-Zelewskiego w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Deweloper pozbędzie się ziemi, ale nie kłopotów

  Wiele firm deweloperskich czy budowlanych staje przed dylematem, co począć z ziemią z wykopu pod budowę domu albo próchniczną warstwą gleby z terenu pod pas drogi. Rzecz w tym, że nawet niezanieczyszczona gleba, która jest pozyskiwana w czasie tych prac, a nie jest wykorzystywana na danym terenie, jest w myśl prawa traktowana jako odpad. Przekazanie jej firmie posiadającej specjalistyczne zezwolenia jest kosztowne. Okazuje się, że najbardziej korzystne dla przedsiębiorców może być oddanie gleby osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej, tyle że konieczne jest przy tym spełnienie dość rygorystycznych warunków i ograniczeń, w tym ilościowych - nie więcej niż 200 kg na jeden metr kwadratowy powierzchni, na którą jest nawożona gleba. Naruszenie obostrzeń skutkuje obowiązkiem usunięcia przewiezionej ziemi.

  czytaj więcej

 • Haładyj: Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z pakietu 100 Zmian dla Firm działa

  Haładyj: Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego z pakietu 100 Zmian dla Firm działa

  Pierwsze efekty noweli KPA z Pakietu 100 Zmian dla Firm napawają optymizmem. Widać już, że stosowane są zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść obywateli, w tym przedsiębiorców, czy pewności prawa; udaje się też unikać „ping-ponga” na linii urząd-obywatel – mówi PAP wiceszef MPiT Mariusz Haładyj.

  czytaj więcej

 • VAT: Lepiej najpierw dzielić działki, a potem sprzedawać

  VAT: Lepiej najpierw dzielić działki, a potem sprzedawać

  Jeżeli podatnik najpierw uzyskał decyzję o warunkach zabudowy dla całego terenu, a następnie podzielił, to do celów VAT jest związany pierwotną decyzją. Sprzedaż mniejszych działek będzie więc już dostawą terenów budowlanych – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych [KOMENTARZ]

  Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.; dalej: u.p.o.l.), inaczej niż inne polskie ustawy podatkowe normuje w swojej treści kilka danin. Wspólnym mianownikiem podatków i opłat, których dotyczą przepisy tej ustawy jest to, że stanowią one dochód jednostek samorządu terytorialnego, a co za tym idzie, organami są podmioty kierujące gminami. I w zasadzie w tym miejscu kończą się ogólne podobieństwa.

  czytaj więcej

 • VAT: Ławka w parku nie oznacza jeszcze, że to teren budowlany

  VAT: Ławka w parku nie oznacza jeszcze, że to teren budowlany

  Możliwość posadowienia m.in. obiektów małej architektury na terenach zielonych nie zmienia ich podstawowego, niebudowlanego przeznaczenia – orzekł NSA.

  czytaj więcej

 • Gdy skarbówka sprawdza, może być już po uldze

  Gdy skarbówka sprawdza, może być już po uldze

  Decyzja dopuszczająca zabudowę działki nie uratuje przed zapłatą podatku, jeśli zostanie wydana w trakcie postępowania sprawdzającego wykorzystanie ulgi mieszkaniowej – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Wszystko, co musisz wiedzieć planując inwestycję w farmę fotowoltaiczną

  Liczba instalacji fotowoltaicznych w Polsce rośnie. Ich moc, jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, w końcu czerwca 2018 r. wynosiła 126 MW, co oznacza, że w porównaniu do grudnia ub.r. wzrosła o 16 proc. Tymczasem przedstawiciele branży i rządu zgodnie twierdzą, że tego typu instalacji będzie coraz więcej. Podmiotom decydującym się na inwestowanie w tego typu źródła energii sprzyjają bowiem obecne regulacje, przede wszystkim ustawa z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1976), która stworzyła ramy wsparcia w systemie aukcyjnym dla instalacji fotowoltaicznych, w tym dla nowych inwestycji. Takie aukcje mają odbyć się już w listopadzie. Co więcej, Ministerstwo Energii już zapowiada, że przyszłoroczne aukcje OZE w większym stopniu adresowane będą do branży fotowoltaicznej. Resort niedawno zadeklarował, że chciałby, aby w 2020 r. zainstalowane moce w tym sektorze przekroczyły moc 2 GW. Dzisiaj odpowiadamy na pytania, które najczęściej zadają przedsiębiorcy planujący inwestycje w elektrownie słoneczne.

  czytaj więcej

 • Budynek gospodarczy można użytkować jako mieszkalny. Ale wymaga to zgłoszenia

  Budynek gospodarczy można użytkować jako mieszkalny. Ale wymaga to zgłoszenia

  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga złożenia wniosku w starostwie powiatowym (urzędzie miejskim miasta a prawach powiatu). Użytkować budynek w zmieniony sposób można po upływie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów w urzędzie, jeśli organ nie wniósł sprzeciwu w formie decyzji (tzw. milcząca zgoda).

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników