darowizna mieszkania komornik

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu darowizna mieszkania komornik. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące darowizna mieszkania komornik.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • W wyniku wymeldowania się i sprzedaży odziedziczonego mieszkania można stracić ulgę podatkową

  W wyniku wymeldowania się i sprzedaży odziedziczonego mieszkania można stracić ulgę podatkową

  W tym roku mija okres, który decyduje o zachowaniu prawa do ulgi podatkowej z tytułu odziedziczonego lub darowanego w 2007 roku mieszkania.

  czytaj więcej

 • Rozwód od strony finansów - co zrobić, by nie zostać z niczym

  Rozwód od strony finansów - co zrobić, by nie zostać z niczym

  Badania pokazują, że w czasach kryzysowych Polacy rozwodzą się mniej chętnie. Demografowie i socjologowie jako powód podają mało stabilną sytuację gospodarczą w kraju oraz fakt, że wiele małżeństw wiąże kredyt hipoteczny. Wizja skomplikowanej procedury podziału kredytu, oraz dodatkowych kosztów dostatecznie wzmacnia związek... Jednak co zrobić gdy nie jesteśmy hipokrytami a dalsze życie z dotychczasowym partnerem wydaje się być udręką?

  czytaj więcej

 • Jak dopaść dłużnika - poszukiwanie coraz lepszych metod ściągania długów

  Jak dopaść dłużnika - poszukiwanie coraz lepszych metod ściągania długów

  Spora grupa ludzi wie, co zrobić, żeby pożyczyć od kogoś pieniądze, nie oddać, kupić dom, samochód, dobrze zarabiać, a dla komornika być nieuchwytnym . Jednak druga strona też się kształci i do ściągania długów stosuje nowoczesne techniki śledcze, wywiadowcze i psychologiczne.

  czytaj więcej

 • Kiedy jeden małżonek odpowiada za długi drugiego

  Kiedy jeden małżonek odpowiada za długi drugiego

  Mąż pani Haliny pożyczył sporą kwotę, której nie oddał, a teraz jeszcze planuje zaciągnąć następne długi. Wierzyciele zwrócili się do pani Haliny, żądając zwrotu gotówki i strasząc komornikiem i firmami windykacyjnymi. – Jestem zrozpaczona, przecież to nie ja się zadłużyłam – pisze czytelniczka. – Czy muszę płacić za męża? Czy uniknę spłaty jego długów zawierając z nim intercyzę? – pyta.

  czytaj więcej

 • Jak uniemożliwić komornikowi zajęcie rzeczy z mieszkania

  Jak uniemożliwić komornikowi zajęcie rzeczy z mieszkania

  Unikać spłacania zobowiązań można tylko do czasu. Wraz z uzyskaniem tytułu wykonawczego wierzyciel ma prawo zgłosić się do komornika o wyegzekwowanie pieniędzy z majątku dłużnika.

  czytaj więcej

 • Korzyści z zamiany mieszkania pozbawiają zasiłku stałego

  Korzyści z zamiany mieszkania pozbawiają zasiłku stałego

  Gmina rozpatrując przyznanie zasiłki stałego musi uwzględnić uzyskany przez osobę dochód, nawet jeśli nie mogła ona nim rzeczywiście dysponować i przeznaczyć, na utrzymanie.

  czytaj więcej

 • Jak ustanowić hipotekę i pozbyć się przynajmniej jej nadmiaru

  Jak ustanowić hipotekę i pozbyć się przynajmniej jej nadmiaru

  To jedno z najskuteczniejszych zabezpieczeń dla wierzyciela. Kiedy jednak suma wskutek spłat zaczyna przerastać ochranianą wartość, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia jej kwoty

  czytaj więcej

 • Niespłacony kredyt nie jest dla Polaka powodem do wstydu

  Niespłacony kredyt nie jest dla Polaka powodem do wstydu

  Kiedyś Kowalski wstydził się niespłaconych długów, dziś komornik na karku to dla niego żaden dyshonor. Polacy łapią się wszelkich sposobów, by uniknąć odpowiedzialności. I są w tym coraz bardziej przebiegli.

  czytaj więcej

 • Jak chronić majątek w konkubinacie

  Jak chronić majątek w konkubinacie

  Partner nie ma żadnych praw do rzeczy nabytych przez drugiego. Po rozpadzie związku nie może się domagać podziału majątku na równe części. Aby zatrzymać konkretne przedmioty, musi udowodnić, które należą do niego

  czytaj więcej

 • Kiedy można unieważnić akt notarialny

  Kiedy można unieważnić akt notarialny

  Osoby, które sprzedały nieruchomość pod wpływem błędu co do skutków zawieranej umowy lub zostały podstępem namówione do dokonania transakcji, mogą się ubiegać o unieważnienie transakcji. W pozwie muszą wykazać, że u notariusza złożyły wadliwe oświadczenie woli

  czytaj więcej

 • Czy długi jednego małżonka zawsze spłaca drugi

  Czy długi jednego małżonka zawsze spłaca drugi

  Żona może uniknąć odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania zaciągane przez męża. Może również pozbawić utracjusza samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

  czytaj więcej

 • Fiskus może zaskoczyć przy sprzedaży domu

  Fiskus może zaskoczyć przy sprzedaży domu

  Wielu podatników jest przekonanych, że zapłacą podatek wtedy, gdy podejmą świadomą decyzję o zbyciu nieruchomości. Nic bardziej mylnego

  czytaj więcej

 • Wspólność majątkowa? Komornik wejdzie na połowę nieruchomości

  Wspólność majątkowa? Komornik wejdzie na połowę nieruchomości

  Aby wyegzekwować dług z części majątku małżeńskiego, objętego wcześniej wspólnością ustawową, nie jest konieczne dokonywanie jego formalnego podziału. Komornik może od razu egzekwować dług z połowy nieruchomości należącej do tego z małżonków, który jest dłużnikiem – uchwalił Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Kiedy można trafić do więzienia za unikanie spłaty zobowiązań

  Kiedy można trafić do więzienia za unikanie spłaty zobowiązań

  Polskie prawo nie przewiduje odpowiedzialności karnej za długi. W związku z tym np. za niespłacony kredyt nie można zostać skazanym na karę pozbawienia wolności, jednak za jego wyłudzenie albo za ukrywanie majątku przed komornikiem – już tak.

  czytaj więcej

 • Dzicy lokatorzy nie odpowiadają solidarnie

  Dzicy lokatorzy nie odpowiadają solidarnie

  Osoby zajmujące mieszkanie bez tytułu prawnego i zobowiązane do wypłaty odszkodowania określonego w ustawie o ochronie lokatorów nie odpowiadają solidarnie wobec właściciela. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

  czytaj więcej

 • Właściciel mieszkania nie musi płacić rachunków za użytkownika

  Właściciel mieszkania nie musi płacić rachunków za użytkownika

  Mieszkanie w darowiznie od bliskiej osoby, ale z zastrzeżeniem, że do końca życia będzie w nim mieszkała (w akcie notarialnym umowy darowizny zastrzeżone zostało na jej rzecz dożywotnie bezpłatne jego użytkowanie). Co robić, jeśli taka osoba przestanie za nie płacić? Czy jesteśmy zobowiązani spłacać takie długi?

  czytaj więcej

 • Boom na mieszkania bez pożyczania. Polacy mają alergię na banki czy nauczyli się inwestować?

  Boom na mieszkania bez pożyczania. Polacy mają alergię na banki czy nauczyli się inwestować?

  Według szacunków Narodowego Banku Polskiego dwa na trzy nowe mieszkania kupujemy bez proszenia o kredyt. Co za tym idzie, przybywa klientów, którzy nie chcą, aby bank im pożyczał ani oszczędzał ich pieniądze. Bo żeby dobrze zarobić i dużo odłożyć, trzeba najpierw mądrze wydać

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Co zrobić z zadłużonym spadkiem?

  Co zrobić z zadłużonym spadkiem?

  W 2017 r. zmarło w Polsce ponad 403 tys. osób, jednak tylko 13% spisało przed śmiercią testament. Wielu spadkobierców nie zdaje sobie sprawy z tego, że dziedziczą nie tylko majątek, ale również długi.  W tym drugim przypadku im szybciej skontaktujemy się z wierzycielem, tym mniej odsetek zostanie doliczonych do zobowiązania.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników