czy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do urlopu

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu czy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do urlopu. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące czy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do urlopu.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 6 rzeczy, o jakich musisz pamiętać przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego

  6 rzeczy, o jakich musisz pamiętać przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego

  Termin urlopu pracownik ustala z pracodawcą, ale to szef ostatecznie decyduje, kiedy wyśle pracownika na wypoczynek.

  czytaj więcej

 • Urlop wychowawczy można skrócić bez zgody szefa

  Urlop wychowawczy można skrócić bez zgody szefa

  Pracownica chciała mieć więcej czasu na opiekę nad dzieckiem. Dlatego skorzystała z urlopu wychowawczego. We wniosku o jego udzielenie wskazała, że ma on trwać do maja 2020 r. Zatrudniona postanowiła jednak skrócić swoją nieobecność w pracy i wrócić do zadań służbowych od października 2017 r. Czy pracodawca musi się na to zgodzić?

  czytaj więcej

 • Bitwa pod Uberowem. Pierwsza wygrana

  Bitwa pod Uberowem. Pierwsza wygrana

  Uber jest firmą transportową. Obowiązują ją więc takie same reguły, jak inne firmy transportowe w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Tak orzekł tuż przed świętami Trybunał Sprawiedliwości UE. Werdykt jest istotny nie tylko ze zwyczajnego konsumenckiego punktu widzenia.

  czytaj więcej

 • Walka o górnicze urlopy

  Walka o górnicze urlopy

  Nieznane zasady przyznawania urlopów górniczych i przymuszanie do pracy w innych kopalniach – tak wyglądają ostatnie dni funkcjonowania rudzkiej części kopalni Wujek.

  czytaj więcej

 • OPZZ apeluje o zmianę zapisów dot. statusu pracowników i związków zawodowych

  OPZZ apeluje o zmianę zapisów dot. statusu pracowników i związków zawodowych

  Apelujemy o zmianę zapisów pogarszających status pracowników i związków zawodowych - napisali członkowie prezydium Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, odnosząc się do efektów prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

  czytaj więcej

 • Chcesz zwolnić się z pracy lub wziąć urlop na "czarny piątek"? Tylko za zgodą pracodawcy

  Chcesz zwolnić się z pracy lub wziąć urlop na "czarny piątek"? Tylko za zgodą pracodawcy

  Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział na piątek 23 marca ogólnopolski strajk w Warszawie pod hasłem "Czarny piątek". Jak kobiety mogą zwolnić się wcześniej z pracy lub wziąć dzień wolny, aby wziąć udział w proteście?

  czytaj więcej

 • Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa zlecenie - kontrowersyjna, ale potrzebna

  Umowa-zlecenie jest popularną formą zatrudnienia stanowiącą alternatywę dla stosunku pracy. Niestety prawna sytuacja tej umowy jest niejasna i nie do końca wiadomo, jaki status ma zleceniobiorca. Coraz głośniej mówi się też o znacznym ograniczeniu, a nawet likwidacji umów-zleceń. Wyeliminowanie świadczenia pracy na tej podstawie jest jednym z założeń projektu nowego kodeksu pracy, który po zakończeniu nad nim prac przez komisję kodyfikacyjną trafił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jednocześnie coraz częściej zawierane są obecnie kontrakty menedżerskie, które stanowią tak naprawdę szczególny przypadek umowy-zlecenia.

  czytaj więcej

 • Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania

  Testy psychometryczne w świetle RODO. Dopuszczalność wciąż pod znakiem zapytania

  Nowe przepisy nie rozwieją obaw dotyczących stosowania tego narzędzia w procesie rekrutacji. To, czy pracodawca zyska taką możliwość, będzie zależeć m.in. od rodzaju testu i korzyści dla badanego.

  czytaj więcej

 • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2018 roku

  Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2018 roku

  Termin i liczba wolnych dni przysługujących nauczycielowi w ramach urlopu wypoczynkowego zależy od placówki, w jakiej zatrudniony jest pedagog.

  czytaj więcej

 • Wliczone w koszty wydatki na opiekę nad dziećmi pracowników muszą być uzasadnione interesem firmy

  Wliczone w koszty wydatki na opiekę nad dziećmi pracowników muszą być uzasadnione interesem firmy

  Choć Ministerstwo Finansów zajęło korzystne dla przedsiębiorców stanowisko w sprawie rozliczenia świadczeń związanych z opieką nad dziećmi pracowników w trakcie strajku nauczycieli, nie oznacza to, że na podatników nie czyhają żadne niebezpieczeństwa. Można ich jednak uniknąć, ale trzeba zadbać o należytą dokumentację podjętych działań.

  czytaj więcej

 • Odchorować gospodarcze spowolnienie. Czy musimy walczyć z dekoniunkturą?

  Odchorować gospodarcze spowolnienie. Czy musimy walczyć z dekoniunkturą?

  Nie ma sensu za wszelką cenę walczyć z dekoniunkturą. To tak jakby wszystkimi możliwymi sposobami próbować unikać ospy wietrznej, której przebycie uodparnia na resztę życia.

  czytaj więcej

 • Smog jest wszędzie, ale jeszcze nie w prawie pracy. To powinno się zmienić

  Smog jest wszędzie, ale jeszcze nie w prawie pracy. To powinno się zmienić

  Niejasne regulacje dotyczące ochrony przed smogiem są problemem zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ci pierwsi muszą często na własną rękę bronić się przed nadmierną ekspozycją na rakotwórcze substancje. Drudzy nie mogą zaś mieć pewności, czy dzisiejsze ewentualnie niedopatrzenia nie zaprowadzą ich w przyszłości na salę sądów.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Karta nauczyciela: Dodatki do pensji, limit czasowego zatrudnienia (cz. 2)

  Jedną z kompetencji jednostek samorządu terytorialnego jako organów prowadzących szkoły jest ustalenie wysokości i warunków przyznawania dodatków do pensji nauczycieli. Po raz pierwszy ustawodawca ją ograniczył. Odgórnie ustalił bowiem minimalną wysokość dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września 2019 r. nie może być ona niższa niż 300 zł. Rozwiązanie to, wprowadzone komentowaną ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287; dalej: ustawa zmieniająca), wywołało więcej kontrowersji. Otóż w nowym art. 34a Karty nauczyciela (dalej: KN) określono, że dodatek ten przysługuje za wychowawstwo klasy. Funkcję wychowawcy wykonują także przedszkolanki. Sęk w tym, że w przedszkolach nie ma klas, a są oddziały. Czy zatem ten dodatek należy się nauczycielom w tych placówkach? Spory na ten temat miała uciąć nowelizacja rozporządzenia wykonawczego, w której minister edukacji narodowej wyraźnie wskazał, że tym nauczycielom dodatek również się należy. Czy ta zmiana ucina wszystkie spekulacje? Niestety nie. Przede wszystkim wątpliwości dotyczą tego, czy minimalna wysokość dodatku obejmuje także nauczycieli przedszkoli. Samorząd uważa, że nie. Dlatego w niektórych nowelizacjach regulaminów wynagradzania uchwalonych przez rady gmin nie zagwarantowano dla przedszkolanek tego dodatku w wysokości 300 zł.

  czytaj więcej

 • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2020 roku

  Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2020 roku

  Nauczycielom przysługuje określona liczba dni urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego nauczyciela jest uzależniony od jego miejsca pracy: inny jest w szkołach feryjnych, a inny w placówkach, gdzie nie są przewidziane ferie szkolne.

  czytaj więcej

 • Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  Nowy limit zatrudnienia terminowego nauczycieli może być źródłem nadużyć ?

  1 września 2019 r. wprowadzono limit czasowego zatrudnienia pedagogów. Dokonano tego ustawą z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1287). W tym względzie ustawodawca wzorował się na kodeksie pracy. Jednak rozwiązania przewidziane w pragmatyce nauczycielskiej znacznie różnią się od art. 251 k.p. Jest to związane ze specyfiką zatrudnienia tej grupy zawodowej. Przede wszystkim chodzi o podział pracy na lata szkolne, co w przypadku zwykłych pracowników nie występuje. Ponadto zawieranie okresowych kontraktów w szkole powinno być wyjątkiem, szczególnie w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Karta nauczyciela (ustawa 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2215, dalej: KN) określa przesłanki czasowego zatrudnienia. Są nimi: zaistnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwo nieobecnego nauczyciela. Takich warunków kodeks pracy nie przewiduje. Limit terminowego zatrudnienia w szkole wynosi 36 miesięcy. Jest on więc dłuższy od tego kodeksowego, który liczy 33 miesiące. To nie wszystkie odmienności. Nowelizacja nie wprowadziła limitu liczby czasowych angaży na wzór rozwiązań kodeksowych (k.p. dopuszcza trzy takie umowy). Inne są także zasady wliczania okresów pracy do tego limitu. Rozeznanie się w szczegółach przyjętych w nowelizacji rozwiązań może powodować problemy w praktyce. Stanęła przed nimi Elwira Dziubek, dyrektorka szkoły podstawowej. Po feriach zimowych będzie zmuszona uzupełnić wakujące stanowiska nauczycieli. W celu poznania zasad naliczania limitu czasowego zatrudnienia w szkołach zaprosiła na spotkanie radcę prawnego Agnieszkę Kłeczek. W spotkaniu wziął udział też wicedyrektor szkoły Marek Marzec. 

  czytaj więcej

 • Koronawirus a telepraca: Firmy ograniczają ryzyko zachorowań

  Koronawirus a telepraca: Firmy ograniczają ryzyko zachorowań

  Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przechodzą na nią nie tylko chińskie filie światowych koncernów, lecz także działające w Polsce firmy z kapitałem azjatyckim. Choć – zdaniem prawników – takie rozwiązanie nie zawsze jest dopuszczalne.

  czytaj więcej

 • O co kadrowe pytają na szkoleniach. Zajęcie komornicze

  O co kadrowe pytają na szkoleniach. Zajęcie komornicze

  Wynagrodzenia nie można się zrzec ani przenieść tego prawa na inną osobę. Pracodawca jest zobowiązany do regularnych wypłat, a ich brak to poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. O tym, jak ważna jest ochrona wynagrodzenia za pracę, świadczy chociażby to, że kodeks pracy poświęca temu zagadnieniu odrębny rozdział. Ta ochrona ma jednak pewne granice, a o tym, że podjęte zobowiązania należy spłacać, wiedzą raczej wszyscy. Niepłacone alimenty, brak spłaty kredytu czy innych zobowiązań grozi zajęciem wynagrodzenia. Jednak nawet wówczas pracownikowi musi pozostać wolna od zajęć część wypłaty.

  czytaj więcej

 • Koronawirus. Czy można zablokować plany urlopowe pracowników i zakazać podróży służbowych

  Koronawirus. Czy można zablokować plany urlopowe pracowników i zakazać podróży służbowych

  Jednym z najistotniejszych zagadnień – zarówno dla pracodawców, jak i pracowników – jest obecnie kwestia mobilności. Ograniczenia w przemieszczaniu się osób wprowadzone przez wiele państw z pewnością pokrzyżowały niejedne, nie tylko urlopowe, plany. Wielu pracodawców zastanawia się, czy w takiej sytuacji mogą oni zablokować plany urlopowe pracowników z obawy przed narażeniem na zachorowanie pozostałych zatrudnionych i wymiernymi stratami spowodowanymi znaczącymi absencjami, a także jak w czasach COVID-19 podejść do tematu podróży służbowych.

  czytaj więcej

 • Kryzys impulsem do działania. Urzędy prześcigają się w pomysłach, jak być blisko mieszkańców

  Kryzys impulsem do działania. Urzędy prześcigają się w pomysłach, jak być blisko mieszkańców

  Wynikające z epidemii nowe zadania samorządu, inny podział kompetencji czy konieczność pracy zdalnej cały czas budzą wiele pytań ze strony osób zatrudnionych w JST. Staramy się na nie odpowiadać na bieżąco. Dziś pokazujemy też dobre praktyki, które nie tylko usprawniają pracę urzędników, lecz także pozwalają obywatelom załatwiać szybko swoje sprawy bez ryzyka zakażenia koronawirusem

  czytaj więcej

 • Firma musi wykazać celowość wydatków poniesionych z powodu koronawirusa

  Firma musi wykazać celowość wydatków poniesionych z powodu koronawirusa

  Określenie skutków podatkowych nieodpłatnych świadczeń dla pracowników potrafi przysporzyć trudności nawet w normalnych czasach. A w czasie epidemii COVID-19, gdy niestandardowa sytuacja wymusza niekiedy nieszablonowe działania, problemów może być jeszcze więcej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników