czy pracodawca ma prawo potrącić z pensji

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu czy pracodawca ma prawo potrącić z pensji. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące czy pracodawca ma prawo potrącić z pensji.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Co ma zrobić pracownik, gdy pracodawca nie płaci minimalnej stawki godzinowej

  Co ma zrobić pracownik, gdy pracodawca nie płaci minimalnej stawki godzinowej

  Pracodawca, który wypłaca osobie zatrudnionej na umowie-zlecenie stawkę mniejszą niż obowiązujące w danym roku minimum, może się spodziewać kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i grzywny nawet w wysokości 30 tys. zł.

  czytaj więcej

 • Wyższe emerytury dzięki PPK? Przeciwnicy zwracają uwagę na rosnące obciążenia firm

  Wyższe emerytury dzięki PPK? Przeciwnicy zwracają uwagę na rosnące obciążenia firm

  Autorzy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych mówią o uniezależnieniu Polski od zagranicznego kapitału i wyższych emeryturach. Przeciwnicy zwracają uwagę na rosnące obciążenia dla przedsiębiorstw.

  czytaj więcej

 • Jaka lista płac dla pracownika, któremu umorzono odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

  Jaka lista płac dla pracownika, któremu umorzono odszkodowanie za wyrządzoną szkodę

  Pracownik został przez pracodawcę pociągnięty do odpowiedzialności materialnej. W wyniku nieumyślnego zachowania wyrządził szkodę, która została wyceniona na 8286 zł i pracownik wyraził zgodę na piśmie na potrącanie mu odszkodowania z wynagrodzenia za pracę w ratach w wysokości po 500 zł miesięcznie, przy czym ostatnia miałaby wynosić 286 zł. Spłacił już 6000 zł, a resztę, na jego wniosek, pracodawca zdecydował się umorzyć. Czy wartość umorzenia (2286 zł) stanowi u pracownika przychód ze stosunku pracy, a jeśli tak, to jak go rozliczyć (zwykłe koszty uzyskania przychodów, kwota zmniejszająca podatek)? Pracownik otrzymuje stałą pensję 3700 zł oraz zmienną miesięczną premię, w zależności od jakości pracy. W okresie czerwiec–sierpień 2018 r. łączna ich wysokość to 1890 zł, a we wrześniu – 520 zł.

  czytaj więcej

 • Składka związkowa od zleceniobiorcy. Będą komplikacje od stycznia

  Składka związkowa od zleceniobiorcy. Będą komplikacje od stycznia

  Składkę związkową pobiera pracodawca z wynagrodzenia pracownika za jego pisemną zgodą i na pisemny wniosek związku zawodowego. Tak stanowi art. 33 1 ust. 1 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1881 ze zm.; dalej: ustawa związkowa) w wersji obowiązującej do końca 2018 r. Po 1 stycznia 2019 r. przepis ten będzie miał inne brzmienie za sprawą art. 1 pkt 24 ustawy z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1608; dalej: ustawa zmieniająca). Spowoduje, że na pracodawcy będzie spoczywać obowiązek pobierania składki (na wniosek związku i za zgodą związkowca) z pensji osób wykonujących pracę zarobkową, czyli nie tylko pracowników, lecz także zatrudnionych na innych podstawach. W związku z tym pojawia się kilka wątpliwości. O ich rozwianie poprosiliśmy ekspertów oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które swoje stanowisko przysłało 11 października 2018 r.

  czytaj więcej

 • Wyższe kary za nielegalną pracę alimenciarzy

  Wyższe kary za nielegalną pracę alimenciarzy

  Płacenie pod stołem dłużnikom alimentacyjnym lub ich zatrudnienie na czarno będzie zagrożone grzywną do 45 tys. zł. Jednak skuteczność takich zmian budzi wątpliwości

  czytaj więcej

 • Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 2019 roku osoby z minimalną pensją dostaną 150 zł więcej

  Od 1 stycznia 2019 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z 2100 zł do 2250 zł. Jak zwykle wyższe też będą niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej pensji lub jej wielokrotności, a także wszystkie podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których bazą są minimalne pobory. Wzrost wysokości wynagrodzenia minimalnego podnosi również inne obowiązkowe świadczenia i należności. Ta kwota funkcjonuje również jako graniczna, np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów.

  czytaj więcej

 • Pracownik uszkodził laptopa. Kto poniesie finansową odpowiedzialność?

  Pracownik uszkodził laptopa. Kto poniesie finansową odpowiedzialność?

  Pracownik uszkodził służbowego laptopa, za co potrąciłem mu z pensji pewną kwotę. W odpowiedzi wystosował do mnie pismo, w którym zapowiedział, że odda sprawę do sądu, bo na takie potrącenie nie wyraził zgody. Zarzucił mi, że nie mogłem tego zrobić na podstawie ogólnego oświadczenia, które złożył na etapie podpisywania umowy o pracę, a w którym zobowiązywał się, że będzie ponosił wszelkie koszty uszkodzenia sprzętów służbowych. Poza tym stwierdził, że nie miałbym prawa zastosować takiego odliczenia nawet na podstawie ustnej zgody. Czy postąpiłem prawidłowo?

  czytaj więcej

 • Najczęściej zadawane pytania o PPK

  Najczęściej zadawane pytania o PPK

  Pracownicze Plany Kapitałowe to program prospołeczny beż żadnych pułapek dla 11 mln pracowników – tak zapewnił premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej inaugurującej kampanię informacyjna wokół PPK. Jest też powszechny i dobrowolny, a dopłaca do niego zarówno państwo jak i pracodawca. To tylko zarys idei PPK, a jako, że program jest wciąż świeży i budzi spore zainteresowanie, warto poznać więcej informacji na jego temat.

  czytaj więcej

 • Polski Fundusz Rozwoju promuje PPK wśród obcokrajowców

  Polski Fundusz Rozwoju promuje PPK wśród obcokrajowców

  Nawet pół miliona cudzoziemców mogłoby przystąpić do PPK. Czy się na to zdecydują? Trudno powiedzieć, ale walka o nich już się zaczęła.

  czytaj więcej

 • Kuratorzy i wójtowie: Nauczyciele dostaną pieniądze za strajk, jeśli nadrobią program z uczniami po godzinach

  Kuratorzy i wójtowie: Nauczyciele dostaną pieniądze za strajk, jeśli nadrobią program z uczniami po godzinach

  Nauczyciele nie otrzymają wynagrodzenia za dni, w których strajkowali. W niektórych placówkach mogą zostać zorganizowane zajęcia pozalekcyjne dobrowolne dla uczniów, które przyniosą nauczycielom dodatkowe dochody - wynika z informacji zebranych przez PAP.

  czytaj więcej

 • Czy warto odkładać w PPK?

  Czy warto odkładać w PPK?

  Choć uczestnictwo w pracowniczym planie kapitałowym jest dla pracownika dobrowolne, zapis wszystkich między 18. a 55. rokiem życia jest obligatoryjny. Jeśli ktoś nie chce w PPK uczestniczyć, może wypełnić stosowną deklarację i się z programu wypisać. Tylko czy za cenę niezmniejszania pensji o 2 do 4 proc. warto rezygnować z dopłat od pracodawcy i państwa?

  czytaj więcej

 • Spór o wynagrodzenia w oświacie, to nie tylko pensja zasadnicza. Czy za czas strajku należą się też dodatki?

  Spór o wynagrodzenia w oświacie, to nie tylko pensja zasadnicza. Czy za czas strajku należą się też dodatki?

  Co do zasady za okres akcji protestacyjnej pensja się nie należy. Jest ona jednak wypłacana z góry za dany miesiąc, trzeba więc pomniejszyć kolejną – a w niej nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także dodatki. Wśród prawników nie ma jednak zgody co do tego, czy wszystkie, czy tylko niektóre.

  czytaj więcej

 • Czy warto pozostać w PPK? Każdy musi zdecydować sam

  Czy warto pozostać w PPK? Każdy musi zdecydować sam

  Ten proces potrwa co prawda dwa lata, bo do połowy 2021 r., ale gdy się zakończy, większość pracowników i zleceniobiorców stanie się członkami pracowniczych planów kapitałowych.

  czytaj więcej

 • Wyjazdy służbowe: Jak dietę liczy fiskus, a jak pracodawcy?

  Wyjazdy służbowe: Jak dietę liczy fiskus, a jak pracodawcy?

  Jeśli pracodawca funduje posiłek w czasie podróży służbowej, to podwładny, owszem, traci na diecie, ale nie aż tak, żeby do niej dopłacać – wynika z wyroku WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Wchodzi w życie obowiązek utworzenia PPK przez największych pracodawców

  Wchodzi w życie obowiązek utworzenia PPK przez największych pracodawców

  Jak wynika z naszych informacji, pierwsze umowy na prowadzenie planów kapitałowych zostaną podpisane jeszcze w pierwszej połowie lipca.

  czytaj więcej

 • Owocowe wtorki droższe o VAT. Sąd: To nie jest niezbędne do prowadzenia biznesu

  Owocowe wtorki droższe o VAT. Sąd: To nie jest niezbędne do prowadzenia biznesu

  Fundowanie owoców pracownikom nie jest niezbędne do prowadzenia biznesu – orzekł niedawno WSA w Łodzi. Fiskus więc wygrał, mimo że w sprawie podatku dochodowego twierdzi coś całkiem odwrotnego.

  czytaj więcej

 • Nie widać końca sporów o 70-proc. PIT od menedżerów

  Nie widać końca sporów o 70-proc. PIT od menedżerów

  Uchwalone naprędce przepisy przynoszą spodziewane skutki – niejasności muszą rozstrzygać sądy. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, czyja racja bierze górę – fiskusa czy podatników

  czytaj więcej

 • Zmiany w PIT od 1 października 2019: Jak wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy?

  Zmiany w PIT od 1 października 2019: Jak wyliczyć zaliczki na podatek dochodowy?

  Niższa stawka podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej oraz wyższe pracownicze KUP ucieszą niewątpliwie podatników, ale ponieważ mają wejść w życie od 1 października, nie dadzą powodów do radości osobom, które muszą rozliczyć wynagrodzenia

  czytaj więcej

 • Zerowy PIT: O zwolnieniu decyduje dzień wypłaty w firmie

  Zerowy PIT: O zwolnieniu decyduje dzień wypłaty w firmie

  Już w tym roku płatnicy muszą pilnować, którego dnia pracownik kończy 26 lat – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników