chorobowe zus

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu chorobowe zus. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące chorobowe zus.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Emerytura plus: Rząd zapłaci tym, którzy nie przejdą na emeryturę

  Emerytura plus: Rząd zapłaci tym, którzy nie przejdą na emeryturę

  Ten, kto nie przejdzie na garnuszek ZUS i będzie nadal pracował przez minimum dwa lata, dostanie ekstra 10 tys. zł.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Jak obliczyć pensję dla pracownika przywróconego do pracy wyrokiem sądowym

  Z końcem grudnia 2016 r. uległa rozwiązaniu zawarta z pracownikiem umowa o pracę na czas nieokreślony. Pracownik zakwestionował wskazaną przez pracodawcę przyczynę jednomiesięcznego wypowiedzenia. Oddał sprawę do sądu z roszczeniem o przywrócenie do pracy. Sąd przyznał mu rację i przychylił się do żądania pracownika. Podjęcie pracy nastąpiło 1 marca 2017 r. Pracownik ma zasądzone wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia. Jak obliczyć to wynagrodzenie? Czy podlega ono oskładkowaniu? W czasie zatrudnienia pracownik zarabiał 4200 zł miesięcznie oraz miał prawo do miesięcznych zmiennych premii, które wyniosły 420 zł, 504 zł, 630 zł, odpowiednio za miesiące od września do listopada, a za grudzień - 210 zł. Pracownik po przywróceniu do pracy ma takie same warunki płacowe.

  czytaj więcej

 • Zasiłek chorobowy i macierzyński: Wysokie świadczenie po rozwodzie będzie do podziału

  Zasiłek chorobowy i macierzyński: Wysokie świadczenie po rozwodzie będzie do podziału

  Moja żona na początku ciąży zatrudniła się fikcyjnie w firmie swojego znajomego z wynagrodzeniem ok. 30 tys. zł. Po miesiącu pracy przeszła na zwolnienie lekarskie. ZUS, co prawda, zakwestionował jej etat, ale sąd przyznał jej pełny zasiłek chorobowy i macierzyński – razem kilkaset tysięcy złotych, za które kupiła sobie mieszkanie. Jesteśmy w trakcie rozwodu i zastanawiam się, czy będę miał prawo do połowy tego mieszkania. Żona twierdzi, że prawo do zasiłku ma charakter osobisty i mieszkanie kupione za te pieniądze jest wyłącznie jej własnością.

  czytaj więcej

 • Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych punkt to pieniądz

  Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych punkt to pieniądz

  Aby świadczenie mogło zostać wyłączone z podstawy wymiaru składek, musi mieć postać niepieniężną. System rabatowy oparty na punktach tego warunku nie spełnia.

  czytaj więcej

 • Podział składek musi być prostszy i bardziej przejrzysty

  Podział składek musi być prostszy i bardziej przejrzysty

  Brakuje przepisów regulujących wzajemne rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcą a wykonawcą dzieła w przypadku uznania go później za pracownika. W ocenie RPO regulacje dotyczące bezpodstawnego wzbogacenia są w tym wypadku niewystarczające, mogą bowiem zniechęcić do egzekwowania zatrudnienia pracowniczego.

  czytaj więcej

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie zagrożone

  Elektroniczne zwolnienia lekarskie zagrożone

  Rząd chce zmusić ZUS, żeby już za trzy miesiące udostępnił lekarzom nowy sposób autoryzacji e-zwolnień. Ale zakład może być gotowy dopiero w grudniu.

  czytaj więcej

 • Okulary korekcyjne, odzież do pracy i ekwiwalent za jej pranie nie zawsze ze zwolnieniami z PIT i ZUS

  Okulary korekcyjne, odzież do pracy i ekwiwalent za jej pranie nie zawsze ze zwolnieniami z PIT i ZUS

  Pracownikom zatrudnionym przy obsłudze komputerów refundujemy koszt okularów korekcyjnych również wtedy, gdy między kolejnymi terminami badań profilaktycznych poprosili o skierowanie na badanie wzroku ze względu na jego pogorszenie. Zwrot wynosi do 400 zł, w zależności od wady i wskazań lekarskich. Czy może on być zwolniony z podatku dochodowego? Ponadto dla pracowników na eksponowanych stanowiskach, którzy obsługują bezpośrednio klientów, wprowadziliśmy obowiązek ubierania się w odpowiedni sposób. Strój ma być elegancki, ale skromny. Ma się składać z garsonki lub żakietu ze spódnicą u kobiet oraz garnituru u mężczyzn, w barwach biało-czarnych lub biało-granatowych. Ze względu na to, że nie wydajemy ubrań w naturze, co kwartał pracownicy otrzymują ekwiwalent pieniężny na zakup nowej odzieży – od 200 do 400 zł – oraz miesięczny na pranie – 50 zł. Czy mogą one być objęte zwolnieniem z podatku oraz składek?

  czytaj więcej

 • Praca i nieprawidłowe zwolnienie: Kiedy pracownik traci zasiłek chorobowy

  Praca i nieprawidłowe zwolnienie: Kiedy pracownik traci zasiłek chorobowy

  Brak zwolnienia lekarskiego, praca podczas choroby czy spowodowanie niezdolności do pracy nadużyciem alkoholu pozbawia ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego.

  czytaj więcej

 • Firmy zyskają na indywidualnych kontach

  Firmy zyskają na indywidualnych kontach

  Od stycznia przyszłego roku każdy przedsiębiorca będzie wpłacał wszystkie składki ubezpieczeniowe na jeden przypisany mu rachunek

  czytaj więcej

 • Zatrudnieni w KAS z niepełnym zasiłkiem, choć płacili składki

  Zatrudnieni w KAS z niepełnym zasiłkiem, choć płacili składki

  PROBLEM: Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i związana z tym likwidacja izb skarbowych, celnych i urzędów kontroli skarbowej wywołały już wiele kontrowersji. Funkcjonariusze i pracownicy obawiali się przede wszystkim utraty swoich przywilejów, pogorszenia warunków pracy, tymczasem nieoczekiwanie pojawił się kolejny problem, który, jak się okazuje, dotyczy wszystkich ubezpieczonych już od lat. Chodzi mianowicie o sposób obliczania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, a dokładniej o niefortunny art. 41 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; dalej: ustawa zasiłkowa. 

  czytaj więcej

 • ZUS w komfortowej sytuacji, ale legion młodych emerytów może mu zaszkodzić

  ZUS w komfortowej sytuacji, ale legion młodych emerytów może mu zaszkodzić

  Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w najlepszej kondycji od co najmniej 10 lat. Rośnie zdolność do obsługi bieżących zobowiązań ze spływających składek, ale możliwość wcześniejszego niż obecnie przechodzenia na emeryturę zmniejszy dochody i zwiększy wydatki ZUS. Sprzyjać mu będzie sytuacja na rynku pracy.

  czytaj więcej

 • Płatne chorobowe dopiero od 4 dnia?

  Płatne chorobowe dopiero od 4 dnia?

  Rozwiązanie problemu nadużywania zwolnień lekarskich przez pracowników proponuje Konfederacja Lewiatan. Wynagrodzenie będzie wypłacane dopiero od 4 dnia choroby. Ta metoda odniosła sukces na terenie Czech, ale czy tak samo będzie w Polsce? Na taki pomysł pracodawców nie zgadza się NSZZ „Solidarność”, którzy nie dopuszczą do zmniejszenia zasiłków.

  czytaj więcej

 • Akcja ZUS przeciw przedsiębiorczym matkom: ZUS żąda korekty dokumentów i zwrotu zasiłku za lata wstecz

  Akcja ZUS przeciw przedsiębiorczym matkom: ZUS żąda korekty dokumentów i zwrotu zasiłku za lata wstecz

  ZUS, żądając korekty dokumentów, w istocie zmusza osoby prowadzące działalność gospodarczą do wyrejestrowania się z ubezpieczenia chorobowego. W efekcie przedsiębiorcze matki tracą prawo do zasiłku macierzyńskiego i muszą zwrócić już pobrane świadczenia - donosi na swoim blogu Katarzyna Kalata. 

  czytaj więcej

 • Wszystko o kontroli ZUS: Jak przebiega, kto jej podlega

  Wszystko o kontroli ZUS: Jak przebiega, kto jej podlega

  Nowe zasady jej przeprowadzania powodują, że wizyty inspektora powinni spodziewać się między innymi ci, którzy w porównaniu z liczbą ubezpieczonych wypłacają zbyt dużo świadczeń chorobowych. Mogą oni zostać zaliczeni do grupy ryzyka.

  czytaj więcej

 • 5 rodzajów renty, jaką możesz otrzymać z ZUS

  5 rodzajów renty, jaką możesz otrzymać z ZUS

  Pracownik niezdolny do pracy, a w szczególnych przypadkach także jego rodzina mogą otrzymać rentę z ZUS.

  czytaj więcej

 • Mikroskładki dla mikrobiznesu: Składki zdrowotne od najmniejszych firm liczone od przychodów

  Mikroskładki dla mikrobiznesu: Składki zdrowotne od najmniejszych firm liczone od przychodów

  Składki na to ubezpieczenie mogą być płacone w zależności od przychodu. Preferencyjne zasady mają zachęcić firmy do wychodzenia z szarej strefy.

  czytaj więcej

 • Państwo odcięte od sieci. Girek: Urzędnicy muszą polubić internet [WYWIAD]

  Państwo odcięte od sieci. Girek: Urzędnicy muszą polubić internet [WYWIAD]

  Instytucje państwowe mają budżety na informatyzację, a nie mają przemyślanego zamówienia. A jak nie wiedzą, czego chcą, dostają to, co zaproponuje wykonawca.

  czytaj więcej

 • Sejm: Koniec papierowych zwolnień lekarskich w połowie 2018 r.

  Sejm: Koniec papierowych zwolnień lekarskich w połowie 2018 r.

  Sejm uchwalił zmiany w prawie, które ułatwiają wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jednocześnie posłowie zdecydowali, że papierowe zwolnienia będą w obiegu do połowy 2018 r.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników