art 30 kp

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kp. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kp.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • 15 mln zł kary dla T-Mobile za dodatkowe płatne usługi włączane bez zgody klientów. Operator odpowiada

  15 mln zł kary dla T-Mobile za dodatkowe płatne usługi włączane bez zgody klientów. Operator odpowiada

  Granie na Czekanie, Szafa Gra i Prenumerata – T-Mobile Polska nie uzyskiwała wyraźnej zgody od konsumentów na dodatkowe płatności związane z tymi usługami. Za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów Prezes UOKiK nałożył 15 mln zł kary. Sprawne działania podjęte przez spółkę doprowadziły do zaniechania pobierania opłat, co obniżyło karę o 30 proc.

  czytaj więcej

 • Ochrona wartości konstytucyjnych? Adwokatura powinna zacząć od samej siebie

  Ochrona wartości konstytucyjnych? Adwokatura powinna zacząć od samej siebie

  Nie tylko nieubłagana logika kalendarza, ale także coraz częstsze przejawy nadzorczej nadaktywności organów samorządu adwokackiego wskazują jednoznacznie, że rok wyborczy w adwokaturze dobiegł końca. Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Katowicach tłumaczy adwokatom, że ukrywanie przed nimi orzeczenia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego dotyczącego zakazu reklamy jest przejawem najwyższej troski władz adwokatury o jej morale.

  czytaj więcej

 • Jest sposób na późniejsze złożenie oświadczenia o sprzedaży alkoholu, ale kosztowny

  Jest sposób na późniejsze złożenie oświadczenia o sprzedaży alkoholu, ale kosztowny

  Mam w drugiej połowie stycznia zaplanowany dłuższy wyjazd za granicę. Nie będę więc mógł w terminie złożyć pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2016 r. Ten sam problem dotyczy uiszczenia pierwszej raty opłaty. Słyszałem, że z opłatą raty mogę się obecnie spóźnić, ale jak będzie ze złożeniem oświadczenia? Jakie będą skutki uchybienia tych terminów? Czy mogę wystąpić do gminy o ich przesunięcie?

  czytaj więcej

 • Niełatwo uzasadnić postawienie reklamy zbyt blisko drogi krajowej

  Niełatwo uzasadnić postawienie reklamy zbyt blisko drogi krajowej

  Wystąpiłem do zarządcy drogi krajowej o zgodę na ustawienie tablicy z reklamą mojej firmy transportowej. Chciałem ją ustawić naprzeciwko siedziby firmy w odległości niecałych 10 m od krawędzi drogi. Generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad nie zezwolił na lokalizację. Wskazał w uzasadnieniu, że usytuowanie tablicy reklamowej w obrębie skrzyżowania, w miejscu ograniczającym widoczność kierujących pojazdami, jest sprzeczne z ważnym interesem społecznym, jakim jest bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dodał ponadto, że „nie wykazałem przesłanki szczególnie uzasadnionego przypadku”. Jak zatem powinienem skutecznie uzasadnić wniosek?

  czytaj więcej

 • Jakie opłaty za sześciolatka w przedszkolu? Wciąż nie wiadomo

  Jakie opłaty za sześciolatka w przedszkolu? Wciąż nie wiadomo

  Nowe przepisy dotyczące opłat budzą wiele wątpliwości. Nie wiadomo dokładnie, w jakich sytuacjach i kiedy można żądać pieniędzy od rodziców sześciolatków. MEN zapewnia, że je rozwieje.

  czytaj więcej

 • Obrona Terytorialna: Pracujący żołnierz nie straci na służbie w armii. Dostanie wyrównanie

  Obrona Terytorialna: Pracujący żołnierz nie straci na służbie w armii. Dostanie wyrównanie

  Dowódca będzie miał 30 dni na wypłatę pieniędzy osobie służącej w Obronie Terytorialnej za utracony dochód wynikający ze stosunku pracy lub prowadzonej działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra obrony narodowej w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową świadczenia pieniężnego oraz trybu postępowania w tych sprawach. Dokument trafił do konsultacji społecznych.

  czytaj więcej

 • Okręt porównywarek pod flagą KNF może nie popłynąć

  Okręt porównywarek pod flagą KNF może nie popłynąć

  Witryna będzie uchodziła za rzetelną, jeżeli zostanie zarejestrowana w Komisji Nadzoru Finansowego. Poddanie się nowym rygorom może przynieść przedsiębiorcom więcej szkód niż korzyści

  czytaj więcej

 • Jak wystąpić ze spółki jawnej, gdy wspólnicy nie wyrażają zgody

  Jak wystąpić ze spółki jawnej, gdy wspólnicy nie wyrażają zgody

  Jestem wspólnikiem spółki jawnej, z której jak najszybciej chciałabym wystąpić. Przy czym wypowiedzenie umowy podmiotu (zawartej bezterminowo) wchodzi w grę w ostateczności, ponieważ do końca 2017 r. i tak musiałabym w spółce pozostać, a mnie zależy na czasie. Umowa podmiotu zawarta została w sposób tradycyjny (a nie przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie informatycznym), nie zawiera zaś żadnych regulacji pozwalających na zbycie przez wspólnika ogółu praw i obowiązków. Oprócz mnie w spółce są jeszcze dwie osoby, które torpedują wszystkie moje pomysły. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

  czytaj więcej

 • Reklamacje: Jak udzielić odpowiedzi na pismo niezadowolonego klienta?

  Reklamacje: Jak udzielić odpowiedzi na pismo niezadowolonego klienta?

  PROBLEM: Od 10 stycznia 2017 r. do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.; dalej: u.p.k.) wprowadzono art. 7a, który ma zdyscyplinować przedsiębiorców udzielających odpowiedzi konsumentom na ich reklamacje. Zgodnie z jego brzmieniem – jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej – przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Udzielenie jej jest bardzo ważne, zgodnie bowiem z art. 7a ust. 2 u.p.k. jej brak będzie traktowany tak, jak gdyby przedsiębiorca uznał reklamację. W związku z wprowadzeniem nowego przepisu przedsiębiorcy mają wątpliwości. Poniżej odpowiadamy na wybrane pytania.

  czytaj więcej

 • VAT: Kompensaty bez preferencji już przed 2017 r.

  VAT: Kompensaty bez preferencji już przed 2017 r.

  Przed 1 stycznia przepisy nie uzależniały wprost prawa do zwrotu VAT w ciągu 25 dni od zapłaty w pieniądzu. Ale sądy i tak uważają, że był taki wymóg.

  czytaj więcej

 • Brak prądu spowodowany śnieżycą i wichurą? Sprawdź, jakie masz prawa

  Brak prądu spowodowany śnieżycą i wichurą? Sprawdź, jakie masz prawa

  Brak prądu spowodowany śnieżycą i wichurą? Możemy wnioskować do dostawcy energii o bonifikatę lub odszkodowanie. 

  czytaj więcej

 • Przedawnienie powraca do punktu wyjścia

  Przedawnienie powraca do punktu wyjścia

  Podatnicy liczyli na wyrok Trybunału Konstytucyjnego w nadziei, że w końcu zamknie on krąg niekończących się postępowań podatkowych i karnych. Wczoraj się dowiedzieli, że i w TK procedura zatoczyła koło.

  czytaj więcej

 • Kalendarz podatnika. Terminy, o których musisz pamiętać w 2017 roku

  Kalendarz podatnika. Terminy, o których musisz pamiętać w 2017 roku

  Rok 2017 to czas zmian w systemie podatkowym. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług czy podatku od dochodów osób fizycznych i prawnych modyfikuje niektóre przepisy stanowiące także o terminach kluczowych dla podatników. Sprawdź, do kiedy uiszczać płatności, składać niezbędne oświadczenia i deklaracje podatkowe w 2017 roku.

  czytaj więcej

 • Podsumowanie 2016 roku: Najciekawsze wyroki Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy

  Podsumowanie 2016 roku: Najciekawsze wyroki Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy

  Przedstawiamy najciekawsze wyroki Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy.

  czytaj więcej

 • PIP: Nasze uprawnienia przy stawce godzinowej są ograniczone

  PIP: Nasze uprawnienia przy stawce godzinowej są ograniczone

   Nowelizując ustawę z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), rozszerzono kompetencje kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy. Od 1 stycznia 2017 r. ma ona prawo kontrolować, czy zleceniodawcy wypłacają wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników