art 30 kp

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kp. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kp.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Cofnięcie pozwu wskutek nieformalnych obietnic ze strony firmy to ryzyko

  Cofnięcie pozwu wskutek nieformalnych obietnic ze strony firmy to ryzyko

  Pracownik odwołał się do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Podczas procesu, który trwał dwa lata, dowiedział się, że pracodawca zamierza zaproponować mu ponowne zatrudnienie, ale warunkiem jest cofnięcie pozwu. Dysponował korespondencją e-mailową pracodawcy kierowaną do innych pracowników, w której padały stwierdzenia o potrzebie jego zatrudnienia. Ponieważ spór sądowy się przeciągał, złożył pisemne oświadczenie o cofnięciu pozwu. Sąd postępowanie umorzył, jednak propozycja ponownego zatrudnienia nie padła. Pracownik czuje się oszukany i chce wznowić proces o przywrócenie do pracy. Czy ma na to szansę?

  czytaj więcej

 • Jak najszybciej rozliczyć PIT? Może to zrobić urząd skarbowy

  Jak najszybciej rozliczyć PIT? Może to zrobić urząd skarbowy

  Podatnicy będą mieli wybór: albo sami rozliczą się z fiskusem, albo zeznanie podatkowe wypełni za nich urząd skarbowy. Zaproponowane przez rząd rozwiązanie ułatwiające wypełniania obowiązków podatkowych ma obowiązywać już w rozliczeniach za 2016 rok.

  czytaj więcej

 • Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT).

  czytaj więcej

 • Mularczyk: Sądownictwo nie jest samotną wyspą

  Mularczyk: Sądownictwo nie jest samotną wyspą

  W Trybunale Konstytucyjnym zasiadają wybitni prawnicy i doświadczone życiowo osoby, które mają świadomość skutków – pozytywnych czy negatywnych – takich czy innych rozstrzygnięć - tłumaczy Arkadiusz Mularczyk.

  czytaj więcej

 • Kopalnie nie sprzedadzą swobodnie swojej ziemi

  Kopalnie nie sprzedadzą swobodnie swojej ziemi

  Nieruchomości rolne należące do przedsiębiorstw górniczych zostaną wyłączone spod obostrzeń ustawy o obrocie ziemią. Ale tylko w jednym przypadku: gdy transakcje będą odbywać się pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora. Po naszym ubiegłotygodniowym tekście („Działki od kopalń dla każdego”, DGP 48/2017) poselski projekt specustawy dedykowany kopalniom został zmieniony.

  czytaj więcej

 • Ekspresowy wybór sędziego Jędrejka szkodzi wizerunkowi TK

  Ekspresowy wybór sędziego Jędrejka szkodzi wizerunkowi TK

  Każdy, kto ogranicza prawo do wiedzy i debaty o kandydatach, zmniejsza legitymizację i zaufanie do sądu konstytucyjnego. Dwa tygodnie temu Sejm wybrał sędziego Trybunału Konstytucyjnego na miejsce zwolnione po sędzim Andrzeju Wróblu, który zrezygnował ze sprawowania urzędu w trakcie kadencji i wrócił do pracy w Sądzie Najwyższym.

  czytaj więcej

 • Reprywatyzacja możliwa przez uzgodnienie księgi wieczystej

  Reprywatyzacja możliwa przez uzgodnienie księgi wieczystej

  Jeśli nabywcy gruntu zostanie udowodnione działanie w złej wierze , może on utracić prawo do terenu, co do którego toczy się spór prawny.

  czytaj więcej

 • Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  Słone kary za stare kremy: Sprzedawca też dopilnuje, by kosmetyki były bezpieczne

  PROBLEM: Ministerstwo Zdrowia planuje zwiększenie nadzoru nad kosmetykami. Śrubę zamierza przykręcić jednak nie tylko producentom i importerom, lecz także handlowcom. Sprzedawcy, hurtownicy i dystrybutorzy kosmetyków będą mieli obowiązek zbierania i raportowania przypadków niepożądanych działań wyrobów kosmetycznych. Czekają ich nowe, bardziej restrykcyjne wymogi informacyjne i większa odpowiedzialność za oferowane produkty – tak wynika z projektu ustawy o produktach kosmetycznych, nad którym trwają właśnie prace legislacyjne. Za niedopełnienie obowiązków, zamiast mało efektywnych grzywien, grożą administracyjne kary nawet do 100 tys. zł. I to z automatu.

  czytaj więcej

 • Kiedy rozpoczyna się i kiedy upływa bieg terminu związania ofertą?

  Kiedy rozpoczyna się i kiedy upływa bieg terminu związania ofertą?

  Ustalenie konkretnego terminu spoczywa na zamawiającym, który wskazuje go w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem, że termin nie może wykraczać poza wartości maksymalne wyrażone w cytowanym powyżej przepisie.

  czytaj więcej

 • Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  Co trzeba zmienić, gdy wspólnicy przechodzą z zarządu do rady

  OPIS SYTUACJI: Wspólnicy ABC spółki z o.o., z których część pełni funkcje w zarządzie spółki, dyskutują na nieformalnym spotkaniu o planowanych zmianach w zasadach zarządzania i reprezentacji ich spółki. W ostatnim czasie spółka osiągnęła rynkowy sukces i konieczne stało się zatrudnienie profesjonalnego menedżera oraz powierzenie mu stanowiska prezesa zarządu. Wspólnicy chcieliby jednak zachować pełną kontrolę nad jego działaniami, dlatego mają zostać pozostawione kompetencje nadzorczo-właścicielskie. W związku z tym udziałowcy zamierzają podjąć wiele uchwał mających na celu określenie procedury wyboru profesjonalnego zarządu spółki, a także ustalenie zasad obliczania wynagrodzenia członków organów spółki. Do tej pory wspólnicy pełniący funkcję członków zarządu nie pobierali z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. Zatrudnienie zaś osoby spoza ich grona wymaga przyznania jej adekwatnego uposażenia. Wspólnicy zamierzają m.in. określić wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Chodzi o to, by zapewnić wybór w skład owego organu wyłącznie profesjonalistów. Do tego wprowadzenie sztywnych kryteriów ma zapewnić każdorazowo odpowiedni wybór piastunów organu.

  czytaj więcej

 • Przedwyborcze bicie smogu. Będą kontrole w domach i monitorowanie sąsiadów?

  Przedwyborcze bicie smogu. Będą kontrole w domach i monitorowanie sąsiadów?

  Ograniczenia wjazdu do centrów miast, kontrole w domach, monitorowanie sąsiadów – gminy szukają pomysłu na czyste powietrze. Problem smogu wyzwala kreatywność samorządowców.

  czytaj więcej

 • Wójt nie zaskarży do sądu negatywnej oceny dotyczącej wykonania budżetu jednostki

  Wójt nie zaskarży do sądu negatywnej oceny dotyczącej wykonania budżetu jednostki

  Z końcem miesiąca mija termin na wypełnienie przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego obowiązku złożenia sprawozdań z wykonania obowiązków finansowych za rok miniony. Regionalne izby obrachunkowe i radni wystawią im cenzurki.

  czytaj więcej

 • Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Kiedy można ulżyć dłużnikom

  Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych sprawia urzędnikom nie lada trudności. Nie tylko dlatego, że w toku ich załatwiania stykają się z ludzkimi dramatami finansowymi, rodzinnymi czy też zdrowotnymi. Chodzi przede wszystkim o to, że tego typu sprawy są rozstrzygane w ramach uznania administracyjnego, a to oznacza brak ścisłych kryteriów podejmowania decyzji i dużą odpowiedzialność, by konkretnym rozstrzygnięciem nie skrzywdzić wnioskodawcy.

  czytaj więcej

 • Brexit już nie do zatrzymania

  Brexit już nie do zatrzymania

  Inwestorzy obawiają się skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, ale gospodarka nie daje powodu do niepokoju: nie dość, że nie ma recesji, to PKB rośnie.

  czytaj więcej

 • Regulując płatność w poniedziałek, gdy termin przypada w sobotę, nabywca nie traci prawa do ulgi

  Regulując płatność w poniedziałek, gdy termin przypada w sobotę, nabywca nie traci prawa do ulgi

  Jesteśmy firmą udzielającą ulgi we wpłacie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Termin płatności dla nabywcy ulgi za usługę został określony na 25 marca 2017 r. (sobota). Czy jeśli zapłaci 27 marca (poniedziałek), może żądać wystawienia od nas ulgi?

  czytaj więcej

 • Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  Na jakich zasadach podlegają ubezpieczeniom pełniący funkcję w spółkach

  PROBLEM W spółce z o.o. jest kilkoro wspólników. Dwóch zostało powołanych do zarządu, jeden jest prezesem. Działa też rada nadzorcza i prokurent. Jak określić podleganie ubezpieczeniom wspólników i członków organów spółki?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Dlaczego usługi na rzecz wspólnika spółki cywilnej nie pozbawią przedsiębiorcy preferencyjnego ZUS

  Poradnia ubezpieczeniowa: Dlaczego usługi na rzecz wspólnika spółki cywilnej nie pozbawią przedsiębiorcy preferencyjnego ZUS

  Chcę rozpocząć działalność gospodarczą. Do końca stycznia tego roku pracowałem w spółce cywilnej, ale jeden wspólnik prowadził też inną, odrębną od spółki działalność (usługi sprzątania). Moja firmą będzie miała zlecenia m.in. od tej osoby. Czy będę miał prawo do niskich składek, skoro teoretycznie będę wykonywał usługi na rzecz byłego pracodawcy?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników