art 30 kp

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kp. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kp.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Zmiany w polityce rachunkowości nie tylko małej firmy

  Zmiany w polityce rachunkowości nie tylko małej firmy

  Przed wprowadzeniem uproszczeń dokonujemy analizy. Stwierdzamy, czy przyjęcie takiego rozwiązania nie wpłynie ujemnie na sposób prezentacji sytuacji finansowej, majątkowej lub wyniku finansowego.

  czytaj więcej

 • Służba cywilna: Powołanemu na wyższe stanowisko nie należy się dodatkowy urlop

  Służba cywilna: Powołanemu na wyższe stanowisko nie należy się dodatkowy urlop

  Utrudnia to wyliczanie świadczenia wtedy, gdy dotychczasowy urzędnik awansuje, np. na dyrektora. Może na tym stracić wolne dni, ale w każdej sytuacji.

  czytaj więcej

 • Doraźna praca w gospodarstwie rolnym nie liczy się do wysługi lat

  Doraźna praca w gospodarstwie rolnym nie liczy się do wysługi lat

  Jestem policjantką. Komendant powiatowy odmówił mi przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za czas pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców. W uzasadnieniu stwierdził, że praca w gospodarstwie nie miała charakteru pracy stałej, a wykonywanie w nim czynności było tylko doraźną pomocą, jaką zwyczajowo świadczą dzieci rolników. Powołał się przy tym na fakt, iż byłam uczennicą technikum oraz że od miejsca zamieszkania do szkoły dojeżdżałam 21 km. Stwierdził, że gospodarstwo było stosunkowo małe (1,6 ha), a pracowało w nim sześć osób. Czy to rozstrzygnięcie jest prawidłowe?

  czytaj więcej

 • Pracownik może uniknąć niekorzystnych zmian warunków zatrudnienia

  Pracownik może uniknąć niekorzystnych zmian warunków zatrudnienia

  Otrzymałem bardzo intratną propozycję zatrudnienia w nowej firmie. Chciałbym ją przyjąć, ale boję się, że korzystne warunki (m.in. roczny okres wypowiedzenia, prawo do wysokiej odprawy w razie zwolnienia) mają mnie jedynie zachęcić do podpisania umowy, a po jakimś czasie pracodawca będzie chciał się z nich wycofać. Czy mogę w jakiś sposób ochronić się przed taką sytuacją – pyta pan Marcin.

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca może zatrudniać terminowo bez ograniczeń

  Kiedy pracodawca może zatrudniać terminowo bez ograniczeń

  Możliwość korzystania z umów na czas określony bez obawy ich przekształcenia w bezterminowe zależy od celu, w jakim są one zawierane. Musi być on podany w treści kontraktu, a niekiedy też w zawiadomieniu składanym inspektorowi pracy.

  czytaj więcej

 • Czy rentę można łączyć z emeryturą?

  Czy rentę można łączyć z emeryturą?

  Renta wypadkowa wywodzi się z innego rodzaju ubezpieczenia niż zwykła. Dlatego akurat ją można łączyć ze świadczeniem emerytalnym. Jest jednak warunek: nie wolno osiągać dodatkowych przychodów.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Matura 2016: Zdający bez maskotek i kanapek

  Matura 2016: Zdający bez maskotek i kanapek

  W tym roku będę zdawała egzamin maturalny. Nauczyciele ostrzegali, żeby nie wnosić ze sobą na salę np. maskotek i jedzenia. Podawali przykłady sytuacji, kiedy uczniowie byli wypraszani, jeżeli nauczyciel zauważył, że zdający korzysta z materiałów, których przy sobie mieć nie powinien. Zastanawiam się, z czego można korzystać w trakcie zdawania matury, aby nie mieć takich nieprzyjemności – pyta pani Aneta.

  czytaj więcej

 • Jakie zmiany dotyczące zakresu obowiązków czekają nauczycieli

  Jakie zmiany dotyczące zakresu obowiązków czekają nauczycieli

  Zanim nauczyciel rozpocznie pracę w szkole lub przedszkolu, będzie musiał poza dostarczeniem zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego wystąpić do resortu edukacji o potwierdzenie, że nie został skazany w postępowaniu dyscyplinarnym.

  czytaj więcej

 • Komentarz: Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 8)

  Komentarz: Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (cz. 8)

  Przedstawiamy kolejną część komentarza do ustawy z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 ze zm.; dalej: p.r.). Omawiamy w niej normy prawne zawarte w art. 161–188 p.r.

  czytaj więcej

 • Nowe przepisy zaważą na transformacji spółek

  Nowe przepisy zaważą na transformacji spółek

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw czeka już na podpis prezydenta. Dla obrotu gospodarczego najistotniejsze będą zmiany wprowadzane w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 803 – dalej: u.k.u.r.).

  czytaj więcej

 • Szczucki: Państwo nie może odpuszczać sprawcom tortur

  Szczucki: Państwo nie może odpuszczać sprawcom tortur

  - W moim przekonaniu terminem przedawnienia rządzić będzie ustawa o IPN, która te zachowania kwalifikuje do kategorii zbrodni komunistycznych. To jest bardzo szeroka definicja, która obejmuje zbrodnie i występki i przewiduje odpowiednio 40- i 30-letnie terminy przedawnienia - mówi w wywiadzie dla DGP dr Krzysztof Szczucki Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

  czytaj więcej

 • Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Menedżerowie mogą łatwo uniknąć 70-proc. PIT

  Jest sposób na obejście drakońskiej daniny od odpraw i odszkodowań. Członkowie zarządów i menedżerowie zwalniani ze spółek Skarbu Państwa i firm komunalnych nie płacą 70-proc. podatku, jeżeli wypłata wynika z porozumienia z pracodawcą, a nie z umowy o pracę.

  czytaj więcej

 • SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  SN: ZUS nie zakwestionuje emerytury nauczyciela, gdy umowa rozwiązuje się z upływem czasu

  Warunek rozwiązania stosunku pracy wymagany do nabycia nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest spełniony w przypadku, gdy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta. Taką uchwałę podjął wczoraj poszerzony skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego, rozpatrując zagadnienie prawne postawione przez pierwszego prezesa SN prof. dr hab. Małgorzatę Gersdorf. Dotyczyło ono tego, czy przesłanka rozwiązania przez nauczyciela stosunku pracy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800 ze zm.), jest spełniona, jeśli umowa o pracę rozwiązuje się z upływem czasu, na który została zawarta (art. 30 par. 1 pkt 4 k.p.).

  czytaj więcej

 • Waluta kary umownej taka sama jak waluta umowy

  Waluta kary umownej taka sama jak waluta umowy

  Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, waluta, w jakiej wyrażona jest kara umowna, powinna być taka sama jak ta, w której określono przedmiot kontraktu – stwierdził Sąd Najwyższy. Dodał jednak, że dłużnik może zapłacić równowartość kary umownej w złotych, o ile umowa mu tego nie zabrania.

  czytaj więcej

 • Nic nie zastąpi żywego kontaktu w nauce języków

  Nic nie zastąpi żywego kontaktu w nauce języków

  SZKOLNICTWO Zastanawiam się nad wakacyjnym kursem angielskiego dla syna. Trochę już zna ten język, więc mógłby poprawić umiejętności – pisze pani Joanna. – Ale jak wybrać dobrą szkołę, żeby nauka miała sens – przyniosła efekty, ale nie zmęczyła dziecka. Na co zwracać uwagę, czy wybrać dłuższy, ale droższy pobyt w Anglii, czy tydzień w „angielskiej wiosce” w Polsce – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Nic nie zastąpi żywego kontaktu w nauce języków

  Nic nie zastąpi żywego kontaktu w nauce języków

  Zastanawiam się nad wakacyjnym kursem angielskiego dla syna. Trochę już zna ten język, więc mógłby poprawić umiejętności – pisze pani Joanna. – Ale jak wybrać dobrą szkołę, żeby nauka miała sens – przyniosła efekty, ale nie zmęczyła dziecka. Na co zwracać uwagę, czy wybrać dłuższy, ale droższy pobyt w Anglii, czy tydzień w „angielskiej wiosce” w Polsce – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • PO skierowała wniosek do TK ws. tzw. małej ustawy medialnej

  PO skierowała wniosek do TK ws. tzw. małej ustawy medialnej

  Senatorowie PO skierowali w czwartek wniosek do TK o zbadanie zgodności tzw. małej ustawy medialnej z Europejską Konwencją Praw Człowieka Rady Europy i Kartą Praw Podstawowych UE. Zdaniem senatora PO Bogdana Klicha, dzięki tej ustawie rząd "zawłaszczył media publiczne".

  czytaj więcej

 • Kukiz'15: Równa kwota wolna PIT dla parlamentarzystów i obywateli

  Kukiz'15: Równa kwota wolna PIT dla parlamentarzystów i obywateli

  Klub Kukiz'15 przygotował projekty ustaw, które mają na celu zrównanie wysokości kwoty wolnej PIT, przysługującej parlamentarzystom i pozostałym obywatelom - poinformował lider ugrupowania Paweł Kukiz. Jak ocenił, nie może być tak, że poseł ma 10 razy wyższą kwotę wolną niż inni obywatele.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników