art 30 kp

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kp. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kp.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego za granicę

  Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika oddelegowanego za granicę

  Na cały kwiecień pracownik został oddelegowany do pracy do Irlandii. Za ten miesiąc wynagrodzenie w walucie obcej wyniosło 950 euro. Wynagrodzenia są płatne 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. To należne za kwiecień płatne jest 10 maja. Jak rozliczyć przychód z podatku dochodowego oraz składek ZUS? Czy przysługuje odliczenie z tytułu diet?

  czytaj więcej

 • Ustna pożyczka – ważna, ale trudniejsza do udowodnienia

  Ustna pożyczka – ważna, ale trudniejsza do udowodnienia

  Umowa pożyczki prowadzi do zmian w obrębie prawa własności przedmiotu umowy. Kodeks cywilny nie wprowadza ograniczeń w odniesieniu do podmiotów, które mogą być stronami umowy – pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Oznacza to, że każdy podmiot prawa cywilnego może być stroną umowy pożyczki. Umowa może dotyczyć pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku.

  czytaj więcej

 • Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Firmy lekceważą obowiązek składania bilansu

  Za jego niedopełnienie grożą surowe kary, nawet skreślenie z rejestru. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy spółka nie składa sprawozdań przez kolejne dwa lata

  czytaj więcej

 • GIODO odsunięty od prac nad ustawą. Bielak-Jomaa: Nie wierzę w koncepcję superurzędu [WYWIAD]

  GIODO odsunięty od prac nad ustawą. Bielak-Jomaa: Nie wierzę w koncepcję superurzędu [WYWIAD]

  - Nie wierzę w koncepcję stworzenia superurzędu, który w ciągu 30 dni będzie w stanie rozstrzygać skargi - mówi w wywiadzie dla DGP dr Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych.

  czytaj więcej

 • Przy zatwierdzaniu sprawozdań nie trzeba ich czytać podczas sesji rady

  Przy zatwierdzaniu sprawozdań nie trzeba ich czytać podczas sesji rady

  W naszej gminie co roku powraca pewien problem związany z zatwierdzaniem sprawozdań. Chodzi o to, czy w trakcie sesji wymagane jest dokładne odczytanie zawartości m.in. sprawozdań finansowego i z wykonania budżetu gminy, czy wystarczy tylko zapoznanie się z tymi dokumentami przez radnych na sesji?

  czytaj więcej

 • Rząd nie może uprzywilejować niektórych pracowników sezonowych

  Rząd nie może uprzywilejować niektórych pracowników sezonowych

  Opóźniona i niepełna – tak Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego ocenia propozycję implementacji dyrektywy sezonowej.

  czytaj więcej

 • Nie wiadomo, jak prowadzić ewidencję pracowników tymczasowych. Łatwo o błąd i wykroczenie

  Nie wiadomo, jak prowadzić ewidencję pracowników tymczasowych. Łatwo o błąd i wykroczenie

  Od 1 czerwca pracodawcy użytkownicy muszą uwzględniać w niej nowy limit 18 miesięcy zatrudnienia. Nie ma jednak jasnych wytycznych co do sposobu zliczania okresów pracy.

  czytaj więcej

 • Sztuka z wyspy Bali na wystawie w krakowskim Muzeum Manggha

  Sztuka z wyspy Bali na wystawie w krakowskim Muzeum Manggha

  Obrazy, rzeźby, tkaniny, rysunki z egzotycznej Bali udostępni od czwartku Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie. Zgodnie z zapowiedziami będzie to pierwsza tak obszerna wystawa pod Wawelem, prezentująca tak wszechstronnie sztukę z indonezyjskiej wyspy.

  czytaj więcej

 • Kodeks kierowcy: Czy wypadek zarejestrowany prywatną kamerą w aucie może być dowodem w sądzie?

  Kodeks kierowcy: Czy wypadek zarejestrowany prywatną kamerą w aucie może być dowodem w sądzie?

  Jesteś kierowcą samochodu? A może dopiero uczęszczasz na kurs prawa jazdy? A może jesteś rowerzystą zagubionym w gąszczu przepisów? Proponujemy niezbędnik, który powinien znaleźć się w rękach każdego kierowcy, ponieważ oprócz wyjaśnienia zmian w przepisach o ruchu drogowym zawiera także praktyczne porady eksperta, które pomogą dobrze zrozumieć prawa i obowiązki użytkowników dróg.

  czytaj więcej

 • Nie ma dopłaty do pensji niepełnosprawnego, jeśli została wypłacona w gotówce

  Nie ma dopłaty do pensji niepełnosprawnego, jeśli została wypłacona w gotówce

  Przekazanie wynagrodzenia niepełnosprawnemu pracownikowi do rąk własnych wyklucza możliwość uzyskiwania przez pracodawcę dopłat do jego pensji.

  czytaj więcej

 • Za złe traktowanie dzieci w żłobku można stracić pracę z dnia na dzień

  Za złe traktowanie dzieci w żłobku można stracić pracę z dnia na dzień

  Pracodawca przy zwolnieniu dyscyplinarnym podwładnego może wziąć pod uwagę jego naganne naruszenia obowiązków pracowniczych, nawet jeśli miały miejsce po miesięcznym terminie przeznaczonym na takie zwolnienie. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • W jaki sposób biuro podróży powinno wykazać sprzedaż wycieczki na Maltę

  W jaki sposób biuro podróży powinno wykazać sprzedaż wycieczki na Maltę

  Podatniczka (podatnik VAT czynny) prowadzi małe biuro podróży. 2 czerwca 2017 r. nabyła we własnym imieniu i na własny rachunek od oddziału niemieckiego biura podróży w Polsce 10 miejsc na wycieczkę 7-dniową na Maltę (23–29 czerwca 2017 r.). Nabyta usługa ma charakter kompleksowej usługi turystycznej obejmującej przelot samolotem, zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu na Malcie oraz ubezpieczenie. Koszt jednego miejsca to 3500 zł. Zakup usługi został udokumentowany wystawioną i otrzymaną przez podatniczkę 2 czerwca 2017 r. fakturą na kwotę 35 000 zł (faktura nie zawierała stawki i kwoty VAT, zawierała natomiast adnotację „procedura marży dla biur podróży”). Za nabyte miejsca wycieczkowe podatniczka zapłaciła przelewem na rachunek oddziału niemieckiego biura podróży 2 czerwca. Przedmiotowe miejsca na wycieczkę na Maltę podatniczka sprzedała we własnym imieniu i na własny rachunek w połowie czerwca 2017 r. osobom indywidualnym w cenie 4000 zł za miejsce (pobierając z góry zapłatę). Sprzedaż wycieczek tym osobom została udokumentowana wyłącznie paragonami fiskalnymi. Jak powinna rozliczyć VAT i podatek dochodowy od osób fizycznych od zakupu i sprzedaży tych miejsc wycieczkowych? Podatniczka rozlicza się podatkiem liniowym i prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową. Podatek od towarów i usług i zaliczki na PIT płaci za okresy miesięczne. Podatniczka posiada status mikroprzedsiębiorcy.

  czytaj więcej

 • W sprawie paliwa nie było naruszenia zasady stałości

  W sprawie paliwa nie było naruszenia zasady stałości

  Firmy, które kwestionują brak możliwości odliczania podatku w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r., nie mają szans na wygraną – wynika z kolejnego wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe rozwiązanie czy bubel prawny? Przepisy o egzekucji budzą skrajne emocje

  Przełomowe regulacje, które zapobiegną patologiom wśród komorników, czy bubel prawny, który doprowadzi do zapaści systemu egzekucji sądowej? Opinie na temat projektów dwóch nowych ustaw – o komornikach sądowych i o kosztach komorniczych – prezentowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości i samych zainteresowanych są całkowicie odmienne

  czytaj więcej

 • Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń

  OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

  czytaj więcej

 • Ponowne zawieszenie biznesu możliwe po jednym dniu

  Ponowne zawieszenie biznesu możliwe po jednym dniu

  Niedługo upływa dwuletni okres, od kiedy zawiesiłem działalność gospodarczą spółki prawa handlowego. Chciałbym przedłużyć ten stan. Czy po wznowieniu biznesu na krótki okres – np. jeden dzień – mogę ponowne skorzystać z instytucji zawieszenia?

  czytaj więcej

 • Przekręt wpisany w rejestr. Jak ukraść spółkę w weekend?

  Przekręt wpisany w rejestr. Jak ukraść spółkę w weekend?

  Wystarczy sfałszować kilka podpisów i mieć trochę szczęścia. Zanim właścicielowi uda się wszystko poodkręcać, uzurpator zniknie. Wraz z firmowym majątkiem.

  czytaj więcej

 • Agenci bez prowizji za lewe umowy

  Agenci bez prowizji za lewe umowy

  Nawet gdy klient zrezygnuje z ubezpieczenia po kilku miesiącach, to można domagać się od pośrednika zwrotu części wynagrodzenia. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

  czytaj więcej

 • Rośnie temperatura sporu wokół zasad wyłaniania I prezesa SN

  Rośnie temperatura sporu wokół zasad wyłaniania I prezesa SN

  Do podważenia decyzji o wyborze na to stanowisko prof. Małgorzaty Gersdorf nie potrzeba wydawania przez trybunał wyroku aplikacyjnego. Wystarczy stwierdzenie niekonstytucyjności jednego przepisu ustawy o Sądzie Najwyższym.

  czytaj więcej

 • Prezydent kieruje do Sejmu projekt dot. blokowania numerów alarmowych

  Prezydent kieruje do Sejmu projekt dot. blokowania numerów alarmowych

  Kara aresztu, ograniczenia wolności lub 1,5 tys. zł grzywny będzie grozić każdemu, kto umyślnie i bez uzasadnienia będzie blokował telefoniczny numer alarmowy - wynika z projektu noweli Kodeksu wykroczeń, który skierował do Sejmu prezydent.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników