art 30 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kiedy lekarz może odmówić leczenia?

  Kiedy lekarz może odmówić leczenia?

  Znajoma zwierzyła mi się, że lekarz odmówił jej leczenia. Nie chciała wdawać się w szczegóły, a mnie trudno uwierzyć, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Czy jest to faktycznie możliwe – pyta pani Wanda.

  czytaj więcej

 • Jak walczyć o posadę przed sądem pracy

  Jak walczyć o posadę przed sądem pracy

  Każdy pracodawca może prowadzić politykę kadrową dostosowaną do swoich potrzeb. Nie oznacza to jednak, że istnieje przyzwolenie na dyskryminację. Zakazane jest wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę w sposób sprzeczny z przepisami. W tej kwestii kontrolę nad pracodawcami sprawują sądy. Aby wszcząć postępowanie, z inicjatywą musi wystąpić poszkodowany pracownik.

  czytaj więcej

 • Prawo budowlane: Upadek domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia

  Prawo budowlane: Upadek domów jednorodzinnych na podstawie zgłoszenia

  Miało być prościej i szybciej. Okazało się jednak, że inwestorzy nie potrzebują takich ułatwień: resort infrastruktury planuje rezygnację z uproszczonej procedury wznoszenia budynków.

  czytaj więcej

 • Rodzaj umowy nie zależy tylko od woli pracodawcy

  Rodzaj umowy nie zależy tylko od woli pracodawcy

  Moja umowa-zlecenie niedługo się kończy. Poinformowano mnie, że firma jest zainteresowana przedłużeniem współpracy, ale znów na podstawie umowy cywilnoprawnej. Pracuję przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie (stałe godziny pracy), w siedzibie firmy, za co otrzymuję stałe wygrodzenie. Obowiązki wykonuję pod nadzorem przełożonego, który zleca mi zadania, a następnie kontroluje ich wykonanie. Czy pracodawca może ponownie zatrudnić mnie na podstawie umowy-zlecenia – pyta pani Agata.

  czytaj więcej

 • Rekompensata za dyscyplinarkę może być z PIT

  Rekompensata za dyscyplinarkę może być z PIT

  Pracownik, który wywalczy wysokie odszkodowanie za bezpodstawne zwolnienie z pracy, musi się liczyć z tym, że częścią tej kwoty się podzieli z fiskusem – wynika z wyroku NSA.

  czytaj więcej

 • Jak różne nieobecności w trakcie miesiąca wpływają na wynagrodzenie pracownika

  Jak różne nieobecności w trakcie miesiąca wpływają na wynagrodzenie pracownika

  Pracownik w sierpniu 2016 r. był nieobecny z powodu choroby i za pierwszą część tej nieobecności ma prawo do wynagrodzenia, a za drugą do zasiłku. Ponadto korzystał w tym miesiącu z urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego oraz bezpłatnego. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną. Jak obliczyć jego wynagrodzenie za sierpień 2016 r.?

  czytaj więcej

 • Twoje dziecko ma problemy w nauce? Sprawdź, jakie ma prawa

  Twoje dziecko ma problemy w nauce? Sprawdź, jakie ma prawa

  Brak promocji jest karą za zaniedbania. Dotyka ona nie tylko ucznia, ale także jego rodziców lub opiekunów. Zanim więc do tego dojdzie, warto szukać pomocy i zapobiegać szkolnym kłopotom

  czytaj więcej

 • Jak skutecznie zabezpieczyć wieloletni kontrakt

  Jak skutecznie zabezpieczyć wieloletni kontrakt

  OPIS SYTUACJI: Od kilku dni głowy członków zarządu spółki z o.o. ImpChin zaprzątało pytanie, jak skutecznie zabezpieczyć wieloletni kontrakt o znacznej wartości. Zarząd spółki zamierzał zawrzeć umowę z kontrahentem prowadzącym działalność gospodarczą jako jednoosobowy przedsiębiorca. Przedmiotem umowy ma być towar importowany przez ImpChin z zagranicy, więc zarząd spółki chciałby, żeby cena w umowie była ustalona w walucie obcej, w której towar jest kupowany. Obawia się, że ewentualne osłabienie danej waluty pozbawiłoby spółkę zysku ze sprzedaży produktów kupowanych za granicą. Ostatnio jednak do zarządu firmy dotarły informacje, że zmienia się prawo w zakresie klauzul walutowych.

  czytaj więcej

 • Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku

  Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku

  Adam Wiśniewski jest zatrudniony od 1 października 2012 r. na stanowisku konstruktora na podstawie umowy o pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ABRA, zajmującej się produkcją elementów infrastruktury drogowej. Na podstawie podpisanego przez strony aneksu do umowy o pracę od 1 kwietnia 2013 r. zakresem jego obowiązków objęte zostały także prace nad nowymi rozwiązaniami oraz ulepszeniami rozwiązań już istniejących i oferowanych przez spółkę na rynku – od tego też dnia został oddelegowany do specjalnego zespołu konstruktorów.

  czytaj więcej

 • Zasiłek bez pracy: Zdaniem sądów to możliwe

  Zasiłek bez pracy: Zdaniem sądów to możliwe

  Jeśli płatnik przestał prowadzić działalność, ale nie wyrejestrował pracownika z ubezpieczeń, ten może pobierać świadczenia bez końca. Nie ma bowiem dowodu, że etat już nie istnieje.

  czytaj więcej

 • Opóźnienie w zawiadomieniu PIP o umowie terminowej to wykroczenie przeciw prawom pracownika?

  Opóźnienie w zawiadomieniu PIP o umowie terminowej to wykroczenie przeciw prawom pracownika?

  Prowadzę biuro reklamy. Otrzymaliśmy zlecenie przeprowadzenia dużej kampanii rozłożonej na kilka etapów. Muszę zatrudnić dodatkowych pracowników, jednak trudno mi ocenić, czy na każdym etapie kampanii będę potrzebował taką samą ich liczbę. Czy mogę zawierać umowy na czas określony z pominięciem ustawowych limitów? Jakie obowiązki się z tym wiążą?

  czytaj więcej

 • Resort finansów uderza w oszustów. Ale sankcje w VAT będą dla wszystkich

  Resort finansów uderza w oszustów. Ale sankcje w VAT będą dla wszystkich

  Ministerstwo nie zlikwiduje całkowicie czynnego żalu. Chce natomiast zakazać korekty deklaracji nieuczciwym podatnikom, którzy celowo unikają fiskusa, licząc, że ich nie skontroluje.

  czytaj więcej

 • Poradnia dla służb mundurowych

  Poradnia dla służb mundurowych

  ● Emerytowany policjant bez świadczenia okresowego● Cofnięcie wniosku o zwolnienie ze służby nie zawsze możliwe● Trudne do zdiagnozowania choroby ustali specjalista● Zaskarżenie decyzji o zawieszeniu nie zapobiegnie zwolnieniu ze służby

  czytaj więcej

 • Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się świadczenie przedemerytalne

  Likwidacja pracodawcy: Kiedy należy się świadczenie przedemerytalne

  Świadczenie przedemerytalne przysługuje także za pracę u przedsiębiorcy, który zlikwiduje działalność gospodarczą i założy kolejną.

  czytaj więcej

 • Jasiński: Duża nowelizacja VAT już niebawem. Oto zmiany, jakie planuje MF

  Jasiński: Duża nowelizacja VAT już niebawem. Oto zmiany, jakie planuje MF

  Kaucje rejestracyjne, możliwość łatwiejszego wyrejestrowania firmy, wyższe sankcje karne za zawyżanie zwrotów, zmiany w kodeksie karnym skarbowym, dotyczące "czynnego żalu" - to według wiceministra finansów Wiesława Jasińskiego niektóre elementy nowelizacji ustawy o VAT, nad która prace kończą się w MF.

  czytaj więcej

 • Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Będą problemy z ustaleniem, kto należy do związku zawodowego

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2 sierpnia 2016 r. przyjęło nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Jego celem jest rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych na osoby świadczące pracę na innych podstawach niż stosunek pracy (m.in. na zleceniobiorców i samozatrudnionych). Stanowi on modyfikację projektu z 22 marca 2016 r. i wprowadza zmiany mające uwzględniać opinie partnerów społecznych, którzy zwracali uwagę na niedoskonałości pierwotnych propozycji. Kierunek tych zmian należy ocenić pozytywnie, jednak ciągle pewne kwestie wymagają dopracowania.

  czytaj więcej

 • Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Resort rodziny o urlopach pracowników tymczasowych

  Agencja pracy tymczasowej od ośmiu miesięcy zatrudnia pracownika tymczasowego na podstawie krótkich, z reguły 2-, 3-miesięcznych umów na czas określony. Praca wykonywana jest na rzecz jednego pracodawcy użytkownika w wymiarze 1/8 etatu przez godzinę dziennie. Jaki ustalić wymiar urlopu przysługującego pracownikowi?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 15 września 2016

  Poradnia ubezpieczeniowa z 15 września 2016

  Jakie składki trzeba odprowadzić od umowy o dzieło i zlecenia zawartych z tą samą osobąJakim ubezpieczeniom na urlopie wychowawczym podlega osoba pobierająca rentę socjalnąKiedy ZUS odblokuje zajęty rachunek bankowy dłużnikaCzy stypendium finansowane ze środków Unii Europejskiej jest oskładkowane

  czytaj więcej

 • Zaległy urlop trzeba wykorzystać do końca września

  Zaległy urlop trzeba wykorzystać do końca września

  Mam jeszcze niewykorzystany urlop z ubiegłego roku. Nazbierało mi się sporo dni, bo mieliśmy trudny okres w firmie i moja obecność była niezbędna. Poza tym planuję w lutym odwiedzić rodzinę w Australii i na tę długą i drogą podróż chciałbym mieć więcej czasu. Tymczasem wezwano mnie do kadr i powiedziano, że muszę wykorzystać zeszłoroczny urlop do końca września. Czy pracodawca ma prawo przymusić mnie do tego – zastanawia się pan Andrzej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników