art 30 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Służba cywilna: Powołanemu na wyższe stanowisko nie należy się dodatkowy urlop

  Służba cywilna: Powołanemu na wyższe stanowisko nie należy się dodatkowy urlop

  Utrudnia to wyliczanie świadczenia wtedy, gdy dotychczasowy urzędnik awansuje, np. na dyrektora. Może na tym stracić wolne dni, ale w każdej sytuacji.

  czytaj więcej

 • Pracownik może uniknąć niekorzystnych zmian warunków zatrudnienia

  Pracownik może uniknąć niekorzystnych zmian warunków zatrudnienia

  Otrzymałem bardzo intratną propozycję zatrudnienia w nowej firmie. Chciałbym ją przyjąć, ale boję się, że korzystne warunki (m.in. roczny okres wypowiedzenia, prawo do wysokiej odprawy w razie zwolnienia) mają mnie jedynie zachęcić do podpisania umowy, a po jakimś czasie pracodawca będzie chciał się z nich wycofać. Czy mogę w jakiś sposób ochronić się przed taką sytuacją – pyta pan Marcin.

  czytaj więcej

 • Paraliż e-sądu w wydawaniu nakazów zapłaty

  Paraliż e-sądu w wydawaniu nakazów zapłaty

  Elektroniczne postępowania upominawcze nie nadążają za znowelizowanymi przepisami. Prawnicy alarmują, że przez to przedsiębiorcy tracą należne im odsetki.

  czytaj więcej

 • Kiedy pracodawca może zatrudniać terminowo bez ograniczeń

  Kiedy pracodawca może zatrudniać terminowo bez ograniczeń

  Możliwość korzystania z umów na czas określony bez obawy ich przekształcenia w bezterminowe zależy od celu, w jakim są one zawierane. Musi być on podany w treści kontraktu, a niekiedy też w zawiadomieniu składanym inspektorowi pracy.

  czytaj więcej

 • Jakich formalności trzeba dopełnić, zmieniając stanowisko pracy dla zatrudnionego na okres próbny

  Jakich formalności trzeba dopełnić, zmieniając stanowisko pracy dla zatrudnionego na okres próbny

  Pracodawca 1 marca 2016 r. zatrudnił podwładnego na trzymiesięczny okres próbny na stanowisku konsultanta. Na początku kwietnia zmienił jednak zdanie i zamierza powierzyć mu stanowisko asystenta – tu również chciałby zawrzeć z pracownikiem umowę na okres próbny.

  czytaj więcej

 • Umowy o pracę: Poznaj zmiany w kodeksie pracy

  Umowy o pracę: Poznaj zmiany w kodeksie pracy

  W odniesieniu do możliwości zawierania następujących po sobie umów na okres próbny art. 25 par. 3 k.p. posługuje się określeniem „ponowne zawarcie”. Czy oznacza to, że umowę na okres próbny można zawrzeć ponownie tylko jeden raz, a więc maksymalnie mogą być zawarte tylko dwie takie umowy?

  czytaj więcej

 • (Anty)koncepcja aborcyjna, czyli jak przerywaną ciążę w II RP

  (Anty)koncepcja aborcyjna, czyli jak przerywaną ciążę w II RP

  Ideami seksualnej rewolucji prawie nikt w Polsce się nie zajmował, dopóki władza nie zainteresowała się ochroną życia poczętego.

  czytaj więcej

 • Czy samozatrudniony może ogłosić upadłość konsumencką

  Czy samozatrudniony może ogłosić upadłość konsumencką

  Problem: Osoba, która przeszła na samozatrudnienie, nawet jeśli po uszy pogrążona jest w prywatnych długach, które narastały przez wiele lat, nie może ogłosić upadłości konsumenckiej! A to dlatego, że z przepisów wynika wprost, że upadłość konsumencką może ogłosić wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. A samozatrudniony w myśl przepisów jest właśnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Problem jest tym większy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla wielu osób pogrążonych w finansowych tarapatach szybsze i bardziej korzystne niż ogłoszenie upadłości na zasadach obowiązujących przedsiębiorców. W praktyce więc osoby, dla których samozatrudnienie jest często jedyną możliwością utrzymania źródła dochodów, mają poważny problem. Zwłaszcza że powszechna jest praktyka przedsiębiorców, którzy uzależniają zatrudnienie kandydata do pracy od tego, czy założy i będzie prowadził własną działalność gospodarczą. Pojawia się pytanie: czy osoby, których samozatrudnienie wiąże się ze świadczeniem usług na rzecz jednej firmy, a przeważający udział w ich zobowiązaniach mają kredyty konsumenckie i inne prywatne długi, nie powinny składać wniosków o upadłość jako konsumenci, licząc na to, że sąd uzna, że ta działalność jest de facto fikcyjna? ©?

  czytaj więcej

 • Ziobro chce nas wysłać do więzienia… ale na krótko

  Ziobro chce nas wysłać do więzienia… ale na krótko

  AKADEMIA SUKCESU Minister sprawiedliwości szykuje zmiany w systemie karnym, czym stymuluje dyskusje wśród obywateli, prawników i pracowników służby więziennej. Eksperci są podzieleni zwłaszcza wobec pomysłu tygodniowej kary pozbawienia wolności

  czytaj więcej

 • Za szkodę na zdrowiu pracownikowi należy się zadośćuczynienie

  Za szkodę na zdrowiu pracownikowi należy się zadośćuczynienie

  W trakcie pełnienia obowiązków służbowych uległam wypadkowi. Zostałam mocno poturbowana, złamałam też nogę, od kilku tygodni przebywam na zwolnieniu – opowiada pani Halina. – Z początku czułam się bardzo źle, ale w miarę jak powracam do zdrowia, coraz częściej myślę, że powinnam zająć się dochodzeniem odszkodowania. Na jakie pieniądze mogę liczyć, skoro nieszczęście przydarzyło mi się w pracy i stało się to w związku z wykonywaniem moich zadań – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Błędne pouczenie o prawie odwołania do sądu uzasadnia tylko przywrócenie terminu

  Błędne pouczenie o prawie odwołania do sądu uzasadnia tylko przywrócenie terminu

  TEZA: Błędne pouczenie pracownika (art. 30 par. 5 kodeksu pracy) o prawie odwołania się do sądu pracy może być jedynie podstawą do przywrócenia terminu, a nie dochodzenia roszczeń przewidzianych w art. 45 k.p.

  czytaj więcej

 • Nie tylko lekarz ma sumienie: Które zawody mogą się powołać na klauzulę sumienia?

  Nie tylko lekarz ma sumienie: Które zawody mogą się powołać na klauzulę sumienia?

  W Polsce jedynie lekarze, pielęgniarki i położne mają zapisaną w prawie możliwość skorzystania z tej klauzuli, gdy stają przed koniecznością działania niezgodnego z własnym sumieniem. Oprócz nich możliwość powołania się na względy sumienia zapewniono również poborowym.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Wójt nie wszystko musi udostępniać. Ale nie do końca jest jasne, kiedy może odmówić

  Wójt nie wszystko musi udostępniać. Ale nie do końca jest jasne, kiedy może odmówić

  Transparentność działania organów samorządu ma też swoje ograniczenia. Żądanie dostępu do informacji publicznej nie może dotyczyć danych, które takiego charakteru nie mają, albo gdy realizacja wniosku może sparaliżować funkcjonowanie urzędu.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników