art 30 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Niezawinione przez wykonawcę opóźnienia nie spowodują finansowych konsekwencji

  Niezawinione przez wykonawcę opóźnienia nie spowodują finansowych konsekwencji

  Zawarłem z gminą umowę, w ramach której zobowiązałem się m.in. wybudować świetlicę szkolną i budynek hydroforni. Ponadto miałem wykonać instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Termin wykonania inwestycji określono na 30 września 2016 r. Zobowiązany zostałem do dołączenia do protokołu odbioru końcowego kompletu dokumentów wymaganych przepisami prawa budowlanego, w tym także pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych. Umowa została wykonana do 30 września 2016 r., co zostało potwierdzone adnotacją tej treści zawartą w komisyjnym protokole odbioru końcowego z 18 listopada 2014 r. Tego bowiem dnia przedłożyłem gminie pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych. To opóźnienie spowodowane było brakami w dokumentacji przekazanej mi przez burmistrza (nieważna była decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych). Dlatego starosta wydał ten dokument dopiero po 82 dniach od wszczęcia postępowania. Gmina naliczyła jednak karę umowną za opóźnienie w realizacji umowy. Czy miała do tego prawo?

  czytaj więcej

 • Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Nowa pensja minimalna w 2017 r. to także nowe stawki płacowe

  Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 tys. zł. Jak zwykle wzrosną też niektóre świadczenia ze stosunku pracy odpowiadające kwocie minimalnej płacy lub jej wielokrotności, a także podstawy, progi i wskaźniki obowiązujące w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, dla których jest ona bazą

  czytaj więcej

 • Wojsko wezwie 19-letnie studentki kierunków medycznych

  Wojsko wezwie 19-letnie studentki kierunków medycznych

  Studentki analityki medycznej, farmacji, medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, ratownictwa medycznego oraz weterynarii po skończeniu 19 lat muszą się liczyć z tym, że zostaną wezwane, by stawiły się do kwalifikacji wojskowej. Tym samym obowiązkiem zostały też objęte panie uczęszczające do policealnych szkół medycznych.

  czytaj więcej

 • Łódzki pomysł na walkę z dopalaczami. Przyniesie więcej szkody czy pożytku?

  Łódzki pomysł na walkę z dopalaczami. Przyniesie więcej szkody czy pożytku?

  Problem: Za pomocą powództwa wytoczonego przez rzecznika konsumentów Łódź chce unieważniać umowy zakupu szkodliwych substancji z uwagi na wprowadzenie kupującego w błąd. Punktem zaczepienia jest inne niż spodziewane działanie produktu. To z kolei ma otworzyć drogę do kolejnego postępowania o odszkodowanie.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć pracę w grudniu, gdy jest ona świadczona ponad dwieście godzin, w tym w wigilię i sylwestra?

  Jak rozliczyć pracę w grudniu, gdy jest ona świadczona ponad dwieście godzin, w tym w wigilię i sylwestra?

  Firma zatrudnia pracowników w równoważnym czasie pracy w 3-miesięcznych okresach rozliczeniowych, ostatni przypada na listopad i grudzień 2016 r. oraz styczeń 2017 r. Ze względu na duży ruch w sezonie przedświątecznym w listopadzie pracownik wypracował 190 godzin, zgodnie z harmonogramem czasu pracy i 10 nadgodzin, a w grudniu ma zaplanowane 210 godzin pracy i większą liczbę dni roboczych niż wynika to z kalendarza dla tego miesiąca. Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika, który przepracuje 230 godzin w grudniu w 23 dni robocze i nie odbierze żadnego czasu wolnego z tego tytułu, a zarabia po 15 zł za godzinę?

  czytaj więcej

 • Sąd przemówi ludzkim głosem. Najpierw do świadków

  Sąd przemówi ludzkim głosem. Najpierw do świadków

  Sąd Rejonowy Katowice-Zachód już niedługo zacznie wysyłać do świadków pisma sformułowane w sposób zrozumiały dla przeciętnego obywatela. Pilotaż jest wynikiem współpracy z filologami z Uniwersytetu Wrocławskiego

  czytaj więcej

 • "Za życiem": Nowe świadczenie i zadania dla asystentów rodziny

  "Za życiem": Nowe świadczenie i zadania dla asystentów rodziny

  Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych będą mogli składać w gminach wnioski o przyznanie 4 tys. zł zapomogi. Będzie na to 12 miesięcy, licząc od narodzin potomka

  czytaj więcej

 • Zawiadomienie PIP o wypadku przy pracy to nie tylko formalność

  Zawiadomienie PIP o wypadku przy pracy to nie tylko formalność

  U pracodawcy prowadzącego duży zakład produkcyjny doszło do wypadku, w wyniku którego pracownik stracił dłoń podczas obsługi jednej z maszyn. Czy pracodawca w takiej sytuacji powinien zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy? Czy takie zawiadomienie ma charakter czysto formalny, czy należy się spodziewać wizyty inspektora pracy w zakładzie? Jakie konsekwencje grożą pracodawcy w sytuacji, gdy zatai przed Państwową Inspekcją Pracy fakt, że doszło do takiego zdarzenia?

  czytaj więcej

 • Prostsze dochodzenie odszkodowania za mobbing, lepsza ochrona - to prezydencki plan ochrony pracowników

  Prostsze dochodzenie odszkodowania za mobbing, lepsza ochrona - to prezydencki plan ochrony pracowników

  Zatrudnionym łatwiej będzie dochodzić odszkodowania za mobbing. Więcej osób zyska też ochronę przed zwolnieniem.

  czytaj więcej

 • Obniżenie wieku emerytalnego od 2017 roku. Zobacz, jak to będzie wyglądało w praktyce

  Obniżenie wieku emerytalnego od 2017 roku. Zobacz, jak to będzie wyglądało w praktyce

  Obniżenie wieku emerytalnego było jedną z głównych obietnic wyborczych PiS. Reforma cofa zmiany wprowadzone w 2013 r. przez poprzednią ekipę rządzącą. Przepisy nie zmuszają jednak do przejścia na emeryturę po osiągnięciu ustawowego wieku. Zainteresowani sami o tym zdecydują, a mają im w tym pomóc informacje z ZUS o wysokości świadczenia, na jakie mogą liczyć. Pracownicy będą dodatkowo chronieni przed zwolnieniem przez 4 lata, do czasu osiągnięcia podniesionego wieku, czyli 67 lat.

  czytaj więcej

 • Przeniesienie na inne stanowisko musi poprzedzić wypowiedzenie zmieniające

  Przeniesienie na inne stanowisko musi poprzedzić wypowiedzenie zmieniające

  Jeśli warunki pracy określone w umowie ulegają zmianie na niekorzyść pracownika, np. jest to zmniejszenie wymiaru etatu, obniżenie wynagrodzenia, zmiana stanowiska pracy na niższe w strukturze przedsiębiorstwa itp., to wymagane jest wręczenie wypowiedzenia zmieniającego, czyli jednostronnego oświadczenia woli pracodawcy, najlepiej wyrażonego na piśmie.

  czytaj więcej

 • Firmy mogą wpaść w pułapkę reklamacji

  Firmy mogą wpaść w pułapkę reklamacji

  Nie będzie już można lekceważyć żadnej z nich. Przedsiębiorcy wykorzystujący dziś to, że przepisy nie mówią, do kiedy trzeba odpowiedzieć na żądania klienta, będą na to mieli 30 dni

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć czas pracy na koniec roku

  Jak rozliczyć czas pracy na koniec roku

  Okresy rozliczeniowe obejmujące przełom lat wprowadza coraz więcej firm. Trudniej wtedy rozliczyć roczny limit nadgodzin, ale może to przynieść oszczędności.

  czytaj więcej

 • Na pomyłce w obliczeniu okresu zasiłkowego najwięcej straci płatnik

  Na pomyłce w obliczeniu okresu zasiłkowego najwięcej straci płatnik

  Mimo że przepisy nie wskazują tego wprost, to głównie pracodawca powinien czuwać, czy ubezpieczony nie przekroczył 182 dni pobierania świadczenia. Jeśli się pomyli, poniesie finansowe konsekwencje.

  czytaj więcej

 • Czy zielone światło z TK pomoże dziennikarzom

  Czy zielone światło z TK pomoże dziennikarzom

  Trybunał zakwestionował sposób powoływania i odwoływania władz mediów publicznych. A to dla pracowników nowy argument w sporach z pracodawcami.

  czytaj więcej

 • Oceny środowiskowe: Planowane inwestycje z dodatkowymi wymaganiami

  Oceny środowiskowe: Planowane inwestycje z dodatkowymi wymaganiami

  Większy nacisk na wpływ nowych przedsięwzięć na ludzi, a także badania ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof przewidują zmienione przepisy dotyczące ocen środowiskowych.

  czytaj więcej

 • Jest sposób na późniejsze złożenie oświadczenia o sprzedaży alkoholu, ale kosztowny

  Jest sposób na późniejsze złożenie oświadczenia o sprzedaży alkoholu, ale kosztowny

  Mam w drugiej połowie stycznia zaplanowany dłuższy wyjazd za granicę. Nie będę więc mógł w terminie złożyć pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w 2016 r. Ten sam problem dotyczy uiszczenia pierwszej raty opłaty. Słyszałem, że z opłatą raty mogę się obecnie spóźnić, ale jak będzie ze złożeniem oświadczenia? Jakie będą skutki uchybienia tych terminów? Czy mogę wystąpić do gminy o ich przesunięcie?

  czytaj więcej

 • Brak prądu spowodowany śnieżycą i wichurą? Sprawdź, jakie masz prawa

  Brak prądu spowodowany śnieżycą i wichurą? Sprawdź, jakie masz prawa

  Brak prądu spowodowany śnieżycą i wichurą? Możemy wnioskować do dostawcy energii o bonifikatę lub odszkodowanie. 

  czytaj więcej

 • PIP: Nasze uprawnienia przy stawce godzinowej są ograniczone

  PIP: Nasze uprawnienia przy stawce godzinowej są ograniczone

   Nowelizując ustawę z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm.), rozszerzono kompetencje kontrolne Państwowej Inspekcji Pracy. Od 1 stycznia 2017 r. ma ona prawo kontrolować, czy zleceniodawcy wypłacają wynagrodzenia w wysokości minimalnej stawki godzinowej.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników