art 30 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jaka płaca za częściowy etat i zlecenie w tej samej firmie

  Jaka płaca za częściowy etat i zlecenie w tej samej firmie

  Nie należy do rzadkości podwójne zatrudnienie danej osoby w jednej firmie – praca w ramach stosunku pracy oraz na umowę-zlecenie bądź o dzieło. Te ostatnie, w przeciwieństwie do angażu pracowniczego, podlegają przepisom kodeksu cywilnego.

  czytaj więcej

 • ZUS dofinansuje projekty poprawy bhp, które wygrają w konkursie

  ZUS dofinansuje projekty poprawy bhp, które wygrają w konkursie

  Nowe przepisy uregulowały szczegółowo wydatkowanie środków na prewencję wypadkową. Pomysły płatników będą teraz oceniane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

  czytaj więcej

 • Czas pracy: Resort rodziny wyjaśnia kolejne wątpliwości

  Czas pracy: Resort rodziny wyjaśnia kolejne wątpliwości

  Niewliczana do czasu pracy 60-minutowa przerwa na lunch może być wykorzystywana we wszystkie dni pracy lub tylko od poniedziałku do piątku. Z kolei dla zarabiających płacę minimalną oddanie czasu wolnego nie zawsze pozwoli na zmniejszenie pensji

  czytaj więcej

 • VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  VAT: Najważniejsze rozstrzygnięcia sądów w 2017 roku

  W zeszłym roku liczba sporów sądowych nie spadła, a wręcz przeciwnie. Każdy sąd, także administracyjny, rozpoznając indywidualną sprawę, jest w swoich orzeczeniach niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Dla podatników liczy się jednak pewność prawa i jednolitość orzecznictwa. Dlatego w naszym podsumowaniu położyliśmy główny nacisk na wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE, Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, które to orzecznictwo ujednolicają. Zwróciliśmy też uwagę na wyroki kontrowersyjne oraz takie, które przełamały dotychczasową linię orzeczniczą. Staraliśmy się wskazać orzeczenia nowe, precedensowe, wyjaśniające wcześniejsze wątpliwości podatników, fiskusa i sądów, a także takie, które są szansą na ostateczne zakończenie sporów albo właśnie je otwierają. Dziś prezentujemy te, które dotyczyły podatku VAT.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 11 stycznia 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z dnia 11 stycznia 2018 roku

  Dlaczego uchybienie terminu do złożenia skargi nie przekreśla szans płatnika na umorzenie składek?

  czytaj więcej

 • Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Nieprawidłowo obliczona odprawa? W praktyce może chodzić o niebagatelne kwoty

  Zakład pracy w związku ze zwolnieniami grupowymi naliczył i wypłacił pracownikom odprawy. Przy ich obliczaniu zastosował takie zasady, jak przy obliczaniu urlopu wypoczynkowego. Część pracowników zakwestionowała wysokość odpraw, występując do sądu o wypłatę różnicy. Sąd przyznał pracownikom rację, odprawy wylicza się bowiem według takich zasad, jak przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop. Jaką różnicę musi wypłacić pracodawca?

  czytaj więcej

 • Polityka płacowa TFI jak regulamin wynagradzania

  Polityka płacowa TFI jak regulamin wynagradzania

  Do jej wdrożenia nie wystarczy stosowanie samych przepisów o funduszach inwestycyjnych. Spełnić trzeba także wymogi prawa pracy, np. odpowiednio skonstruować zapisy o reduktorach premii.

  czytaj więcej

 • Duda: Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały pracować w niedziele

  Duda: Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały pracować w niedziele

  Chcemy, aby kolejne grupy zawodowe nie musiały pracować w niedziele. Przedstawimy projekt ograniczający wykonywanie zadań w takie dni. Zaproponujemy też, aby w firmie, w której działają reprezentatywne związki, obowiązkowe było zawarcie układu zbiorowego - mówi w wywiadzie dla DGP Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

  czytaj więcej

 • Jakie zmiany wprowadza ustawa dekomunizacyjna? [KOMENTARZ]

  Jakie zmiany wprowadza ustawa dekomunizacyjna? [KOMENTARZ]

  Podstawowym celem ustawy dekomunizacyjnej (ustawa z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; Dz.U. z 2016 r. poz. 744), która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek zmian patronów m.in. dróg, ulic, mostów i placów, było skuteczne wyeliminowanie z przestrzeni publicznej nazw propagujących symbole ustrojów totalitarnych przy poszanowaniu miejsc pochówku, grobów i cmentarzy, a także własności prywatnej.

  czytaj więcej

 • PIP pozwoli na pracę w niedzielę przy otwarciu nowego sklepu?

  PIP pozwoli na pracę w niedzielę przy otwarciu nowego sklepu?

  Zakaz handlu będzie obowiązywał tam, gdzie jednocześnie prowadzona jest sprzedaż oraz wykonywane są czynności z nią związane. Ale dla inspekcji to nie musi być oczywiste.

  czytaj więcej

 • Zakaz handlu w niedzielę: Jak planować i rozliczać czas pracy od marca

  Zakaz handlu w niedzielę: Jak planować i rozliczać czas pracy od marca

  To, że zakaz handlu nie pokrywa się z czasem trwania niedzieli i święta przyjętym w kodeksie pracy, znacznie skomplikuje rozliczenia czasu pracy. Można jednak tego uniknąć. Wystarczy zmienić przepisy wewnętrzne, dostosowując definicję niedzieli do czasu trwania zakazu.

  czytaj więcej

 • Co może zrobić inwestor, gdy prace nad planem miejscowym zablokowały decyzję o warunkach zabudowy

  Co może zrobić inwestor, gdy prace nad planem miejscowym zablokowały decyzję o warunkach zabudowy

  Inwestor złożył wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Organ zawiesił postępowanie, wskazując, że w gminie trwają prace nad uchwaleniem planu miejscowego. Jednak trwają one już od trzech lat i szansa ich ukończenia w najbliższym czasie jest znikoma. Inwestorowi bardzo zależy na szybkim rozpoznaniu sprawy. Co może w takiej sytuacji zrobić?

  czytaj więcej

 • Posłowie wytrącają wytrych z rąk komorników. Koniec z omijaniem limitów

  Posłowie wytrącają wytrych z rąk komorników. Koniec z omijaniem limitów

  Możliwość legalnego omijania limitów przyjmowania spraw spoza rewiru będzie mocno ograniczona, a opłata końcowa przy bezskutecznej egzekucji prawie nie dotknie wierzycieli.

  czytaj więcej

 • Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Jak wprowadzić premie do systemu wynagradzania

  Zamierzamy wprowadzić do obecnego systemu wynagradzania premie jako dodatkowy element płacowy. Premia ma być dla pracowników czynnikiem mobilizującym do lepszej pracy. Czy może mieć charakter uznaniowy? Jakie kryteria najlepiej sformułować, aby było jasne, kiedy premia będzie wypłacona? Jakie premie wchodzą do świadczeń, np. chorobowych i urlopowych?

  czytaj więcej

 • Jedna czy dwie definicje doby niedzielnej dla handlu? Wciąż nie wiadomo

  Jedna czy dwie definicje doby niedzielnej dla handlu? Wciąż nie wiadomo

  Kwestią absolutnie podstawową, jeśli chodzi o organizację pracy w tej branży i możliwość dostosowania się do nowych ograniczeń ustawowych, jest to, jaki czas uważamy za niedzielę. Ale tu – niestety – odpowiedzi może być co najmniej kilka.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć członka rady nadzorczej, któremu spółka zwraca koszty przejazdów

  Jak rozliczyć członka rady nadzorczej, któremu spółka zwraca koszty przejazdów

  W spółce z o.o. zostali powołani członkowie rady nadzorczej. Na podstawie uchwały wspólników otrzymują wynagrodzenie w wysokości 500 zł za każde posiedzenie w miesiącu.

  czytaj więcej

 • Głogów w oparach toksycznego arsenu

  Głogów w oparach toksycznego arsenu

  W mieście, gdzie działa należąca do KGHM huta miedzi, zawartość w powietrzu groźnego dla zdrowia pierwiastka nawet dziesięciokrotnie przekraczała normy. Rekordowe stężenia trującego pierwiastka mogą być efektem pracy pieca zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów – wynika z informacji DGP.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników