art 30 kodeksu pracy

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu art 30 kodeksu pracy. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące art 30 kodeksu pracy.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Jak obliczyć pensję pracownika na wypowiedzeniu

  Pracownik jest w trakcie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, która rozwiąże się 30 kwietnia 2016 r. Zatrudniony wykorzystał urlop wypoczynkowy za bieżący rok – od 1 do 11 kwietnia (7 dni). Skorzystał też z dwóch dni wolnych na poszukiwanie pracy (12–13 kwietnia), a od 20 do 30 kwietnia będzie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Jego wynagrodzenie składa się ze stawki miesięcznej 4800 zł, dodatku za pracę w warunkach narażenia na stres – 500 zł – oraz zmiennej premii regulaminowej w wysokości od 5 do 25 proc. stawki zasadniczej.

  czytaj więcej

 • Zasiłek chorobowy i macierzyński: Wysokie świadczenie po rozwodzie będzie do podziału

  Zasiłek chorobowy i macierzyński: Wysokie świadczenie po rozwodzie będzie do podziału

  Moja żona na początku ciąży zatrudniła się fikcyjnie w firmie swojego znajomego z wynagrodzeniem ok. 30 tys. zł. Po miesiącu pracy przeszła na zwolnienie lekarskie. ZUS, co prawda, zakwestionował jej etat, ale sąd przyznał jej pełny zasiłek chorobowy i macierzyński – razem kilkaset tysięcy złotych, za które kupiła sobie mieszkanie. Jesteśmy w trakcie rozwodu i zastanawiam się, czy będę miał prawo do połowy tego mieszkania. Żona twierdzi, że prawo do zasiłku ma charakter osobisty i mieszkanie kupione za te pieniądze jest wyłącznie jej własnością.

  czytaj więcej

 • Nowe porządki w Trybunale Konstytucyjnym. Koniec z telepracą

  Nowe porządki w Trybunale Konstytucyjnym. Koniec z telepracą

  Pracownicy merytoryczni zatrudnieni w biurze TK będą musieli fizycznie przebywać w gmachu przy al. Szucha. Ma to usprawnić pracę sądu oraz... przynieść oszczędności. Rocznie z tytułu zwrotów kosztów podróży czy diet w związku z delegacjami trybunał wydawał ponad 33 tys. zł.

  czytaj więcej

 • MEN wycofuje się z błędu i popełnia kolejny. Dyrektorzy złamią prawo

  MEN wycofuje się z błędu i popełnia kolejny. Dyrektorzy złamią prawo

  PROBLEM: Dyrektorzy szkół i organy prowadzące będą mieli twardy orzech do zgryzienia. Na kwiecień przypada bowiem termin na opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły, który ma decydujące znaczenie, m.in. jeśli chodzi o zatrudnienie nauczycieli w chwili rozpoczęcia wygaszania gimnazjów. Ewentualne zwolnienia zgodnie z przepisami muszą zaś nastąpić już w maju. Sęk w tym, że nie wiadomo, jakie przepisy powinny być w tym zakresie stosowane i jak planować nowy rok szkolny. Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje już teraz stosować regulacje, które wejdą w życie dopiero we wrześniu. Eksperci twierdzą, że taka wykładnia jest niekonstytucyjna. Wiele wskazuje jednak na to, że mimo poważnych wątpliwości prawnych samorządy będą działać tak, jak chce resort. Aby naprawić błąd, trzeba by zmienić ustawę. Ale na to nie ma już czasu.

  czytaj więcej

 • Ewa Łętowska: Sędzia po prostu musi mieć konstytucję z tyłu głowy i wiedzieć, że powinien do niej sięgać

  Ewa Łętowska: Sędzia po prostu musi mieć konstytucję z tyłu głowy i wiedzieć, że powinien do niej sięgać

  Ewa Łętowska: Sędzia po prostu musi mieć konstytucję z tyłu głowy i wiedzieć, że powinien do niej sięgać

  czytaj więcej

 • Praktyczny przewodnik po konstytucji

  Praktyczny przewodnik po konstytucji

  „Niczego o mnie nie ma w konstytucji” – pisał Marcin Świetlicki w jednym ze swoich najlepszych wierszy, pochodzącym z 1986 r. O tym, że nie da się tego samego powiedzieć o przepisach obecnej ustawy zasadniczej, przekonują eksperci, których poprosiliśmy o wskazanie znaczenia jej przepisów dla każdego z nas

  czytaj więcej

 • Sądów nie interesują historie z dzieciństwa. Za rodzica w domu pomocy trzeba płacić

  Sądów nie interesują historie z dzieciństwa. Za rodzica w domu pomocy trzeba płacić

  Nawet jeżeli rodzic pił, bił i nie płacił alimentów, to gdy trafi do domu pomocy społecznej, dorosłe dziecko i tak musi za niego zapłacić. I nie ma co się odwoływać do sądów, bo tych historie z dzieciństwa nie interesują

  czytaj więcej

 • O obowiązującym systemie czasu pracy decyduje zatrudniający

  O obowiązującym systemie czasu pracy decyduje zatrudniający

  Firma, wprowadzając jeden z nich, w większości przypadków nie musi mieć na to aprobaty zatrudnionego. Nie może jednak narzucić mu wykonywania obowiązków w weekend lub zmniejszyć liczby dni roboczych w tygodniu. Uzgodnienia w tym zakresie muszą się więc znaleźć w umowie o pracę

  czytaj więcej

 • Pułapka dla firm: Zamieszanie w kwocie zmniejszającej podatek

  Pułapka dla firm: Zamieszanie w kwocie zmniejszającej podatek

  Od 2017 r. pracownicy mogą składać dwa niemal identyczne oświadczenia dla celów PIT. Skutki są jednak diametralnie różne. To pułapka zastawiona na płatników, czyli zakłady pracy.

  czytaj więcej

 • Alimenty 500 plus: Unikanie płacenia na dzieci przestanie się opłacać. Powstanie czarna lista dłużników

  Alimenty 500 plus: Unikanie płacenia na dzieci przestanie się opłacać. Powstanie czarna lista dłużników

  Resort rodziny proponuje radykalną zmianę podejścia do osób niepłacących na swoje potomstwo. Unikanie płacenia alimentów ma się już nie opłacać.

  czytaj więcej

 • Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Już trzeba wdrażać nową ustawę kominową. Jak skutecznie zrobić to w spółkach z udziałem miasta

  Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm., dalej: nowa ustawa kominowa) nakazuje wójtom i burmistrzom podjęcie działań zmierzających do wdrożenia jej zasad w zakresie wynagrodzeń członków organów zarządzających i organów nadzorczych. Będący podmiotami uprawnionymi do wykonywania praw udziałowych włodarze gmin odpowiednie działania muszą podjąć najpóźniej do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia dotyczącego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu z działalności spółki i finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Najpóźniejszy termin zwołania takiego zgromadzenia to ostatni dzień czerwca 2017 r. Przy czym samorządy muszą pamiętać, że nie zawsze mają wpływ na wyznaczenie daty zgromadzenia, a także o tym, że wiele spółek zwołuje walne już w maju. Aby uniknąć kłopotów, władze wykonawcze gmin już teraz powinny sporządzić harmonogram działań mających na celu wykonanie ustawowych obowiązków. Tym bardziej że zaniechania w tym zakresie grożą grzywną, i to wysoką.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 13 kwietnia

  Poradnia ubezpieczeniowa z 13 kwietnia

  ● Za ile niań budżet państwa zapłaci składki do ZUS● Mam troje małych dzieci, a prowadzenie firmy pochłania coraz więcej mojego czasu. Mam więc zamiar zatrudnić aż dwie nianie, bo żadna z kandydatek nie chciała zajmować się samodzielnie trojgiem maluchów. Słyszałam, że ZUS może zapłacić składki za nianię, ale co w przypadku gdy chcę zatrudnić dwie osoby? Czy w związku z tym muszę podpisać z nimi umowy jako przedsiębiorca?

  czytaj więcej

 • Dywidenda za 2016 rok może być przychodem 2017 roku

  Dywidenda za 2016 rok może być przychodem 2017 roku

  Problem pojawia się, gdy sprawozdanie spółki córki zostaje zatwierdzone wcześniej. Wtedy spółka matka musi podjąć decyzję, czy ujmuje dywidendę w bieżących księgach, czy poprawia rachunek zysków i strat.

  czytaj więcej

 • Fałszywi eksperci na celowniku UOKiK

  Fałszywi eksperci na celowniku UOKiK

  Przedsiębiorcy wykorzystujący w reklamach wizerunki i opinie rzekomych naukowców nie mogą czuć się bezkarnie. Są na celowniku organu nadzoru.

  czytaj więcej

 • Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywał przez cały kwiecień na zasiłku chorobowym z powodu wypadku przy pracy. Wcześniej pobierał wynagrodzenie chorobowe, ale tylko kilka dni. Jednak z powodu wypadku przysługuje mu zasiłek. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 2978,73 zł po odliczeniu 13,71 proc. Została obliczona ze stałej pensji zasadniczej oraz średniej miesięcznej, zmiennej premii. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za kwiecień?

  czytaj więcej

 • Czynniki szkodliwe zbadają i zmierzą licencjonowane laboratoria

  Czynniki szkodliwe zbadają i zmierzą licencjonowane laboratoria

  Komu pracodawca może zlecić wykonywanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia pracowników?

  czytaj więcej

 • Okres wyczekiwania wpływa na liczenie poborów

  Okres wyczekiwania wpływa na liczenie poborów

  Pracownik został zatrudniony 5 kwietnia 2017 r. Dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 26 kwietnia do 7 maja. Ze względu na to, że w 2017 r. pracował tylko na umowę-zlecenie bez ubezpieczenia chorobowego, uzyska prawo do wynagrodzenia chorobowego dopiero po upływie okresu wyczekiwania, który upłynie w maju, w trakcie trwania niezdolności do pracy. Jak obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część kwietnia oraz wynagrodzenie wraz z chorobowym za maj? Płaca została ustalona w stawce miesięcznej 2400 zł. Do tego przysługuje premia w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego.

  czytaj więcej

 • BHP: Pracodawca musi zapoznać pracownika z wewnętrznymi przepisami

  BHP: Pracodawca musi zapoznać pracownika z wewnętrznymi przepisami

  Czy zakładowe regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być traktowane tak samo, jak przepisy dotyczące ochrony życia i zdrowia w rozumieniu art. 21 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych? Czy – jeśli tak jest – ich nieprzestrzeganie może prowadzić do pozbawienia pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy świadczeń odszkodowawczych?

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa: Wymagania podczas kontroli z ZUS

  Poradnia ubezpieczeniowa: Wymagania podczas kontroli z ZUS

  Dlaczego podczas kontroli nie jest wymagane imienne pełnomocnictwo?

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników