aplikacja ogólna

Aplikacja ogólna – szkolenie wstępne prawników przygotowujących się do zajmowania stanowisk: sędziego, prokuratora, referendarza sądowego i asystenta sędziego.