aplikacja adwokacka 2010 test

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu aplikacja adwokacka 2010 test. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące aplikacja adwokacka 2010 test.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Aplikacje: MS udostępniło program do zdawania egzaminów prawniczych

  Aplikacje: MS udostępniło program do zdawania egzaminów prawniczych

  W związku z decyzją ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego o możliwości zdawania tegorocznych egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego przy wykorzystaniu komputerów, Ministerstwo Sprawiedliwości na swojej stronie internetowej www.ms.gov.pl udostępniło w wersji testowej "Aplikację do zdawania egzaminów prawniczych".

  czytaj więcej

 • Zakończyły się egzaminy adwokackie i radcowskie. Czas na podsumowania

  Zakończyły się egzaminy adwokackie i radcowskie. Czas na podsumowania

  Jak podaje w komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości:W piątek 17 czerwca 2011 r. zakończyły się trwające 4 dni zawodowe egzaminy prawnicze - adwokacki i radcowski. W pierwszym dniu egzaminu, tj. 14 czerwca 2011 r. zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnych trzech dniach, zdający - na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub opisów stanów faktycznych - rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego (15 czerwca), cywilnego (16 czerwca) oraz gospodarczego i administracyjnego (17 czerwca). Egzaminy z prawa karnego i cywilnego trwały po 6 godzin. Egzamin z prawa gospodarczego i administracyjnego trwał 8 godzin.

  czytaj więcej

 • Młody prawniku, skąd w tobie taka gorycz?

  Młody prawniku, skąd w tobie taka gorycz?

  Na rynek wchodzą pierwsze roczniki adwokatów i radców, którzy robili aplikację już po otwarciu korporacji. Większość z nich nie czuje się jednak beneficjentami reform. Wręcz przeciwnie.

  czytaj więcej

 • Aplikacje 2012: Odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje

  Aplikacje 2012: Odbyły się egzaminy wstępne na aplikacje

  W sobotę 29 września absolwenci studiów prawniczych pisali egzamin wstępny na wybraną przez siebie aplikację radcowską, adwokacką, notarialną lub komorniczą. Z informacji Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że konkurencja miała być znacznie silniejsza niż w zeszłym roku – wstępne dane wskazywały, że zgłoszenie do tych egzaminów złożyło ponad 12 tys. osób.

  czytaj więcej

 • Egzaminy zawodowe 2012: Już znamy wyniki egzaminów adwokackich i radcowskich

  Egzaminy zawodowe 2012: Już znamy wyniki egzaminów adwokackich i radcowskich

  Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się już wyniki tegorocznych egzaminów zawodowych na aplikacji adwokackiej i radcowskiej.Spośród 39 Komisji Egzaminacyjnych, które w dniach 28–31 sierpnia 2012 r. przeprowadziły egzamin adwokacki oraz radcowski, 13 ogłosiło już wyniki egzaminów. Jak poszło uczestnikom?

  czytaj więcej

 • Egzaminy zawodowe 2013: Egzamin adwokacki i radcowski już w marcu

  Egzaminy zawodowe 2013: Egzamin adwokacki i radcowski już w marcu

  Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiły się informacje dotyczące terminu egzaminu zawodowego na aplikacji adwokackiej i radcowskiej. Wyznaczony termin egzaminów będzie dotyczył aplikantów, którzy są objęci ustawowym trzyletnim szkoleniem aplikanckim. Aplikanci kończą naukę 31 grudnia 2012 r.

  czytaj więcej

 • Aplikanci notarialni chcą zmian w egzaminie – obecny jest zbyt trudny

  Aplikanci notarialni chcą zmian w egzaminie – obecny jest zbyt trudny

  Egzaminy na aplikacji notarialnej stanowią zwieńczenie kilkuletniej nauki i są drzwiami do przyszłej kariery zawodowej. Sprawdzają także, czy aplikanci są wystarczająco dobrze przygotowani do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu. W tym roku egzamin na aplikacji notarialnej wypadł gorzej niż w poprzednich latach – pozytywny wynik uzyskało tylko 41 proc. zdających. Aplikanci, niezadowoleni z takiej sytuacji wystosowali list otwarty do ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina w sprawie zasad przeprowadzania egzaminu notarialnego.

  czytaj więcej

 • Już wiadomo, kiedy się odbędzie egzamin adwokacki i radcowski w 2014 r.

  Już wiadomo, kiedy się odbędzie egzamin adwokacki i radcowski w 2014 r.

  Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawiła się informacja dotycząca egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2014 r.

  czytaj więcej

 • Tłumy podążają za mitem. Szeregi adwokatów i radców prawnych powiększą się o 5433 osoby

  Tłumy podążają za mitem. Szeregi adwokatów i radców prawnych powiększą się o 5433 osoby

  5433 – o tyle osób właśnie powiększyły się i tak już liczne szeregi adwokatów i radców prawnych w Polsce. Czy młodzi prawnicy z uprawnieniami mają szansę znaleźć dobrą pracę?

  czytaj więcej

 • Zwara: Przełamać stereotypy

  Zwara: Przełamać stereotypy

  W internecie natrafiłem na opinię, że adwokat niczym płyn Ace potrafi wybielić winnego z zarzutów. Porównanie tyleż błyskotliwe, co nietrafne. Jednak nie dawało mi ono spokoju przez dłuższy czas. Pokazuje bowiem, że są jeszcze osoby, które wierzą w fikcję obejrzaną w filmach czy wyczytaną w kryminałach. Filmy i kryminały kreują stereotypy. Te zaś są po to, by z nimi walczyć. Walcząc ze stereotypami dotykającymi adwokatury, chciałbym przypomnieć kilka faktów.

  czytaj więcej

 • Czyje są środki w OFE?

  Czyje są środki w OFE?

  Opublikowanie na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej czterech opinii prawnych zamówionych przez rząd w związku z projektowaną nowelizacją systemu ubezpieczeń emerytalnych, pozwala już teraz po pierwszym (rządowym) etapie prac legislacyjnych dokonać wstępnej oceny nie tyle samych proponowanych rozwiązań, co przynajmniej sprawdzić poprawność rozumowania prawniczego, które legło u podstaw tychże opinii.

  czytaj więcej

 • Strefa aplikanta: przygotuj się do egzaminu zawodowego razem z DGP

  Strefa aplikanta: przygotuj się do egzaminu zawodowego razem z DGP

  Rozpoczynamy cykl publikacji, które ułatwią wszystkim młodym prawnikom przygotowanie się do egzaminu adwokackiego i radcowskiego, zaplanowanego na 19–21 marca. W pięciu odcinkach na łamach „Prawnika” zamieścimy kazusy wraz z propozycjami odpowiedzi, które odpowiadają tematyce zadań z poszczególnych części egzaminu (kolejno z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego). Nie zapomnimy także o praktycznych poradach uznanych specjalistów od lat szkolących aplikantów, a także o książkach, których lektura ułatwi powtórzenie materiału i usystematyzowanie wiedzy. W tym tygodniu zachęcamy do analizy kazusów z zakresu prawa karnego. Opracował je Zbigniew Kapiński, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie, autor m.in. książek „Apelacje karne. Zaskarżanie na korzyść i niekorzyść” i „Apelacje w procesie karnym. Zagadnienia praktyczne i kazusy”. Wszystkim aplikantom polecamy także sięgnięcie po tom 1 „Egzaminów prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości”, w którym można znaleźć zadania egzaminacyjne z lat 2012–2013 wraz z propozycjami odpowiedzi oraz kompletne akta karne z wyrokami i uzasadnieniami. Pozycją, której nie może przegapić żadna osoba przystępująca do egzaminu zawodowego, jest również „Orzecznictwo aplikanta: Kodeks karny i Kodeks postępowania karnego”. Książka zawiera wybór najważniejszych orzeczeń, które przydadzą się przy pisaniu apelacji.

  czytaj więcej

 • Znamy wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje. Zdawalność niższa niż w ubiegłych latach

  Znamy wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje. Zdawalność niższa niż w ubiegłych latach

  W sobotę 26 września 2015 r. po raz dziesiąty przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną. Ponadto, po raz ósmy odbył się państwowy egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.

  czytaj więcej

 • Egzamin wstępny na aplikację: Niepełnosprawni z utrudnionym dostępem do zawodu

  Egzamin wstępny na aplikację: Niepełnosprawni z utrudnionym dostępem do zawodu

  Brak wydłużonego czasu na rozwiązanie zadań na egzaminie wstępnym na aplikacje prawnicze dla osób niepełnosprawnych może powodować ich dyskryminację w dostępie do zawodów prawniczych. Ministerstwo Sprawiedliwości nie dostrzega jednak problemu.

  czytaj więcej

 • Egzaminy zawodowe: Sprawdzian z przywiązania do wartości

  Egzaminy zawodowe: Sprawdzian z przywiązania do wartości

  Ponad 5,5 tys. przyszłych adwokatów oraz radców – po raz pierwszy, od kiedy prawnicze egzaminy zawodowe organizowane są przez państwo – musiało wykazać się także znajomością zasad etyki. Pytanie jednak, czy napisanie prostej opinii to sposób na zweryfikowanie moralności prawnika

  czytaj więcej

 • Koniec boomu na aplikacje prawnicze? Adwokatura ma się dobrze

  Koniec boomu na aplikacje prawnicze? Adwokatura ma się dobrze

  Swój udział w tegorocznych egzaminach wstępnych na aplikacje zadeklarowało 8 460 osób. To prawie 800 kandydatów mniej niż w 2015. Spadki odnotowały wszystkie korporacje.

  czytaj więcej

 • Znamy pierwsze wyniki z egzaminów wstępnych na aplikacje! [AKTUALIZACJA]

  Znamy pierwsze wyniki z egzaminów wstępnych na aplikacje! [AKTUALIZACJA]

   W tym roku dopuszczono do nich prawie 8 660 osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku na aplikację dostanie się więcej osób niż w roku ubiegłym. (Aktualizacja wyników z godziny 16.45)

  czytaj więcej

 • Ossowski: Adwokatura nie potrafiła obronić swoich rodowych sreber [OPINIA]

  Ossowski: Adwokatura nie potrafiła obronić swoich rodowych sreber [OPINIA]

  Ostatnie 15 lat to okres utraty wpływów i pozycji adwokatury w obszarach, które przez dziesięciolecia pozostawały niemal wyłączną domeną jej działalności.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników