aplikacja adwokacka

Aplikacja adwokacka – cykl szkolenia osób przygotowujących się do wykonywania zawodu adwokata – aplikantów.