alokacja

Alokacja zasobów w gospodarce rozumiana jest przez wykaz lub wyczerpujący opis tego, co kto robi oraz kto co dostaje.


 • Metody <strong>alokacji</strong> aktywów dla portfeli mieszanych

  Metody alokacji aktywów dla portfeli mieszanych

  ... , daje mu to możliwość alokacji środków z jednych aktywów ... strategiczną jest wybór metody alokacji aktywów. Do podstawowych metod należą: metoda alokacji bezpiecznej, metoda alokacji taktycznej, metoda alokacji strategicznej. Metoda alokacji bezpiecznej polega na ustaleniu ... portfela. W metodzie alokacji taktycznej celem inwestowania ... dłuższym okresie. Metoda alokacji strategicznej jest stosowana ...

  czytaj więcej

 • "Celnicy najbardziej boją się przenoszeń i <strong>alokacji</strong>"

  "Celnicy najbardziej boją się przenoszeń i alokacji"

  ... ujęcie w projekcie budżetu. • Jakich zmian celnicy oczekują w przyszłym roku? - Najważniejsza jest stabilizacja i pewność dłuższego zatrudnienia na jednym stanowisku, bez zagrożenia przeniesieniem czy alokacją. Oczekują również, że nowe przepisy pozwolą nam skuteczniej i efektywniej wykorzystać potencjał pracowników i funkcjonariuszy w zwalczaniu nadużyć oraz sprawniejszą obsługę podmiotów. Pomijani w ...

  czytaj więcej

 • Jak rozliczać <strong>alokację</strong> zysków przedsiębiorcy zagranicznego do zakładu

  Jak rozliczać alokację zysków przedsiębiorcy zagranicznego do zakładu

  Robert Pasternak partner Deloitte Przedmiotem interpretacji ministra finansów były art. 5 i 7 obowiązującej polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w następującym stanie faktycznym: przedsiębiorca zagraniczny prowadzi działalność (sprzedaż surowców i produktów) w Polsce w dwojaki sposób - sprzedaż jest dokonywana bezpośrednio (bez udziału oddziału) przez przedsiębiorcę zagranicznego z Niemiec ...

  czytaj więcej

 • ... z 14 października 2013 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uzupełniające rozporządzenie Parlamentu ...

  Z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1 lit. a akt ten będzie stosowany od 1 listopada 2015 r.

  czytaj więcej

 • Zobacz na co i w jakiej kwocie przeznaczymy fundusze europejskie

  Zobacz na co i w jakiej kwocie przeznaczymy fundusze europejskie

  Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii. zdjęcie główne

  czytaj więcej

 • MRR: Dopłata z budżetu do unijnych projektów zależna od kursu euro

  MRR: Dopłata z budżetu do unijnych projektów zależna od kursu euro

  ... jedynie do wysokości dostępnej alokacji mogłoby w konsekwencji ... 114 proc. dostępnej alokacji, ale są bez ... Europejską. Przeliczanie wartości alokacji w euro według ... jest poziom wykorzystania alokacji inną metodą, w ... płatniczych. Przeliczenie wielkości alokacji po faktycznych kursach ... precyzyjną kwotę wykorzystania alokacji niż metoda, w której całość alokacji przelicza się według ...

  czytaj więcej

 • Jak obniżyć ryzyko niskiej emerytury?

  Jak obniżyć ryzyko niskiej emerytury?

  ... ? Problem ustalenia poziomu alokacji w ryzykowne instrumenty ... zachowawczy wariant 100% alokacji w bezpieczne aktywa. ... się właśnie poziomy alokacji w akcje — zwykle ... od przyjętego poziomu alokacji między bezpiecznymi a ... w globalne akcje (alokacja odpowiadająca funduszom stabilnego ... tego, by przemyśleć alokację jeszcze bardziej ryzykowną, ... w naszym przypadku alokację w ryzykowne aktywa ... . Przykładowo: początkowa alokacja na poziomie ...

  czytaj więcej

 • Dominuje transport oraz wsparcie przedsiębiorczości

  ... stanowi ponad 30 proc. alokacji wszystkich programów regionalnych na ... skonsumowały już całą unijną alokację, to nadal są obszary, ... 12,7 proc. dostępnej alokacji. Jeszcze więcej, bo 9 ... prawie 13,5 proc. alokacji RPO. W samym czerwcu ... 14,02 proc. alokacji na lata 2007 ... 14,02 proc. alokacji. Licząc w ten ...

  czytaj więcej

 • Środki na drogi i tory są jeszcze ze starego rozdania

  ... projektów o dużym znaczeniu dla regionu. Alokacja środków w ramach konkursu wynosi 15 ... projektu wynosi 6 mln zł, jednak alokacja środków w tym konkursie jest już ... . Dofinansowanie wyniesie 85 proc. kosztów projektu. Alokacja w konkursie to 1,23 mln ... minimalnej wartości projektu, nieadekwatną do wysokości alokacji w konkursie. W zależności ...

  czytaj więcej

 • Jak finansować prace badawczo-rozwojowe

  Jak finansować prace badawczo-rozwojowe

  ... zasługuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), gdzie alokacja na lata 2007–2013 wynosi 9,71 mld ... . prace B+R (Działanie 1.4–4.1, łączna alokacja 780 mln euro) oraz utworzenie lub rozbudowę centrum B+R (Działanie 4.5, łączna alokacja 1 mld euro). Dodatkowo polscy przedsiębiorcy mogą ...

  czytaj więcej

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Sprawdź, na co zostaną wydane pieniądze

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Sprawdź, na co zostaną wydane pieniądze

  ... I Powszechny dostęp do szybkiego internetu – alokacja 1 020 276 000 EUR Głównym ... II e-administracja i otwarty rząd – alokacja 1 039 800 000 EUR W ... . Oś priorytetowa III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa – alokacja 135 000 000 EUR Główne cele ... oraz informacja, promocja i doradztwo. Całość alokacji na program wynosi 2 ...

  czytaj więcej

 • To był udany miesiąc dla funduszy inwestycyjnych

  To był udany miesiąc dla funduszy inwestycyjnych

  ... nawet 14,36 proc. (Skarbiec Alokacji Globalnej denominowany w euro). Wciąż ... średnia stopa zwrotu funduszy aktywnej alokacji (3 proc.), które teoretycznie powinny ... fundusze akcji. To Pioneer Aktywnej Alokacji (10,6 proc.), Skarbiec Alokacji Globalnej (9,77 proc.) ... kategoriach: fundusze aktywnej alokacji, fundusze polskich małych ...

  czytaj więcej

 • Najważniejsza dla inwestora jest teraz długoterminowa strategia

  Najważniejsza dla inwestora jest teraz długoterminowa strategia

  ... ). Zamiast zastanawiać się, który produkt/fundusz da nam najwięcej zarobić i gdzie teraz najlepiej inwestować, powinniśmy razem z doradcą pomyśleć nad naszą strategią inwestowania, modelową alokacją aktywów, która potem w zależności od sytuacji na rynku może być modyfikowana. Pakiety fiskalne i monetarne przygotowywane przez rządy i banki centralne powinny wspomóc ...

  czytaj więcej

 • VAT od sprzedaży gruntu ustala się indywidualnie

  ... ). Rozważać można co najmniej dwie metody alokacjialokację według kryterium wartościowego (np. interpretacja indywidualna ... ITPP2/443-144/ 08/EŁ) oraz alokację według kryterium powierzchni (np. interpretacja indywidualna ... / 08/MS). Rozliczenie sprzedaży W przypadku alokacji według kryterium wartościowego udział gruntu ustalany ... według różnych stawek VAT. W przypadku alokacji według kryterium powierzchni ...

  czytaj więcej

 • Koniec Polski A i B? Kraj dzieli się jeszcze bardziej

  Koniec Polski A i B? Kraj dzieli się jeszcze bardziej

  ... program będzie pomagał przedsiębiorcom (40 proc. alokacji) oraz infrastrukturze (60 proc.). – Pieniądze będą ... funkcję dla całych regionów. Istotna część alokacji trafi również na wsparcie infrastruktury kolejowej, ... szukać największej pomocy finansowej. Dla przykładu alokacja tylko dla RPO województwa lubelskiego wynosi ... (2 mld euro). Z kolei zsumowana alokacja poszczególnych RPO dla 5 ...

  czytaj więcej

 • Czym jest wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania

  Czym jest wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania

  ... opodatkowania, ustalonych w pierwszym etapie. Trzeci etap to alokacja skonsolidowanej podstawy opodatkowania pomiędzy poszczególne państwa, w których ... w trzecim etapie będzie wybór metody, czyli klucza alokacji podstawy opodatkowania pomiędzy poszczególne państwa, gdyż to właśnie alokacja determinuje poziom dochodów budżetowych tych państw.

  czytaj więcej

 • 800 mln zł na rozwój społeczeństwa informacyjnego

  ... 2009 roku umów o wartości 551,8 mln zł, poinformował resort. Całkowita alokacja środków na ósmą oś w latach 2007-2013 wynosi 1,41 mld euro. Całkowita alokacja na siódmą oś POIG (Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji) na lata 2007 ...

  czytaj więcej

 • W portfelu warto mieć spółki z różnych branż, a nawet kontynentów

  W portfelu warto mieć spółki z różnych branż, a nawet kontynentów

  ... najsilniejszy czynnik decydujący o osiąganej stopie zwrotu. Mniej zdajemy sobie sprawę, że alokacja sektorowa może mieć większy wpływ niż na przykład alokacja na poszczególne kraje. W miarę jak rynki stają się coraz bardziej zależne ...

  czytaj więcej

 • Obowiązek sporządzenia dokumentacji przez zakład

  ... zazwyczaj oddział. Dotyczy on w szczególności alokacji przychodów i kosztów (dochodu) pomiędzy zakładem ... istnienia formalnego obowiązku dokumentacyjnego uzasadnienie sposobu alokacji przychodów i kosztów do zakładu wymaga ... takiej analizy może być prawidłowa podatkowo alokacja kosztów do oddziału. Poza alokacją przychodów i kosztów pomiędzy ...

  czytaj więcej

 • Trudny start inwestorów w czasie giełdowej bessy

  Trudny start inwestorów w czasie giełdowej bessy

  ... określić udział akcji w portfelu na poziomie 50 proc. Portfel z taką alokacją - chociaż zbudowany zgodnie z zasadami sztuki - przyniósłby w ostatnich 12 miesiącach stratę ... ważny problem - czy długoterminowy charakter inwestycji oznacza, że w trakcie jej trwania alokacja nie powinna być zmieniana? Rozwiązaniem może być zamiana podejścia do oszczędzania z ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne