alimenty ustalenie ojcostwa

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu alimenty ustalenie ojcostwa. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące alimenty ustalenie ojcostwa.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Od kogo można domagać się alimentów?

  Od kogo można domagać się alimentów?

  Choć zazwyczaj alimenty przyznawane są na dzieci, a płaci je jeden z rodziców, to obowiązek płacenia alimentów może spaść również na dalszych krewnych, rodzeństwo, a nawet osoby nie związane z uprawnionym do alimentów więzami krwi - ojczyma, macochę lub przyrodniego brata.

  czytaj więcej

 • Jeszcze przed porodem ojciec dziecka poniesie koszty

  Jeszcze przed porodem ojciec dziecka poniesie koszty

  Pani Zofia spodziewa się dziecka. Prawdopodobnie zostanie samotną matką, ponieważ ojciec dziecka odszedł od niej. Odmówił też wsparcia finansowego i twierdzi, że nie uzna dziecka i w związku tym alimentów płacić również nie zamierza. – Nie czuję się najlepiej, jestem na zwolnieniu lekarskim, a moje dochody są niewielkie. Czy w tej sytuacji mogę domagać się od byłego partnera, aby płacił, zanim sąd ustali jego ojcostwo – pyta pani Zofia.

  czytaj więcej

 • Jakie uprawnienia mają dzieci pozamałżeńskie

  Jakie uprawnienia mają dzieci pozamałżeńskie

  Dzieciom pozamałżeńskim przysługują takie same prawa jak urodzonym w związku małżeńskim. Nie ma żadnego znaczenia, kto je wychowuje: oboje rodzice żyjący w konkubinacie czy tylko samotna matka, która rozstała się z biologicznym ojcem dziecka.

  czytaj więcej

 • Ojciec nie kochał córki. Czy należy się odszkodowanie za brak szczęścia osobistego?

  Ojciec nie kochał córki. Czy należy się odszkodowanie za brak szczęścia osobistego?

  Zaangażowanie w wychowanie dziecka nie może być podstawą do zasądzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawa do szczęścia osobistego nie da się bowiem zaliczyć do katalogu dóbr chronionych – wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

  czytaj więcej

 • Kto jest ojcem zdecyduje sąd

  Kto jest ojcem zdecyduje sąd

  Pani Joanna pozostawała w związku partnerskim. Po jakimś czasie od rozstania z partnerem dowiedziała się, że jest w ciąży. Kiedy powiedziała o tym ojcu dziecka, ten zaprzeczył. Miał argument – rozstali się, więc jaką może mieć pewność, że to on jest biologicznym ojcem jej dziecka? – Krótko po narodzinach córki wystąpiłam do sądu przeciwko byłemu partnerowi z powództwem o alimenty i zwrot kosztów wyprawki. Sąd wezwał mnie do podania, czy doszło do uznania dziecka, czy też wnoszę o sądowe ustalenie ojcostwa. Czy będę mogła dochodzić alimentów od byłego partnera? Tylko ja wiem, że jest on ojcem biologicznym mojego dziecka. Czego mogę oczekiwać, jeśli na rozprawie zaprzeczy, że byliśmy parą, i wyprze się swojej córki? Jak mam to udowodnić – pyta pani Joanna

  czytaj więcej

 • Testy na ojcostwo: Odmowa poddania się badaniom stoi w kontrze do prawa do tożsamości

  Testy na ojcostwo: Odmowa poddania się badaniom stoi w kontrze do prawa do tożsamości

  Testy DNA na ojcostwo powinny być przeprowadzane także wtedy, gdy jeden z rodziców na to się nie zgadza. Tak twierdzi rzecznik praw dziecka i wnioskuje o zmianę przepisów w tym zakresie.

  czytaj więcej

 • Poradnik rodzica: Wszystko, co trzeba wiedzieć o becikowym

  Poradnik rodzica: Wszystko, co trzeba wiedzieć o becikowym

  W ramy prowadzonej w naszym kraju polityki prorodzinnej wpisują się nie tylko ulgi podatkowe, ale również świadczenia pieniężne przyznawane rodzicom. Narzędziem mającym pobudzić dzietność Polaków uczyniono także becikowe, czyli świadczenie pieniężne przyznawane z tytułu urodzenia dziecka. Choć zasady przyznawania świadczenia ulegały na przestrzeni lat wielu zmianom (np. wprowadzono próg dochodowy uprawniający do uzyskania prawa do becikowego), to niezmienna pozostała jego wysokość. W dzisiejszym poradniku przedstawimy informacje niezbędne każdemu, kto chciałby ubiegać się o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

  czytaj więcej

 • Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej?

  Jak uzyskać zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej?

  Każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ma prawo do zwolnienia od takich kosztów. Wniosek trzeba uzasadnić i udowodnić sytuację materialną dokumentami, np. zaświadczeniem z pracy czy kopią PIT-u.

  czytaj więcej

 • Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Tydzień z komentarzami: Ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (cz. 1)

  Już 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) wprowadzająca do systemu prawnego zupełnie nowe świadczenie wychowawcze. Jest to realizacja programu „Rodzina 500+” i przełomowe rozwiązanie polityki rodzinnej. Program ten oznacza bardzo znaczącą pomoc finansową dla rodzin wychowujących dzieci. Stanowi wyraźny sygnał ze strony państwa, że rodzina nie jest i nie będzie pozbawiona wsparcia państwa w ponoszeniu kosztów wychowania dzieci.

  czytaj więcej

 • Sprawca gwałtu uciekł, alimenty też

  Sprawca gwałtu uciekł, alimenty też

  Uzyskanie świadczenia na dziecko z gwałtu jest trudne i ryzykowne. Nie zawsze gwałciciel zostanie pozbawiony praw ojca. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. nr 17 poz. 78 ze zm.) dopuszcza dziś przerwanie ciąży w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki, z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu lub jego nieuleczalnej śmiertelnej choroby, lub gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego.

  czytaj więcej

 • Skutki bigamii odczują małżonkowie w obu związkach i ich bliscy

  Skutki bigamii odczują małżonkowie w obu związkach i ich bliscy

  Przed ślubem mąż zwierzył się pani Katarzynie, że w młodości, studiując za granicą, ożenił się, ale na krótko. Twierdził, że sąd rozwiązał małżeństwo. Niedawno okazało się jednak, że kobieta przyjechała, wychowuje wspólne dziecko, sąd nie rozwiódł małżonków, tylko orzekł separację, a w dodatku w sądzie karnym toczy się sprawa o bigamię, w której oskarżonym jest mąż czytelniczki. – Czy moje małżeństwo zostanie unieważnione? Jakie uprawnienia będę miała ja i nasze dzieci? Czy dostaną alimenty i będą po nim dziedziczyły? Czy pozostawanie w separacji nie zezwala na wstąpienie w nowy związek małżeński? – pyta zrozpaczona czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Nieślubne dzieci. Czy mają takie sama prawa jak małżeńskie?

  Nieślubne dzieci. Czy mają takie sama prawa jak małżeńskie?

  Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że z roku na rok systematycznie maleje liczba zawieranych małżeństw. Jednocześnie coraz więcej zawartych małżeństw kończy się rozwodami. Stale rośnie za to liczba związków partnerskich. Obecnie niemal 1/4 dzieci rodzi się w Polsce poza małżeństwami. Do redakcji DGP przychodzi wiele listów, w których czytelnicy pytają o status nieślubnych dzieci w porównaniu z dziećmi małżonków. Czy mogą nosić nazwisko po ojcu, czy mają prawo do alimentów i czy dziedziczą na równi z dziećmi z prawego łoża.

  czytaj więcej

 • Zaprzeczenie ojcostwa przez dorosłe dziecko w TK

  Zaprzeczenie ojcostwa przez dorosłe dziecko w TK

   Jedynie trzy lata od momentu osiągnięcia pełnoletniości ma dziecko, aby wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa. I to niezależnie od tego, kiedy dowiedziało się o swoim biologicznym pochodzeniu. Zdaniem autora skargi, która właśnie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego, tego rozwiązania zawartego w art. 70 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie da się pogodzić z ustawą zasadniczą.

  czytaj więcej

 • „Spacerówka” nie jest podstawowym elementem wyprawki

  „Spacerówka” nie jest podstawowym elementem wyprawki

  Ceny jej zakupu nie można zaliczyć do kosztów ponoszonych w związku z urodzeniem dziecka – orzekł Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.

  czytaj więcej

 • Mają za mało czasu na zaprzeczenie ojcostwa. Pomóc im może TK

  Mają za mało czasu na zaprzeczenie ojcostwa. Pomóc im może TK

  Osoba, która po ukończeniu 21. roku życia dowie się, że ktoś inny jest jej prawdziwym tatą, praktycznie nie ma dziś szans na ustalenie faktycznego ojcostwa. To może naruszać konstytucję.

  czytaj więcej

 • Brydak: Prawnikom trudno protestować bez szkody dla klientów [WYWIAD]

  Brydak: Prawnikom trudno protestować bez szkody dla klientów [WYWIAD]

  - Obecna sytuacja prowadzi do tego, że adwokat zajmujący się sprawą z urzędu albo jest dobrą duszą i wyda na nią własne pieniądze, albo, co też się niestety zdarza, potraktuje sprawę trochę mniej poważnie - wyjaśnia adwokat Łukasz Brydak.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników