alimenty hipoteka

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu alimenty hipoteka. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące alimenty hipoteka.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Kancelaria Google i Wspólnicy, czyli prawdziwy boom na porady prawne w sieci

  Kancelaria Google i Wspólnicy, czyli prawdziwy boom na porady prawne w sieci

  Szybko, tanio i anonimowo – te trzy zalety porad prawnych online spowodowały, że rynek serwisów udzielających pomocy prawnej w internecie przeżywa prawdziwy boom.

  czytaj więcej

 • Małżeństwa w dobie kryzysu się cementują

  Małżeństwa w dobie kryzysu się cementują

  Kłopoty z pracą, dom na kredyt – dziś trudno podjąć decyzję o rozwodzie

  czytaj więcej

 • Małżeństwa nie ma, kredyt hipoteczny zostaje

  Małżeństwa nie ma, kredyt hipoteczny zostaje

  Kiedy Elżbieta wychodziła w 2000 roku za Pawła, swoją licealną miłość, sądziła, że będą żyli razem długo i szczęśliwie. Wkrótce na świecie pojawił się synek, potem urodził się drugi. Młodzi rodzice po sześciu latach wynajmowania mieszkań kupili własne. Na kredyt. Niestety, małżeństwo się rozpadło, długi zostały.

  czytaj więcej

 • Razem, ale bez ślubu. Jak dbać o swoje sprawy w związku nieformalnym

  Razem, ale bez ślubu. Jak dbać o swoje sprawy w związku nieformalnym

  Janusz i Teresa mieszkają wspólnie od kilku lat. Nie mogą się pobrać, bo żona Janusza nie zgadza się na rozwód. Wiedzą, że konkubinat jest związkiem nieformalnym, ale chcą żyć w nim jak w prawdziwej rodzinie, więc planują dziecko i zakup wspólnego mieszkania. Jednak przed podjęciem decyzji o urodzeniu dziecka pozamałżeńskiego Teresa zaczęła się zastanawiać nad jego uprawnieniami oraz nad tym, jakie będą przysługiwały jej prawa do majątku, którego dorobi się razem z Januszem, przede wszystkim do wspólnego mieszkania. Partnerzy chcą zaciągnąć na nie kredyt i spłacać go wspólnie.

  czytaj więcej

 • Jak dopaść dłużnika - poszukiwanie coraz lepszych metod ściągania długów

  Jak dopaść dłużnika - poszukiwanie coraz lepszych metod ściągania długów

  Spora grupa ludzi wie, co zrobić, żeby pożyczyć od kogoś pieniądze, nie oddać, kupić dom, samochód, dobrze zarabiać, a dla komornika być nieuchwytnym . Jednak druga strona też się kształci i do ściągania długów stosuje nowoczesne techniki śledcze, wywiadowcze i psychologiczne.

  czytaj więcej

 • Zdolność kredytowa: klient pod bankową lupą

  Zdolność kredytowa: klient pod bankową lupą

  Każda osoba, która wnioskuje o kredyt hipoteczny musi się przygotować na czasochłonną procedurę bankową. Analiza zdolności kredytowej jest decydującym etapem tego procesu – pisze Andrzej Prajsnar z portalu RynekPierwotny.com.

  czytaj więcej

 • W jakiej sytuacji decyzja podatkowa egzekwowana jest od razu

  W jakiej sytuacji decyzja podatkowa egzekwowana jest od razu

  Z reguły tylko ostateczne rozstrzygnięcie organu podlega wykonaniu. Są jednak przypadki, gdy urząd może nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji wydanej już w pierwszej instancji.

  czytaj więcej

 • Niebezpieczna fikcja: awizo w skrzynce pocztowej jest doręczeniem pisma sądowego

  Niebezpieczna fikcja: awizo w skrzynce pocztowej jest doręczeniem pisma sądowego

  Wystarczą dwa tygodnie wakacji, by przegapić ważny sądowy termin. Bo zgodnie z utartą praktyką pismo dwukrotnie awizowane uważa się za doręczone. Mimo ze adresat, do którego było skierowane, przesyłki nie odebrał. Co ciekawe, choć w procedurze administracyjnej czy karnej przepis dosłownie przewidujący taki skutek istnieje, to w cywilnej domniemania doręczenia nie nazwano wprost.

  czytaj więcej

 • RPO chce zwolnienia dla odsetek i przychodów z umów dożywocia

  RPO chce zwolnienia dla odsetek i przychodów z umów dożywocia

  RPO podkreślił, że na gruncie PIT odsetki mające charakter quasi-odszkodowawczy są uznawane za przychód z innych źródeł i jeśli nie są objęte żadnym ze zwolnień, podlegają opodatkowaniu.

  czytaj więcej

 • Niechęć do komorników mamy w genach? Uwarunkowania historyczne są bardzo silne

  Niechęć do komorników mamy w genach? Uwarunkowania historyczne są bardzo silne

  Nie darzymy komorników szacunkiem. Bo wciąż nie rozumiemy, czym naprawdę się zajmują. O stosunku społeczeństwa do osób należących do tego zawodu opowiada prof. zw. dr hab. Andrzej Marciniak, kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor komentarzy do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz kodeksu postępowania cywilnego.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników