alimenty fundusz 2014

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu alimenty fundusz 2014. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące alimenty fundusz 2014.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Będą zmiany kryterium dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

  Będą zmiany kryterium dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego?

  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, które nie są w stanie wyegzekwować zasądzonych alimentów. Wysokość świadczeń pokrywa się z wysokością na bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł miesięcznie. Prawo do świadczenia uzależnione jest od kryterium dochodowego - dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 725 zł netto.

  czytaj więcej

 • Pracownik umiera, a pracodawca pozostaje z formalnościami

  Pracownik umiera, a pracodawca pozostaje z formalnościami

  Od wypłaconego rodzinie wynagrodzenia i ekwiwalentu nie potrąca się składek, ale odprowadza się zaliczkę na podatek. Z kolei odprawa pośmiertna jest całkowicie zwolniona z PIT i ZUS

  czytaj więcej

 • Jak dokonać potrąceń z zasiłku

  Jak dokonać potrąceń z zasiłku

  Pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim od 17 marca do 30 kwietnia. W kwietniu otrzymała zasiłek chorobowy w wysokości 2020 zł oraz dodatek stażowy w wysokości 616 zł, który nie jest pomniejszany za okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Jednocześnie dostaliśmy informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę i zasiłku chorobowego. Jak wyliczyć zajęcie komornicze?

  czytaj więcej

 • Czy nagrody z zakładowego funduszu podlegają egzekucji

  Czy nagrody z zakładowego funduszu podlegają egzekucji

  Otrzymaliśmy zajęcie komornicze z tytułu alimentów na kwotę 20 052 zł. Ile potrącić pracownikowi, jeżeli w czerwcu przysługuje mu pensja netto 2920,40 zł oraz 3500 zł netto nagrody z zakładowego funduszu nagród? Czy musimy przestrzegać kwoty wolnej od potrąceń?

  czytaj więcej

 • Rodzice niepłacący na dzieci znajdą się na wszystkich listach dłużników

  Rodzice niepłacący na dzieci znajdą się na wszystkich listach dłużników

  Od lipca gminy będą miały obowiązek zgłaszać osoby nieuiszczające alimentów na dzieci do każdego z czterech biur informacji gospodarczej (BIG). W tym celu nie będą musiały zawierać z nimi umów.

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego

  Jak prawidłowo dokonać potrącenia z zasiłku chorobowego

  Nasz pracownik przebywał przez cały czerwiec na zasiłku chorobowym. Wcześniej pobierał wynagrodzenie chorobowe. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 4092,73 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4200 zł brutto oraz miesięczna, zmienna premia. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za czerwiec?

  czytaj więcej

 • Kto i na jakich zasadach może liczyć na wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Kto i na jakich zasadach może liczyć na wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

  Maksymalna kwota wsparcia dla rodzica, który nie dostaje alimentów, to 500 zł na dziecko. Uzyskanie pomocy jest uzależnione od kryterium dochodowego, które wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.

  czytaj więcej

 • O ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci

  O ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci

  Próg dający prawo do pomocy finansowej wyniesie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, gdy rodzice mają niepełnosprawnego potomka. Będzie obowiązywał przez dwa następne lata.

  czytaj więcej

 • Ściąganie alimentów: Państwo zmniejszy dochody gmin

  Ściąganie alimentów: Państwo zmniejszy dochody gmin

  Nowe zasady rozliczania kwot odzyskiwanych od rodziców niepłacących alimenty na dzieci spowodują, że więcej pieniędzy będzie trafiać do budżetu.

  czytaj więcej

 • Jak potrącać z kilku tytułów, gdy czas na rozstanie

  Jak potrącać z kilku tytułów, gdy czas na rozstanie

  Umowa o pracę z pracownikiem zatrudnionym w firmie od kilku lat ulegnie rozwiązaniu 31 października. Na koniec pracy zostaną mu wypłacone odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz za pranie odzieży roboczej i prawdopodobnie nagroda uznaniowa.

  czytaj więcej

 • Więcej sprawozdań w sprawie świadczeń na dzieci

  Więcej sprawozdań w sprawie świadczeń na dzieci

  Gminy będą musiały od przyszłego roku przekazywać wojewodom dodatkowe tabele związane z przyznaniem świadczenia rodzicielskiego oraz zasiłków wypłacanych na podstawie mechanizmu złotówka za złotówkę.

  czytaj więcej

 • Długi alimentacyjne rosną w zatrważającym tempie

  Długi alimentacyjne rosną w zatrważającym tempie

  O ponad 1,1 mld zł zwiększyła się wartość zaległych alimentów zgłoszonych do Rejestru Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor od momentu, gdy gminy zostały zobowiązane do wpisywania do wszystkich BIG osób, za które wypełniają obowiązek alimentacyjny. Problem uchylania się od łożenia na utrzymanie dzieci najbardziej dostrzegalny jest w województwach łódzkim, mazowieckim i śląskim.

  czytaj więcej

 • Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Ustawa z 15 maja 2015 r.: Prawo restrukturyzacyjne

  Zasadą w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest objęcie postępowaniem wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika.

  czytaj więcej

 • Zamiast pięścią krzywdzą swych bliskich portfelem. W Polsce rośnie przemoc ekonomiczna

  Zamiast pięścią krzywdzą swych bliskich portfelem. W Polsce rośnie przemoc ekonomiczna

  Przemoc ekonomiczna to jedyna kategoria uwzględniana w niebieskich kartach, która rośnie. W rok zwiększyła się z 1,4 tys. do 1,7 tys. przypadków

  czytaj więcej

 • Renta rodzinna wprost z konstytucji. ZUS nie odmówi rozwiedzionym prawa do świadczenia

  Renta rodzinna wprost z konstytucji. ZUS nie odmówi rozwiedzionym prawa do świadczenia

  ZUS, odmawiając rozwiedzionym prawa do świadczenia, stosuje regulację, która nie istnieje. Sąd Okręgowy w Lublinie postanowił ukrócić tę praktykę.

  czytaj więcej

 • Kryterium uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez zmian

  Kryterium uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez zmian

  O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą się starać się osoby, które nie są w stanie wyegzekwować zasądzonych alimentów, a których dochód nie przekracza kwoty 725 zł na osobę w rodzinie. Wysokość świadczeń pokrywa się z wysokością na bieżąco ustalanych alimentów, nie może jednak przekroczyć 500 zł miesięcznie. Ich średnia wysokość w zeszłym roku wynosiła ok. 370 zł. Świadczenia wypłaca gmina, ale dłużnik zobowiązany jest je zwrócić.

  czytaj więcej

 • Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Obowiązki podatników i płatników w lutym 2016 roku

  Do 15 lutego deklaracje na formularzu DT-1 muszą złożyć właściciele środków transportowych, a więc samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep, naczep i autobusów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne