alimenty a zarobki

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu alimenty a zarobki. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące alimenty a zarobki.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Ile można potrącić pracownikowi z pensji?

  Ile można potrącić pracownikowi z pensji?

  Pracodawca może bez zgody podwładnego zabrać mu z pensji między innymi należności za niezapłacone alimenty, a także zaległe raty kredytu, jeżeli została wszczęta egzekucja.

  czytaj więcej

 • Sąd: Zdolni do pracy rodzice muszą zarabiać tyle, aby starczyło im na utrzymanie dzieci

  Sąd: Zdolni do pracy rodzice muszą zarabiać tyle, aby starczyło im na utrzymanie dzieci

  Osoba dorosła, posiadająca dzieci, winna tak pracować i tyle zarabiać, aby na ich podstawowe potrzeby wystarczyło pieniędzy. Rodzic musi swemu dziecku zapewnić utrzymanie i nie może twierdzić, że stanowi to dla niego za wielki ciężar - wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Warszawie.

  czytaj więcej

 • Będą zmiany dotyczące egzekwowania alimentów

  Będą zmiany dotyczące egzekwowania alimentów

  Zgodnie z prawem rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jaka to będzie suma, zależy od potrzeb dziecka i możliwości finansowych rodzica.

  czytaj więcej

 • Pensja dyrektora zakładu budżetowego to informacja publiczna

  Pensja dyrektora zakładu budżetowego to informacja publiczna

  TEZA: Dyrektor samorządowego zakładu budżetowego pełni funkcję publiczną, więc mieszkańcy mają prawo poznać wysokość jego wynagrodzenia. Jest to informacja publiczna, która nie podlega ochronie ze względu na prywatność dyrektora.

  czytaj więcej

 • Jak otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego po utracie dochodu

  Jak otrzymać świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego po utracie dochodu

  Osoby, które utraciły pracę, mogą ponownie się starać o przyznanie pomocy na dzieci. Z tej możliwości mają prawo skorzystać również rodzice pracujący na podstawie umów cywilnoprawnych

  czytaj więcej

 • Dane o zarobkach asystenta burmistrza powinny być jawne

  Dane o zarobkach asystenta burmistrza powinny być jawne

   Informacją publiczną nie jest to, jakie wynagrodzenie otrzymuje konkretna osoba, ale kwota wydawana na utrzymanie danego etatu.

  czytaj więcej

 • Alimenty mogą być wyższe, jeśli rosną wydatki na dziecko

  Alimenty mogą być wyższe, jeśli rosną wydatki na dziecko

  Pani Renata jest mamą siedmioletniej Gabrysi. – Ojciec dziecka płaci alimenty już od kilku lat, ostatnio jednak wzrosły koszty utrzymania. Gabrysia korzysta z zajęć korekcyjnych, ma wadę wzroku, w związku z czym musi nosić okulary. Chodzi też do ortodonty. Staram się jak mogę, ale sama dużo nie zarabiam, nawet z alimentami nie wystarczy na wszystko. Chciałabym, żeby były mąż płacił wyższe kwoty, ale kiedy o tym wspomniałam, usłyszałam, że to moje fanaberie, a poza tym raz ustalonych alimentów nie można zwiększyć. Nie chcę się z nim kłócić, ale czy faktyczne ma rację i nie mam co się starać o wyższe świadczenie – zastanawia się czytelniczka

  czytaj więcej

 • Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

  Uwaga! Komentarz zawiera wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone do ustawy o PIT. Większość z nich weszła w życie 1 stycznia 2015 r. Jeśli termin był inny, np. 4 lub 31 stycznia, 1 kwietnia i 31 sierpnia 2015 r., a także 1 lub 2 stycznia 2016 r., zaznaczyliśmy to na czerwono. Zmiany te zostały zawarte w następujących ustawach: z 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. poz. 251); z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 211); z 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 73); z 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1328); z 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1662); z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. poz. 478); z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 699); z 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693); z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2015 r. poz. 1863); z 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U. poz. 1215).

  czytaj więcej

 • Jakie informacje musi zgłaszać rodzic pobierający zasiłek na dziecko

  Jakie informacje musi zgłaszać rodzic pobierający zasiłek na dziecko

  Świadczenia rodzinne są uzależnione od wysokości dochodu. Dlatego o jego uzyskaniu lub utracie trzeba zawsze powiadomić ośrodek pomocy społecznej.

  czytaj więcej

 • Kto jest ojcem zdecyduje sąd

  Kto jest ojcem zdecyduje sąd

  Pani Joanna pozostawała w związku partnerskim. Po jakimś czasie od rozstania z partnerem dowiedziała się, że jest w ciąży. Kiedy powiedziała o tym ojcu dziecka, ten zaprzeczył. Miał argument – rozstali się, więc jaką może mieć pewność, że to on jest biologicznym ojcem jej dziecka? – Krótko po narodzinach córki wystąpiłam do sądu przeciwko byłemu partnerowi z powództwem o alimenty i zwrot kosztów wyprawki. Sąd wezwał mnie do podania, czy doszło do uznania dziecka, czy też wnoszę o sądowe ustalenie ojcostwa. Czy będę mogła dochodzić alimentów od byłego partnera? Tylko ja wiem, że jest on ojcem biologicznym mojego dziecka. Czego mogę oczekiwać, jeśli na rozprawie zaprzeczy, że byliśmy parą, i wyprze się swojej córki? Jak mam to udowodnić – pyta pani Joanna

  czytaj więcej

 • O ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci

  O ile wzrośnie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń na dzieci

  Próg dający prawo do pomocy finansowej wyniesie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł, gdy rodzice mają niepełnosprawnego potomka. Będzie obowiązywał przez dwa następne lata.

  czytaj więcej

 • Fronczek: Zmiana prawa i postaw społecznych pomoże w skutecznej egzekucji alimentów

  Fronczek: Zmiana prawa i postaw społecznych pomoże w skutecznej egzekucji alimentów

  Efektywność egzekucji należności alimentacyjnych to temat, który od wielu lat wywołuje duże emocje społeczne. To problem poważny i, co bardzo istotne, wykraczający poza sferę prawną.

  czytaj więcej

 • Wolontariat prawniczy: Korzystny dla obydwu stron

  Wolontariat prawniczy: Korzystny dla obydwu stron

  Dla mnie pomaganie innym jest codziennością, a nie czymś, czym należy się jakoś szczególnie chwalić. Ktoś kiedyś mi pomógł, dał szansę, i ja w ten sposób teraz podaję to dalej - tłumaczy Ewa Miszczyk-Wróbel radca prawny, prowadzi kancelarię specjalizującą się w obsłudze podmiotów gospodarczych.

  czytaj więcej

 • PIT od zwrotu zarobku świadkom wzywanym przez policję?

  PIT od zwrotu zarobku świadkom wzywanym przez policję?

  TEZA: Należności wypłacone z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze na podstawie ustawy – Kodeks postępowania karnego nie są zwolnione z PIT.

  czytaj więcej

 • Jak skutecznie starać się o podwyższenie alimentów

  Jak skutecznie starać się o podwyższenie alimentów

  Zakres uzasadnionych potrzeb dziecka rośnie wraz z jego wiekiem, np. po rozpoczęciu nauki w liceum, a także wtedy, gdy pogorszenie się stanu jego zdrowia wymaga większych wydatków na leczenie i rehabilitację. Można wówczas żądać podniesienia świadczenia

  czytaj więcej

 • Są sposoby, by zmusić męża do finansowania rodziny

  Są sposoby, by zmusić męża do finansowania rodziny

  Pani Dorota sądzi, że jej małżonek jest nałogowym hazardzistą. – Jego zachowanie ma negatywny wpływ na nasz budżet. Nie dość, że od kilku miesięcy nie przeznacza pensji na utrzymanie dzieci, to jeszcze z domu zaczęły ginąć różne sprzęty. Wprawdzie wybrał się do psychologa i zamierza zerwać z nałogiem, ale boję się, co zrobi, gdy dostanie kolejną wypłatę. Wiem, że istnieje możliwość odbierania części wynagrodzenia małżonka. Co powinnam zrobić i gdzie się zgłosić – pyta czytelniczka.

  czytaj więcej

 • Testy na ojcostwo: Odmowa poddania się badaniom stoi w kontrze do prawa do tożsamości

  Testy na ojcostwo: Odmowa poddania się badaniom stoi w kontrze do prawa do tożsamości

  Testy DNA na ojcostwo powinny być przeprowadzane także wtedy, gdy jeden z rodziców na to się nie zgadza. Tak twierdzi rzecznik praw dziecka i wnioskuje o zmianę przepisów w tym zakresie.

  czytaj więcej

 • Ważne zmiany w świadczeniach dla dzieci: Tysiąc złotych bez kryterium dochodowego

  Ważne zmiany w świadczeniach dla dzieci: Tysiąc złotych bez kryterium dochodowego

  Wsparcie dla nieubezpieczonej matki po urodzeniu dziecka wyniesie 1 tys. zł miesięcznie, a okres jego otrzymywania będzie dłuższy, jeśli na świat przyjdą wieloraczki. W określonych sytuacjach prawo do pomocy finansowej będzie miał także ojciec.

  czytaj więcej

 • 6 rzeczy, o jakich musi pamiętać pracownik w 2016 roku

  6 rzeczy, o jakich musi pamiętać pracownik w 2016 roku

  Od nowego roku zmieniają się między innymi zasady oskładkowania umów-zleceń oraz zawierania z pracownikami umów na czas określony. Zatrudniony musi też pamiętać o terminach obowiązujących przy rozliczeniu PIT.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne