alimenty a inne zajęcia komornicze

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu alimenty a inne zajęcia komornicze. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące alimenty a inne zajęcia komornicze.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Odebranie prawa jazdy i więzienie: 5 rzeczy, jakie grożą za niepłacenie alimentów

  Odebranie prawa jazdy i więzienie: 5 rzeczy, jakie grożą za niepłacenie alimentów

  Jeżeli komornik nie zdoła wyegzekwować alimentów, dłużnikowi grozi zatrzymanie prawa jazdy i umieszczenie na czarnej liście dłużników. W ostateczności takiej osobie może nawet zostać wymierzona kara pozbawienia wolności.

  czytaj więcej

 • 4 zmiany w emeryturach w 2017 roku

  4 zmiany w emeryturach w 2017 roku

  Choć losy obniżenia wieku emerytalnego wciąż się ważą, to już wiadomo, że w 2017 roku emerytów czeka kilka istotnych zmian. Należy do nich wprowadzenie emerytury minimalnej i zmiana kwot wolnych od potrąceń komorniczych.

  czytaj więcej

 • Sędziowie nie idą na barykady: Ogłoszona przez kolejnego ministra sprawiedliwości reforma niezbyt ich wzrusza

  Sędziowie nie idą na barykady: Ogłoszona przez kolejnego ministra sprawiedliwości reforma niezbyt ich wzrusza

  Wbrew temu, co można by przypuszczać, słuchając opinii wygłaszanych przez prominentnych przedstawicieli sędziowskiego samorządu, osoby zakładające do pracy togi z fioletowymi obszywkami i złote łańcuchy są dalekie od tego, aby pobiec z bronią na barykady w celu obrony demokracji i niezawisłości ich zawodu. Ogłoszona przez kolejnego ministra sprawiedliwości reforma systemowa także niezbyt ich wzrusza. – Pożyjemy, zobaczymy – mówią. I dodają, że zmiany są potrzebne. Analiza sytuacji i pomysły, jakie zaserwował niedawno Zbigniew Ziobro, są w większości zasadne i słuszne. Ale trzeba zobaczyć, w jaki sposób (i czy w ogóle) te hasła zostaną zrealizowane.

  czytaj więcej

 • Skuteczniejsze egzekwowanie alimentów: Projekt trafił do komisji

  Skuteczniejsze egzekwowanie alimentów: Projekt trafił do komisji

  Do sejmowej komisji trafił w środę projekt nowelizacji Kodeksu karnego, mająca pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia. Za dalszymi pracami nad projektem opowiedziały się w środę w Sejmie wszystkie kluby.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  Jak prawidłowo dokonać potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku na przełomie lutego i marca

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim od 25 stycznia do 5 marca. Początkowo wypłacane jest mu wynagrodzenie chorobowe (za styczeń i 26 dni lutego), a na przełomie lutego i marca przysługuje mu zasiłek chorobowy (za 2 dni lutego i 5 dni marca). Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 3451,60 zł i stanowi ją – po odliczeniu 13,71 proc. – pensja zasadnicza 4000 zł brutto. Pracownik ma zajęcie komornicze niealimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia, jeżeli należności za luty i marzec zostaną wypłacone 10 marca?

  czytaj więcej

 • Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  Przy potrąceniach z zasiłków płatnik nie stosuje kodeksu pracy

  PROBLEM: Nasz pracownik przebywał przez cały kwiecień na zasiłku chorobowym z powodu wypadku przy pracy. Wcześniej pobierał wynagrodzenie chorobowe, ale tylko kilka dni. Jednak z powodu wypadku przysługuje mu zasiłek. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 2978,73 zł po odliczeniu 13,71 proc. Została obliczona ze stałej pensji zasadniczej oraz średniej miesięcznej, zmiennej premii. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za kwiecień?

  czytaj więcej

 • Jak dokonać potrąceń z kilku tytułów u osoby zwolnionej z przyczyn ekonomicznych

  Jak dokonać potrąceń z kilku tytułów u osoby zwolnionej z przyczyn ekonomicznych

  Z pracownikiem zatrudnionym na 3/4 etatu umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu 30 listopada 2017 r. W tym dniu zostanie mu wypłacona odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i prawdopodobnie nagroda uznaniowa.

  czytaj więcej

 • Roszczenia alimentacyjne są uprzywilejowane wobec innych zobowiązań, o ile nie są fikcją

  Roszczenia alimentacyjne są uprzywilejowane wobec innych zobowiązań, o ile nie są fikcją

  Rodzice są zobowiązani do łożenia na dzieci, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. Świadczenie ma pierwszeństwo o ile nie jest wykorzystywane, w celu pokrzywdzenia wierzycieli.

  czytaj więcej

 • Nowa ustawa o komornikach sądowych. Jaki: Zlikwiduje patologie

  Nowa ustawa o komornikach sądowych. Jaki: Zlikwiduje patologie

  Proponowana przez nas ustawa o komornikach sądowych ma charakter kompleksowy, zmieni model kancelarii komorniczych, doprowadzi do większej profesjonalizacji zawodu komornika i zlikwiduje patologie, które narosły - powiedział w środę w Senacie wiceszef MS Patryk Jaki.

  czytaj więcej

 • Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

  Jak obliczyć podwyższenie zasiłku macierzyńskiego, gdy wynagrodzenie zajął komornik

  Pracownica zatrudniona na pół etatu otrzymuje wynagrodzenie 1050 zł. Do 9 kwietnia uzyskiwała zasiłek chorobowy 100 proc., a od 10 kwietnia nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka (80 proc.). Ma prawo do miesięcznej kwoty zmniejszającej podatek oraz zajęcie komornicze niealimentacyjne na kwotę łącznie 2500 zł. Jak prawidłowo rozliczyć kwiecień z zasiłków, z uwzględnieniem potrącenia?

  czytaj więcej

 • Jak liczyć dwa zajęcia komornicze u niepełnoetatowca

  Jak liczyć dwa zajęcia komornicze u niepełnoetatowca

  Zatrudniamy pracownika na 1/2 etatu (podwyższone koszty uzyskania przychodów, brak prawa do miesięcznej ulgi w PIT-2). Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1500 zł. Za czerwiec otrzyma też płacę za godziny ponadwymiarowe – 243,75 zł. Uzyskał też nagrodę uznaniową – 400 zł (z zakładowego funduszu nagród) oraz 120 zł należności z tytułu podróży służbowej (do wysokości limitów z rozporządzenia o podróżach służbowych pracowników budżetowych – zwolnione z PIT i ZUS). Dotąd z tytułu alimentów miał zajęcie w wysokości 560 zł miesięcznie. Jego wynagrodzenie zostało ponownie zajęte na inne wierzytelności – łącznie to już ponad 3 tys. zł. Potrącana jest także składka na ubezpieczenie grupowe w kwocie 43 zł. Jak obecnie dokonywać potrąceń?

  czytaj więcej

 • System egzekucji na nowych zasadach. Komornik nie może tylko szukać zysku [WYWIAD]

  System egzekucji na nowych zasadach. Komornik nie może tylko szukać zysku [WYWIAD]

  - Komornik musi kierować się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym, a nie tylko szukać zysku. To może być dla niektórych dojmujące - mówi dr Rafał Reiwer w rozmowie z DGP.

  czytaj więcej

 • Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika

  Alimenty: Połowa diety kierowcy dla komornika

  Nowe zasady potrącania należności alimentacyjnych od płac kierowców mogą nastręczyć przewoźnikom sporych problemów. Największy to groźba wypłaty odszkodowań

  czytaj więcej

 • Zmiany prawa mają wpływ na potrącenia z wynagrodzeń w drugiej połowie 2019 r.

  Zmiany prawa mają wpływ na potrącenia z wynagrodzeń w drugiej połowie 2019 r.

  Dzięki przystąpieniu do PPK pracownik będzie mógł zmniejszyć kwotę przekazywaną komornikowi. Więcej natomiast organowi egzekucyjnemu oddadzą dłużnicy korzystający z zerowego PIT.

  czytaj więcej

 • Jak prawidłowo dokonać dobrowolnych i przymusowych potrąceń z zasiłku opiekuńczego

  Jak prawidłowo dokonać dobrowolnych i przymusowych potrąceń z zasiłku opiekuńczego

  Pracownik w listopadzie przebywa dwa tygodnie na zasiłku opiekuńczym na chore dziecko. Podstawa wymiaru zasiłku wynosi 2978,73 zł po odliczeniu 13,71 proc. Została obliczona ze stałej pensji zasadniczej oraz średniej miesięcznej zmiennej premii. Pracownik ma zajęcie komornicze alimentacyjne na łączną kwotę 8000 zł. Jesteśmy płatnikiem zasiłków. Oprócz zajęcia spłaca pożyczkę mieszkaniową zaciągniętą u pracodawcy w wysokości 200 zł miesięcznie. Jak dokonać potrącenia z zasiłku za listopad?

  czytaj więcej

 • O co kadrowe pytają na szkoleniach. Zajęcie komornicze

  O co kadrowe pytają na szkoleniach. Zajęcie komornicze

  Wynagrodzenia nie można się zrzec ani przenieść tego prawa na inną osobę. Pracodawca jest zobowiązany do regularnych wypłat, a ich brak to poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. O tym, jak ważna jest ochrona wynagrodzenia za pracę, świadczy chociażby to, że kodeks pracy poświęca temu zagadnieniu odrębny rozdział. Ta ochrona ma jednak pewne granice, a o tym, że podjęte zobowiązania należy spłacać, wiedzą raczej wszyscy. Niepłacone alimenty, brak spłaty kredytu czy innych zobowiązań grozi zajęciem wynagrodzenia. Jednak nawet wówczas pracownikowi musi pozostać wolna od zajęć część wypłaty.

  czytaj więcej

 • Zajęcie zasiłku pielęgnacyjnego oraz zapomogi losowej. Co o tym mówią przepisy?

  Zajęcie zasiłku pielęgnacyjnego oraz zapomogi losowej. Co o tym mówią przepisy?

  Jestem emerytką. Komornik dokonał zajęcia z rachunku bankowego na którym znajdowały się środki z zasiłku pielęgnacyjnego oraz zapomogi losowej na kwotę 370 zł.

  czytaj więcej

 • Pomoc dla dłużników za pieniądze wierzycieli. Tarcza 3.0. a przepisy antylichwiarskie

  Pomoc dla dłużników za pieniądze wierzycieli. Tarcza 3.0. a przepisy antylichwiarskie

  Zakaz prowadzenia licytacji nieruchomości mieszkalnych i podwyższenie kwoty wolnej od zajęcia – tak rząd zamierza pomóc dłużnikom. Kosztem wierzycieli.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników