aktualne prawo budowlane

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu aktualne prawo budowlane. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące aktualne prawo budowlane.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Koniec z zasadą: Pierwszy buduje wyżej i bliżej sąsiada

  Koniec z zasadą: Pierwszy buduje wyżej i bliżej sąsiada

  Zamiast kilku przepisów jeden wzór. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa planuje wprowadzenie nowych regulacji dotyczących sytuowania obiektów budowlanych.

  czytaj więcej

 • Alternatywa dla niezamożnych? Bon na wynajem lokalu

  Alternatywa dla niezamożnych? Bon na wynajem lokalu

  Zamiast wydawać miliony złotych na nieruchomości z zasobu komunalnego praski burmistrz chce zaproponować rodzinom oczekującym na takie lokale bony mieszkaniowe

  czytaj więcej

 • Wojska Obrony Terytorialnej: Ochotników mniej niż planowano a koszty rosną

  Wojska Obrony Terytorialnej: Ochotników mniej niż planowano a koszty rosną

  Zgodnie z planami MON miały już działać trzy brygady. I są. Służyć w nich miało blisko 3 tys. ochotników. Jest ok. 800. Obrona Terytorialna miała kosztować w tym roku 630 mln zł – będzie 1,1 mld zł.

  czytaj więcej

 • Sprawiedliwość dla swoich. Rząd PiS nie jest lubiany, ale jego pomysły już tak

  Sprawiedliwość dla swoich. Rząd PiS nie jest lubiany, ale jego pomysły już tak

  Rząd nie jest lubiany. Ale jego sztandarowe programy jak najbardziej. I choć one zwiększają poczucie sprawiedliwości, to ogół działań władzy wręcz przeciwnie.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Rolnik w rodzinie pozwoli kupić działkę mieszczuchowi

  Rolnik w rodzinie pozwoli kupić działkę mieszczuchowi

  Sąd Najwyższy, opowiadając się za bezproblemowym zbywaniem nieruchomości rolnych na rzecz osób bliskich, otworzył furtkę do obejścia ograniczeń ustawy o obrocie ziemią.

  czytaj więcej

 • Informacja przestrzenna coraz ważniejsza dla urzędów. Niestety, wkrótce będzie pozbawiona unijnego dofinansowania

  Informacja przestrzenna coraz ważniejsza dla urzędów. Niestety, wkrótce będzie pozbawiona unijnego dofinansowania

  Eksperci nie mają wątpliwości – rząd powinien jak najszybciej opracować model, w którym państwo i samorządy będą zarabiać na udostępnianiu informacji publicznej. W przeciwnym razie urzędy będą miały problemy nie tylko z zabezpieczeniem i aktualizacją elektronicznych baz danych, lecz także z ich utrzymaniem.

  czytaj więcej

 • Fiskus ogłosił właśnie pierwsze konsultacje podatkowe

  Fiskus ogłosił właśnie pierwsze konsultacje podatkowe

  Do 28 lipca można przesyłać do Ministerstwa Finansów propozycje w sprawie należytej staranności w VAT. Na tej podstawie resort wyda objaśnienia podatkowe.

  czytaj więcej

 • CBOS: 30 proc. Polaków dobrze ocenia działalność związków zawodowych

  CBOS: 30 proc. Polaków dobrze ocenia działalność związków zawodowych

  Prawie jedna trzecia Polaków ocenia działalność związków zawodowych jako korzystną dla kraju, co czwarty uznaje ją za niekorzystną - wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. 5 proc. badanych deklaruje członkostwo w związkach zawodowych.

  czytaj więcej

 • Nadleśnictwa pod lupą NIK: Drogi leśne w fatalnym stanie

  Nadleśnictwa pod lupą NIK: Drogi leśne w fatalnym stanie

  Długoletnie zaniedbania są przyczyną złego stanu dróg leśnych – uważa izba. Z inspekcji działalności nadleśnictw wynika, że zdecydowana większość nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez skontrolowane jednostki w latach 2013-2015 dotyczyła poprawy kondycji dróg leśnych wykorzystywanych jako dojazdy pożarowe.

  czytaj więcej

 • Witold Słowik: Stawiamy na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego [WYWIAD]

  Witold Słowik: Stawiamy na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego [WYWIAD]

  Rząd stawia na rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego; do 2020 r. zainicjujemy 10 inwestycji rządowo-prywatnych, w tym rozbudowę Muzeum Narodowego w Warszawie, czy budowę ambasady polskiej w Berlinie - powiedział w wywiadzie dla PAP wiceminister rozwoju Witold Słowik.

  czytaj więcej

 • Pan Kanapka wyszedł na prostą, czyli wnioski z kryzysu azjatyckiego

  Pan Kanapka wyszedł na prostą, czyli wnioski z kryzysu azjatyckiego

  20 lat temu wybuchł kryzys azjatycki, który gwałtownie – choć na krótko – przerwał dobrą passę tamtejszych gospodarek. Wnioski, jakie wyciągnęli z niego ekonomiści, są aktualne do dziś

  czytaj więcej

 • Musimy pomóc cudzoziemcom odnaleźć się w naszym kraju

  Musimy pomóc cudzoziemcom odnaleźć się w naszym kraju

  W siedzibie DGP eksperci dyskutowali o gospodarczym kontekście polityki migracyjnej.

  czytaj więcej

 • Rząd chce sukcesu? Musi być elastyczny

  Rząd chce sukcesu? Musi być elastyczny

  Wśród prywatnych inwestorów nie ma wielu chętnych do budowania tanich czynszówek na państwowych gruntach.

  czytaj więcej

 • Nielepkowicz: NSA niesłusznie uważa silosy za budowle

  Nielepkowicz: NSA niesłusznie uważa silosy za budowle

  Jeśli obiekt ma wszystkie cztery cechy budynku, to po prostu jest budynkiem - mówi w wywiadzie dla DGP Michał Nielepkowicz, doradca podatkowy, partner w kancelarii Nielepkowicz & Partnerzy.

  czytaj więcej

 • Jakich wad trzeba się wystrzegać w decyzjach i raportach środowiskowych

  Jakich wad trzeba się wystrzegać w decyzjach i raportach środowiskowych

  Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm., dalej: ustawa środowiskowa) obowiązuje już niemal 9 lat. Jednak z jej stosowaniem nadal są problemy. Na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny można pokusić się o wskazanie typowych, częstych błędów przy wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także tych dotyczących raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko. Jest to o tyle istotne, że takie nieprawidłowości prowadzą do uchylania decyzji, a nawet do stwierdzania ich nieważności. To zaś komplikuje po stronie inwestora proces inwestycyjny, a po stronie organów pociąga za sobą koszty nie tylko pracownicze, ale szczególnie te związane z postępowaniami sądowymi. Poniżej pokazujemy te nieprawidłowości, z którymi można spotkać się najczęściej.

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości 2018. O ile wzrosną opłaty?

  Podatek od nieruchomości 2018. O ile wzrosną opłaty?

  Jesteś właścicielem mieszkania, działki czy garażu? Twoim obowiązkiem jest zapłata podatku od nieruchomości. Dowiedz się, o ile wzrosną stawki maksymalne w 2018 r.

  czytaj więcej

 • Remanent stanu posiadania: Dane o państwowych gruntach w jednym pliku

  Remanent stanu posiadania: Dane o państwowych gruntach w jednym pliku

  Wejście w życie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości to szansa na powstanie bazy informacji o wszystkich nieruchomościach Skarbu Państwa, także na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Teraz są rozproszone w różnych zasobach i u różnych dysponentów

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników